HABERİ PAYLAŞIN

 16. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi Kitabı

Kitap Hakkında: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Adli Bilimciler Derneği ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Parazitoloji Çalışma Grubu tarafından, 3-5 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 16. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresinde, adli bilimler alanında çalışanla­rın iş birliğini arttırılarak son gelişmeler aktarılmıştır. Böylece adli bilimler konusunda çözüm üreten katkılar sağlanmış, özellikle genç araştırmacılara eğitici, yol gösterici olmuştur. Bu bilgiler kongre kitabında yer almaktadır.

Editörler: Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Prof. Dr. Ayşegül TAYLAN ÖZKAN, Prof. Dr. M. Nejat AKAR