DUYURUYU PAYLAŞIN

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bildiğiniz üzere Üniversitemiz Senatosunun 30.11.2011 tarih S-2011-25 sayılı oturumunda alınan 2 nolu kararı ile Erasmus programı kapsamında ortak eğitim için Avrupa ülkelerine gidecek öğrenciler ile Erasmus programı dışında yurtdışında ortak eğitim yapacak öğrencilere başarı desteği verilmektedir. Bu desteğin alınabilmesi için gerekli esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 Başarılı öğrencilere ulaşım ücreti ve yaşam katkı payı desteği:

Başvuru sırasında genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler arasından en az 550

TOEFL puanı alanlara başarı sırasına göre Üniversite tarafından maddi destek sağlanır. Bu kapsamda akademik yıl içinde en fazla 20 öğrenci için “başarılı öğrenci kontenjanı” ayrılır.

Yıllık olarak belirlenen kontenjanların dönemler itibarıyla dağılımı o dönem yurt dışında ortak eğitime gitmek isteyen öğrenci sayısı ve programa katılan kurum sayısı dikkate alınarak OEKYK kararıyla belirlenir.

Başarılı öğrencilerin Yurt dışında (ERASMUS dâhil) ortak eğitim yapacakları ülkeye ulaşım bedeli (gidiş-dönüş) Üniversite tarafından karşılanır.

Başarılı öğrenci kontenjanından yurt dışına (herhangi bir ülkeye) giden öğrencilere, kurumdan bir ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın varsa, almakta oldukları yaşam katkı payının tam olarak ödenmesine devam edilir.

Not: Başarı desteğinin alınabilmesi için ortak eğitime gittiğiniz dönem içinde (ders ekle-sil süresinin bitimine kadar) dilekçeyle Rektörlüğe başvurmanız ve not dökümünüz ile TOEFL puanınızı gösteren belgeyi ibraz etmeniz gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

TOBB ETÜ

Ortak Eğitim ve Koordinasyon Müdürlüğü