HABERİ PAYLAŞIN

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma Laboratuvarı

 

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma Laboratuvarı mekânsal yapılanması ve alt yapıyı oluşturan cihazların satın alınması ile kurulmuştur. Bu laboratuvarın kurulması ile Tıp Fakültesinde Temel Tıp ve Klinik Bilim dallarında çalışmalarını sürdüren tüm öğretim üyelerimizin Araştırma Laboratuvarında çalışmalar yapması olanaklı hale gelmiştir.

Araştırma laboratuvarımızdaki cihaz alt yapısı ile;

  1. Hücre kültür laboratuvarında Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Histoloji, Tıbbi Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Farmakoloji, Patoloji anabilim dallarına ait çalışmalar,
  2. Farklı doku tiplerinden elde edilen hücrelerin, hücre proliferasyonu yapılarak gen ifadeleri, ya da hedef gen ifadeleri, ilaç etkileri konularında araştırmalar,
  3. Rekombinant gen teknolojileri ve CRISPR- CAS yöntemi/sistemi kullanılarak tedaviye yönelik çalışmalar ve araştırmalar,
  4. Kanser tedavisinde kullanılan Kök Hücrelerin tedavide kullanılması ile ilgili çalışmalar,
  5. Laboratuvarda oluşturulacak hücre kültür ortamlarında canlılık, toksisite, yara iyileşmesi gibi konularda araştırmalar, yanı sıra
  6. Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Histoloji, Tıbbi Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Farmakoloji, Patoloji anabilim dallarının ortak nitelikli çalışmalar ve nitelikli projeler yapabilmesi mümkün olacaktır.

Bunun yası sıra diagnostik olarak da, hasta teşhisinde yardımcı olabilecek tekniklerin kullanımı mümkün olacaktır.

Herkesin bildiği gibi Tıp multidisipliner çalışmalara açıktır. Uluslararası saygınlığı yüksek dergilerde makalelerin kabulü ancak kapsamlı nitelikli multidisipliner çalışmalarla mümkündür.

Bu laboratuvar sadece Temel Tıp bilim dallarının değil, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji, Metabolizma, Kadın Doğum, Üroloji, Onkoloji, Hematoloji, Ortopedi, Endokrinoloji, Gastroentoloji,  Diş hekimliği gibi farklı Klinik bilim dallarıyla ortak çalışmaları da olanaklı kılacaktır.  

Tıpta Uzmanlık ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Moleküler Tıp Bilim Dalı Yüksek lisans ve Doktora programına daha fazla sayıda öğrenci kabul edilebilecek, bu öğrenciler Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Histoloji, Tıbbi Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Farmakoloji, Patoloji anabilim dallarının da içinde olduğu Moleküler Tıp Bilim dalı programında Ulusal ve Uluslararası desteklenebilecek projelerle tez çalışmaları yapabilecekler, yapılan bu çalışmalar uluslararası dergilerde yayınlanma şansına kavuşacaktır.

Hücre Kültür laboratuvarı aynı zamanda Tıbbi Genetik Anabilim dalının kurulmasını kolaylaştıracaktır. Tıbbi Genetik Anabilim Dalı alt yapısında böyle bir laboratuvarın olmasıyla kromozomal anomalite, mutasyon taramaları ve polimorfizm konularında kapsamlı çalışmalar yapılabilecektir.

 

 

Ek-1: Cihaz alt yapısı

                   Ürün adı

Biyogüvenlik Kabini (CLASS II TİP A)

Biyogüvenlik Kabini (CLASS II TİP B)

Biyogüvenlik Kabini (CLASS I)

CO2 inkübatör

Ultrasonik Çalkalamalı Su Banyosu

Floresanlı İnverted Işık Mikroskobu

Soğutmalı Santrifuj (2 rotorlu: falkon ve eppendorf için)

RT-PCR sistemi

PCR kabini (70 cm - hepa filtreli - UV lambalı - Led aydınlatma)

(+)4 Buzdolabı/ -20 Buzdolabı

(-)20C buzdolabı

(-)86C buzdolabı

PH metre

KAR TİPİ BUZ MAKİNASI IQ -50C

Otoklav

Elektroforez cihazı ve güç kaynağı

Western Blot

Agaroz jel görüntüleme cihazı

Mikrodalga

Hassas terazi

Vorteks

Protein Membran Görüntüleme cihazı

Isıtıcılı Manyetik karıştırıcı

Minispin

Azot tankı