DUYURUYU PAYLAŞIN

Sevgili Öğrencilerimiz;

  • Üniversitemiz Öğrenci Konseyi, ilgili yönerge çerçevesinde iki yılda bir belirlenmektedir.
  • 2022 – 2023 ve 2023-2024 eğitim öğretim yıllarında görev yapacak Öğrenci Konseyi Seçimleri Üniversitemiz web sayfası üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.
  • Elektronik posta şifrelerinizi kullanarak oy kullanmanız gerekmektedir.
  • Aday öğrenciler seçim takviminde belirlenen süre içinde Rektörlüğe hitaben yazılmış dilekçeleri ile Sağlık, Spor ve Tanıtım Müdürlüğüne (B 54 nolu oda) şahsen müracaat ederek veya taranmış dilekçelerini ssm@etu.edu.tr adresine e-posta göndererek başvurularını yapabilirler. Adayların ilanından sonra adaylara ilişkin itiraz, yukarıda belirtilen şekilde dilekçe verilerek veya taranmış dilekçe e-posta gönderilerek yapılabilir.
  • Seçim Takvimi aşağıda sunulmuştur.

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ

 

TARİH

AÇIKLAMA

14 Ekim 2022

Seçim Takviminin Duyurulması (E-mail, İlan Panoları)

31 Ekim -1 Kasım 2022

Bölüm Temsilciliği Adaylık Başvurularının Yapılması (*)

2 Kasım 2022

Adaylığa Uygunluk Kontrollerinin yapılması

3 Kasım 2022

Adayların İlanı

4 Kasım 2022

Adaylara İlişkin İtiraz Dilekçelerinin alınması

7-8 Kasım 2022

Adaylara İlişkin İtiraz Dilekçelerinin Değerlendirilmesi

9 Kasım 2022

Bölüm Temsilciliği Aday Listesinin Kesin İlanı

10-15 Kasım 2022

Adayların Kendilerini Tanıtmaları

16-17 Kasım 2022

Bölüm Temsilciliği Seçimleri Birinci Turu (Tam Gün)

21-22 Kasım 2022

Birinci Turda Sonuç Alınmazsa Seçimlerin İkinci Turu (Tam Gün)

24 Kasım 2022

İkinci Turda Sonuç Alınmazsa Seçimlerin Üçüncü Turu (Tam Gün)

25 Kasım 2022

Sonuçların İlanı

28 Kasım 2022

Seçimlere İlişkin İtirazların Seçim Kuruluna Yapılması

 

Adaylık Şartları :

-  İlgili Fakültenin en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrencisi olması,

-  Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

-  Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması (*),

-  Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

-  Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2.75 olması,

-  Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

-  Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması.

- Çift anadal yapan öğrenciler, bu dallardan istedikleri bir tanesinde genel not ortalaması koşulunu sağlamak şartıyla aday olabilirler.

-  Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri kayıtlı olduğu bölüm/programlar için oy kullanabilirler ancak aday olamazlar.

(*)Adli sicil belgesinin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.