DUYURUYU PAYLAŞIN

Değerli Öğrencilerimiz,

Sadece %100 Türkçe olan bölümlerde okuyan öğrencilerimizin alabileceği U kodlu İNG dersleri hakkındaki sorularınız için htilgel@etu.edu.tr  adresinden Lisans İngilizce Dersleri Program Birim Görevlisi, Öğretim Görevlisi Hakan Tilgel’e e-posta ile ulaşabilirsiniz. E-postalarınızda lütfen adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı, bölümünüzü ve sınıf bilginizi eklediğinizden ve sorunuzu net bir şekilde açıkladığınızdan emin olunuz.

Ders kayıt sürecinde U kodlu İNG dersleri ile ilgili aşağıdaki hatırlatmaları inceleyebilirsiniz.

Öğretim Dili Tamamen Türkçe Olan Programlara Kayıtlı Öğrenciler için

Çevrimiçi İngilizce Programı (ÇİP)

 1. ÇİP derslerinin her biri kaç kredidir?

ÇİP kapsamındaki İNG U kodlu derslerin her biri 2 kredidir. Bu dersler öğrencinin ilgili dönemdeki azami kredi yükü hesabına dâhil edilmez; sınamalı ve başarısız öğrenci statüsünün belirlenmesinde dikkate alınmaz. Ayrıca, ÇİP hariç tutularak belirlenen bu statülerdeki öğrencilerin alabilecekleri dersler sınırına ÇİP dersleri tabi olmaz.

 1. ÇİP derslerini alan öğrencilere program ve ücretle ilgili bilgilendirme ne zaman gelir ve ödemeyi ne zaman yapacağım?

Program ve ücretle ilgili bilgilendirmelerin dersi alan öğrencilere yapılabilmesi ve ödemelerin başlaması için kayıtların bitmesi ve sınıf listelerinin oluşması gerekmektedir. Bu yüzden dersi alan öğrencilere bilgilendirmeler, kayıtlar bittikten sonraki hafta e-posta ile gönderilir. Dersi alan öğrencilerin ydb.etu.edu.tr adresinden yapılan duyuruları dikkatle takip ederek, ETU e-posta adreslerini düzenli olarak kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

 1. ÇİP derslerine ekle-sil’de kayıt yaptırabilir miyim?

HAYIR. ÇİP bağımsız bir program olduğundan ekle-sil dönemine dâhil değildir.

 1. ÇİP derslerinden dersten vazgeçme haftasında vazgeçebilir miyim?

HAYIR. ÇİP bağımsız bir program olduğundan dersten vazgeçme haftasında ÇİP derslerinden vazgeçilemez.

 1. Ortak eğitim uygulaması sırasında ÇİP derslerini alabilir miyim?

HAYIR. Ortak eğitim uygulaması sırasında ÇİP derslerine kayıt yaptırılamaz.

 1. ÇİP dersleri kaç ders olarak sayılıyor?

ÇİP dersleri, iki ve daha az derse kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olan ders başına ücret hesaplamasında her dönemde tek ders olarak kabul edilir.

 1. ÇİP programının değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

Bir dönemlik ÇİP sonunda iki ya da dört ders için birden elde edilecek başarı notu dönem içinde yapılan ödevlerin (%20), ara sınavın (%30) ve final sınavının (%50) birlikte değerlendirilmesi sonucunda belirlenir. Ara sınav ve final sınavları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca Üniversitede yapılır. Sınavlar üniversite sınav takviminden bağımsızdır.

 1. ÇİP derslerinin başarı notları nedir?

Elde edilen başarı notu ders programına kayıtlı ÇİP dönemi derslerinin her biri için aynı olacak şekilde aşağıdaki tabloya göre verilir.

Notlar

AA

BA

BB

CB

CC

DC

DD

FF

Katsayı

4,00   

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0

Sayısal Karşılık

100-95

94-90

89-85

84-80

79-75

74-70

69-60

59-0

 

 1. ÇİP programının %20 sini oluşturan ödevleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Ödevler ders kayıtları bittikten sonraki hafta başlayacaktır. Öğrencilere haftalık verilen bölümleri tamamlamaları için belirli süre verilir. Bu nedenle, öğrencilerin ileriye ya da geriye dönük bölümleri yapmaları mümkün değildir. ÇİP ödevleri için verilen süreler programın içinde belirtilmiştir.

 1. ÇİP kapsamında verilen ödevleri daha yüksek not alana kadar tekrar edebilir miyim?

EVET. Öğrenciler düşük puan aldıkları bölümleri verilen süre içinde istenilen sayıda tekrarlayabilirler. Başarı notuna etki edecek nihai puan için en yüksek puan dikkate alınacaktır.

 1. ÇİP sınavları ne zaman yapılacak?

ÇİP sınav tarihleri daha sonra e-posta yoluyla bildirilecektir. ÇİP dersleri üniversite sınav takvimi aralığından farklı bir tarihte yapılabilir. Sınav tarihlerinde herhangi bir durumda değişiklik olabilir. Değişiklik yapılması durumunda en az 1 hafta önce öğrencilere bilgi verilecektir.

 1. ÇİP ara sınavının mazeret (telafi) sınavı var mı?

HAYIR. ÇİP ara sınavına mazeret sınavı yapılmaz.

 1. ÇİP final sınavının mazeret (telafi/ bütünleme) sınavı var mı?

HAYIR. ÇİP final sınavına mazeret sınavı yapılmaz.

 1. ÇİP programı için ücret ödeyecek miyim?

ÇİP programı eğitim ücretinin dışında ücretli bir programdır. Tekrar ve not yükseltme sebebiyle yeniden kayıt olunan ÇİP program ücretini öğrenci kendisi karşılamakla yükümlüdür. Dersi ilk kez alanlar ücret ödemezler. Ödeme yapmak için kayıtlardan sonra gönderilecek olan e-postayı beklemeniz ve duyuruları takip etmeniz önemlidir.

 1. ÇİP programının ödev sistemine nasıl girebilirim?

Macmillan Campus çevrimiçi programına giriş için lütfen ders kayıtları bittikten sonra gönderilecek olan bilgilendirme mailindeki kullanıcı kılavuzunu inceleyiniz ve size e-posta ile gönderilen linki kullanınız.

 1. ÇİP programına girebilmek için kullanıcı adım ve şifrem nedir?

Öğrenciler giriş için hem kullanıcı adı hem de şifre olarak öğrenci numaralarını kullanacaklardır. Öğrenciler isterlerse daha sonra şifrelerini değiştirebilirler. Şifre değiştirilmesi önerilmektedir.

 1. ÇİP programının %20 sini oluşturan ödevlerin süreleri nasıldır?

Öğrencilere haftalık verilen bölümleri tamamlamaları için belirli süre verilecektir. Bu nedenle, öğrencilerin ileriye ya da geriye dönük bölümleri yapmaları mümkün değildir. ÇİP ödevleri için verilen süreler programın içinde belirtilmiştir.

 1. %30 İngilizce Bölümde Çift Anadal (ÇAP) yapmak istersem her iki bölüm için de İngilizce şartı nedir?

Bir öğrenci, eğer öğretim dili %100 Türkçe olan bir programa kayıtlı iken öğretim dili %30 İngilizce olan bir programda Çift Anadal yapmak istiyorsa mutlaka yabancı dil şartını (hazırlık muafiyeti) önceden karşılamalıdır; çünkü % 30 İngilizce programlarda Hazırlık Sınıfı zorunludur.

Sadece öğretim dili %100 Türkçe olan programlara sunulmakta olan ING001U, ING002U, ING003U ve ING004U kodlu Çevrimiçi İngilizce Programları (ÇİP) dersleri Çift Anadal başvurusunun kabulünden sonra ING001, ING002, ING003 ve ING004 kodlu derslerin yerine saydırılamaz; bu dersler eşdeğer değildir. Bu dersler sadece öğretim dili %100 Türkçe olup Hazırlık zorunluluğu olmayan programlara sunulan alternatif derslerdir. Dolaysıyla, öğrenciler ING001, ING002, ING003 ve ING004 kodlu dersleri en baştan almalıdır. ING001 ve ING002 kodlu derslerden TOEFL ile muafiyeti mümkün iken ING003 ve ING004 kodlu derslere muafiyet verilmez.

 1. Çift Anadal (ÇAP) yapıyorsam ÇİP derslerini %30 İngilizce olan diğer bölümümdeki İngilizce derslerine saydırabilir miyim?

HAYIR. ÇİP dersleri (İNG001U, İNG002U, İNG003U ve İNG004U) sadece %100 Türkçe olan bölümler için açılan alternatif bir programdır. %30 İngilizce olan diğer bölümünüzden mezuniyetiniz için ayrıca sırasıyla İNG001, İNG002, İNG003, İNG004 derslerinden başarılı olmanız gerekir. Örneğin, İNG003U ve İNG004U aldıysanız, bu dersleri diğer bölümünüzde almanız gereken İNG003 ve İNG004 derslerine saydıramazsınız çünkü İNG001, İNG002, İNG003, İNG004 dersleri ile İNG001U, İNG002U, İNG003U, İNG004U dersleri eşdeğer değildir.

 1. %100 Türkçe olan bir bölümde okuyorum, TOEFL skorum yok ama U kodlu İNG dersleri (ÇİP) yerine İNG001 almak istiyorum, İNG 001 alabilir miyim?

HAYIR. %100 Türkçe bölümlerde okuyan öğrenciler, lisans programlarına kayıt yaptırabilmek için hazırlık muafiyet şartını karşılamak zorunda olmadıklarından ING001, İNG002, İNG003 ve İNG004 kodlu dersleri alabilmeleri için 2022 girişli öğrencilerin TOEFL IBT/ITP sınavlarından en az 80/513 puan almaları, 2021 ve öncesi girişli öğrencilerin ise TOEFL IBT/ITP sınavlarından en az 61/500 puan almaları gerekmektedir.

Sağlıklı ve başarılı günler dileriz.

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ