HABERİ PAYLAŞIN

Fakülte Yönetim Kurulunun 02.11.2021 tarih ve 2021/30 sayılı toplantısı Dekan Prof. Dr. Nejat AKAR’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. AKAR Üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda hazırlanmış olan Stratejik Planında Tıp Fakültesinin 2023 yılına kadar akreditasyon hedefinin yer aldığını vurguladı. Takiben Üniversite Kalite Kurulu üyesi Prof. Dr. Kamer KILINÇ söz aldı. Öğretim üyelerinin yanı sıra idari personelin de yer aldığı toplantıda YÖKAK İzleme Programı hakkında bilgi veren Dr. KILINÇ, Üniversitemizin kalite süreçleriyle Fakültemizdeki çalışmaların eş güdüm halinde yürütülmesi gerekliliğine değindi.

Prof. Dr. Ayşegül TAYLAN ÖZKAN’ın “Neden Akreditasyon?” konulu sunumunun ardından gerçekleştirilen oylamada oybirliğiyle Tıp Fakültemizde akreditasyon çalışmaları başlatılması kararı alındı. Süreci koordine etmek amacıyla Dekanlık Makamınca Dr. TAYLAN ÖZKAN Akreditasyon Kurul Başkanı olarak görevlendirildi. Tüm akademik ve idari personel ile öğrencileri, mezunları, üniversite içi ve dışı paydaşları kapsayacak şekilde çalışma grupları oluşturuldu ve görev dağılımı yapıldı.