DUYURUYU PAYLAŞIN

Nörotransmiter iletimi yapan membranlar tasarlıyoruz!  TUBİTAK projemizde çalışmak üzere doktora ve yüksek lisans bursiyerleri aranmaktadır. Fizik, Kimya, Kimya ve Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi ve (Nanoteknoloji) Mühendisliği bölümlerinden mezun öğrenciler tercih edilecektir.

Çalışma Konusu: Membranlar, dünya üzerinde yaşamın başlangıcını tetikleyen ana bileşenlerden biridir. Canlı hücreleri çevreleyen koruyucu tabakalar olarak ilk defa karşımıza çıkan membranlar, amfifatik çift katmanları sayesinde sadece hayati önem taşıyan moleküllerin seçici bir biçimde sisteme girmesine ve sistemden çıkmasına izin verir. Seçici iletimin bu derece kontrollü yapılmasını sağlayan bu bileşenler, endüstriyel ve bilimsel birçok alanda membranların kullanımını tetiklemiştir. Son dönemlerin en büyük ilgi odağı olan konulardan biri, biyobenzetim (biomimetic) sistemleridir. Bu tür sistemlerin geliştirilmesinde ve çalışılmasındaki en temel amaç ise doğanın zaman içinde kendini kanıtlamış model ve stratejilerini taklit ederek insan sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmektir. Proje kapsamındaki ilgi odağımız, sinirsel iletimi sağlayan ve insan vücudundaki iskelet kasları ile motor sinirleri gibi birçok hayati iletişimi kontrol eden nörotransmitter moleküllerinin membran bazlı yöntemler ile nicel tayinini sağlamaktır. Nörotransmitterler, nöronlar arasında iletişim sinyallerinin üretilmesinden sorumlu moleküllerdir. Ortamdaki uyarıcı (stimuli, voltaj, akım) etkisi altında, nörotransmitterler iki sinir ucu arasındaki sinaptik boşluğa salınarak fizyolojik bir reaksiyonu başlatırlar. Nörotransmitterlerin istenmeyen miktarlarda salınması veya vücuttaki eksikliği ise Parkinson, Alzheimer, Epilepsi ve buna benzer birçok çeşitli nörolojik rahatsızlığa sebep olur.  Proje kapsamında bahsi geçen rahatsızlıkların tedavilerinde kullanılmak amacı ile enzimatik olmayan, membran bazlı asetilkolin sensörünün üretilmesi ve ISFET biyosenörlerin geliştirilmesi gerçekleştirilecektir.

İletişim Bilgileri:

Tuluhan Olcayto Çolak

tuluhanolcayto@gmail.com

312 2924392