DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Covid-19 Sürecinde Belirlenen Önlem, Uygulama ve Düzenlemeler

 

Üniversite Faaliyete Geçmeden Önce Alınması Gereken Önlemler

 • Tüm bölümlerin havalandırılması
 • Tüm temas yüzeyleri için uygun dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin yapılması (Masalar, asansörler, merdiven kolları, kapı kolları, sandalye kolları, elektrik anahtar noktaları, vb.)
 • Yerleşke dahilindeki tüm kapalı alanların pulvarizasyon yöntemi ile dezenfekte edilmesi ve bu işlemin haftada bir tekrar edilmesi
 • Tuvaletlerde sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulması (El ve saç kurutma makinaları gibi hava üfleyen cihazların kaldırılması)
 • Uygun alanlara el dezenfektanları yerleştirilmesi, bu amaçla spor merkezi, restoran, kafeterya ve derslik girişlerine dezenfektan konulması
 • Ortak kullanımda olan sebil ve çay makinesi gibi cihazlar için tek kullanımlık bardakların kullanılması ya da bunun gibi cihazların mümkünse kullanımdan kaldırılması
 • Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi, mümkün olan durumlarda iş organizasyonunun bu kurala uygun şekilde yapılması
 • Asansörler, kafeterya, bekleme alanları, mescit ve spor tesisleri gibi ortak kullanım alanlarının sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenmesi ve etiketlenmesi
 • Restoran ve kafeteryalarda masalar arasında en az 1 metre, sandalyeler arasında en az 60 cm mesafe olması, sipariş esnasında sosyal mesafeyi korumak için 1’er metre aralıkla sıra olunabilecek uygun bir koridor oluşturulması
 • Kafeterya önünde yer alan saksıların koridoru daraltmaması için kaldırılması
 • Dersliklerde yan ve arkaya birer boşluk bırakarak oturulması, oturulmaması gereken yerlerin “X” yazan etiketlerle belirtilmesi (Dersliklerde 21 öğrenci, en fazla 28 öğrenci olması).
 • Merdivenlerde yaşanacak yoğunluğu engellemek için, uyarıcı levha kullanılması ve Rektörlük asansörünün yanındaki merdiven alanı dar olduğu için bu merdivenin tek yönlü olarak kullanılması
 • Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde, çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerini asgari düzeyde olacak şekilde planlanması
 • Kafeteryalar, derslikler, öğretim üyeleri odaları, kütüphane ve yurtlarda yukarıda bahsedilen tüm önlemlerin aynı şekilde uygulanması

 

Üniversite Faaliyete Geçtikten Sonra Alınması Gereken Önlemler

 • Tüm öğrenci ve çalışanlara ait HES kodlarının alınarak günlük kontrollerin yapılması, temaslı veya pozitif görünen kişilerin yerleşkeye alınmadan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi
 • Tesislere girişlerde mümkün olduğunca tek kapının kullanılması ve ateş ölçümlerinin yapılması, yerleşkeye maskesiz girişe müsaade edilmemesi
 • Çalışan ve öğrencilerin pandemi hakkında bilgilendirilmesi ve uyulması gereken kuralların kendilerine anlatılması
 • Kişisel koruyucu malzemelerinin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapılması ve bu malzemelerin temini
 • Tüm temas yüzeyleri için uygun dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin gün içinde tekrarlayan şekilde yapılması (Masalar, asansörler, merdiven kolları, kapı kolları, sandalye kolları, elektrik anahtar noktaları, vb.)
 • Temas riskini azaltmak için elle açılan kapıların açık bırakılması (Derslik ve giriş kapıları)
 • Tüm personel ve öğrencilere antikor testi, devamında belirli periyotlarla Covid-19 PCR testi yapılması

 

Servis Araçları ve Ortak Kullanım Araçları ile İlgili Düzenlemeler

 • Servis sürücüleri, ortak kullanım araç sürücüleri ve bu araçlardan faydalanacakların maske kullanmalarının sağlanması
 • Servise maskesiz binilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi
 • Servis araçlarının her kullanım sonrası, özellikle çok temas edilen kapı kolları, vites kolu, direksiyon simidi, kol dayama noktaları ve benzer yerleri içerecek şeklide uygun dezenfektanlar ile dezenfekte edilmesi
 • Tüm servis araç girişlerine el dezenfektanlarının yerleştirilmesi
 • Seyahat esnasında belirli aralıklarla camlar açılarak, doğal havalandırma sağlanması
 • Servislerde klima kullanılmaması
 • Servis içerisinde sohbet edilmemesi uyarısının yapılması

 

Covid-19 Hastalığı Şüphesi Bulunan Çalışan / Öğrenci Tespit Edildiğinde Yapılması Gerekenler

 • Üniversite yerleşkesinde, ateş, kas/eklem ağrıları, öksürük, boğaz ağrısı gibi Covid-19 hastalık şüphesi bulunan çalışan veya öğrencilerin TOBB ETÜ Hastanesi’ne yönlendirilmesi
 • Durumun işyerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine ve işyeri yetkililerine bildirilmesi
 • Test sonucunun negatif çıkması ve hastanın yakınması olmaması durumunda okula veya işe dönmesinin sağlanması
 • Test sonucu pozitif saptananların tedavisinin düzenlenmesi, 14. güne kadar evde/yurtta tedavisi verilerek izolasyonunun sağlanması. Bu dönemde izolasyonda olan hastaların takiplerinin Prof. Dr. Halil Kurt ve Uzm. Dr. Barış Poyraz tarafından yapılması