DUYURUYU PAYLAŞIN

Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği kapsamında teknoloji odaklı ve yenilikçi, uygulanabilir ve ticarileşebilir iş fikirlerinin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklendiği bir hibe desteği programıdır.

 

BİGG GARAJ ise uygulayıcı kuruluş olarak TOBB ETÜ tarafından yürütülen BİGG programının adıdır. 2015 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteği ile yürüttüğümüz BİGG GARAJ kapsamında geçtiğimiz 7 çağrı döneminde 11 ayrı ilden 69 girişimcinin toplam 9 800 000 TL hibe kazanmasını sağladık.

BİGG GARAJ Programı kapsamında temel girişimcilik eğitimleri, pazarlama, finansal planlama, iş planı hazırlama, fikri sınai mülkiyet hakları vb. eğitimler ile iş fikri alanına özel teknik mentorluklar, iş planı mentorlukları ve sunum mentorlukları destekleri ücretsiz olarak sunulmaktadır.  

Ar-Ge odalıklı ve yenilikçi, uygulanabilir ve ticarileşebilir bir iş fikriniz varsa 2020/1 çağrı döneminde Hacettepe TTM ile birlikte yürüttüğümüz programa başvurarak 200.000 TL’lık %100 hibe desteği ile iş fikrinizi hayata geçirebilir, kendi şirketinizi kurabilirsiniz.

Son başvuru tarihi 7 Aralık!

Başvuru ve Detaylı bilgi için: https://etugaraj.org/

 

Öncelikli Alanlar*:

 • Akıllı Ulaşım
 • Enerji ve Temiz Teknolojiler
 • İleri İmalat ve Sanayi 4.0
 • İletişim ve Sayısal Dönüşüm
 • Sağlık ve İyi Yaşam
 • Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

*İş fikrinizin yukarıda yer alan alanlardan birine girmesi seçilme şansını artıracaktır.

 

Başvuru Koşulları:

 • Herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi,

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir:

 • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
 • Ön başvuru tarihi* itibariyle herhangi bir işletmenin ortalık yapısında yer almamak.

 

TOBB ETÜ GARAJ GİRİŞİMCİLİK ve KULUÇKA MERKEZİ

İletişim Bilgileri:

Pelin TAŞKIN: 0312 292 44 57 - pelintaskin@etu.edu.tr

Selma K. YILMAZ : 0312 292 46 30 – skyilmaz@etu.edu.tr