HABERİ PAYLAŞIN


Değerli Öğrencilerimiz,

 2022-2023 Akademik yılı güz dönemi ilanı Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Staj Hareketliliği Duyurusu öğrencilerimizin elektronik postalarına iletilmiştir. İlanımız için portaldaki ilanımız 28 Haziran 2022 tarihinde yayınlanmış olup; bşvurularınızı ve işlemlerinizi 08.07.2022-25.07.2022 23.59  tarihleri arasında https://portal.ua.gov.tr adresinden e-devlet üzerinden giriş yaparak yapılabilmektedir.  Başvuru koşulları ve hangi evraklarla başvuru yapabileceğiniz ilanda yer almaktadır.  Başvurularda 20 öğrencinin hibelendirilmesi planlanmaktadır. Başvurular PORTAL platformu üzerinden yapılacaktır. Başvuru sistemi bütün Türkiye için ortak başvuru sistemi olduğundan başvuru esnasında oluşabilecek sorular için erasmus@etu.edu.tr adresinden destek talep edilebilir.

İlanda başvuru sahipleri başvuru formlarına 5 tercih olarak firmaları yazacaklardır. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmalar içinden tercih yaparak başvuru yapacak öğrenciler; kabul mektubu yükleme kısmına kabul mektupları yerine başvurusuna hak kazandığında kabul mektubunun firma tarafından iletileceğine dair dilekçe ekleyerek yapacaklardır. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurum/kuruluşlar içinse adaylar öğrenim anlaşmalarına yalnızca kendi bilgilerini ekleyerek Word olarak yükleyecektir.

Kendi girişiminizle firma/kuruluşlardan aldığınız kabul mektubu ve iş planı doldurulmuş bir Learning Agreement ile de başvurabilirsiniz. Kendi bulduğu firma ile başvuru yapacak olan öğrenciler için gerekli olan diğer başvuru evrak listesi ekte yer alan ilanda bulunmaktadır. 

 

Kabul mektubunun içermesi gereken asgari şartlar:

 

  • Kendi bulduğu firma ile başvuran öğrencilerin kurum/kuruluşlardan alacakları kabul mektupları kurum/kuruluşların antetli kağıdına ıslak imzalı, mühürlü hazırlanmalıdır. (Taratılmış olarak iletilecek, staj esnasında orijinalleri firmadan alınarak dönüşte getirilecektir.)

 

  • Metin içerisinde Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında güz döneminde ortak eğitim (staj) yapılacağı ifadesi yer alması gerekmekte olup, stajın gerçekleşeceği tarihler 90 günü aşmamalı ve başlangıç-bitiş tarihleri hafta içi ­ (14.09.2022- 12.12.2022) olması planlanmaktadır. Ayrıca kabul mektubunun kurum tarafından yazıldığı tarih (imza tarihi) firmaların kabul mektubu gönderebileceği ve sizlerin son başvuruyu yapabileceğiniz son tarih 25.07.2022 tarihini geçemez. Başvuru tarihinden sonra sisteme giriş yapılamayacak olup son tarihden sonra imzalanmış kabul mektupları da kabul edilmeyecektir. 

  Evrakların aslının kurumdan posta ile gelmesi zaman aldığı için firma tarafından size iletilmiş olan taratılmış kabul mektubu ve ekte biletilen Learning Agreement alacağınız tamamlanmış Learning Agreement (LA) ile, başvuru yapılabilirsiniz. Ancak orijinal evrakın karşı kurumdan temin edilmesi ve sizde de bulunan evrakın saklanarak istendiğinde Koordinatörlüğümüze sunulması için ve vize başvurusu yapacak öğrencilerin bu evrakların asıllarına ihtiyaçları olduğundan asıllarının 3'er nüsha olarak hemen postalanmasını istemeleri tavsiye edilmektedir.

 

  • Bir Kabul Mektubu (Acceptance Letter) örneği sunulmaktadır. Kırmızı ile yazılmış olanlar dikkat etmeniz gereken noktalardır.
  • Kabul mektubunda belirtilmesi gereken konulardan birisi de firmaların öğrencilere maaş verip vermeyeceği konusudur. Firmanın öğrenciye maaş verip vermeyeceği kabul mektubunda belirtilmelidir. Başvuru yapacak öğrencilerimizin, kabul mektuplarında bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

 Learning agrementlarda; 

  •  Erasmus+ Bölüm Koordinatörünüzü ekte göndermiş olduğumuz dosyadan seçerek yazabilirsiniz. Erasmus+ Kurum Koordinatörümüz ise Dr. Işıl Ruhi SİPAHİOĞLU hocamızdır. ''Responsible person'' kısımlarına bölüm koordinatörünüzün adını yazmanız gerekmektedir.

 

COVID-19 BİLGİLENDİRMESİ

COVID-19 salgının devam etmesi ve koşulların sürekli değişmesi veya belirsizliğini tekrar etmesinden dolayı, hareketliliklerin fiziksel veya sanal veya hibrit (hem fiziksel hem sanal) şeklinde mi yapılacağı hareketliliğe başlanmadan hemen öncesine kadar belirsizliğini korumaktadır. Ortak üniversite ve ortak ülkenin durumu, vaka sayısı, aşılama durumu vb. gibi etkenler hareketlilikleri etkilemektedir. Hak kazanan öğrencilerimizin süreçleri fiziksel hareketlilik gerçekleştirilebilecekmiş gibi yapılacak olup süreç içerisinde karşılıklı değerlendirmelerle gözden geçirilmeye devam edilecek olup herhangi bir sorun çıkmaması durumunda gerçekleştirilebilecektir.

 

Yaşanan salgın süreci nedeniyle vize başvurularında ülkeler çeşitli yeni şartların yanı sıra seyahat edeceklerden PCR testi, aşı, karantina, sağlık sigortaları gibi taleplerde bulunabilmektedirler.

 

ERASMUS+ başvuruları artık ortak bir sistem üzerinden alındığından ötürü her bir aday öğrencinin not dökümünü, onaylı TOEFL sonuçlarını ve diğer evrakının taranmış versiyonlarını sisteme yüklemesi gerekmektedir.

 

TOBB ETU Erasmus Koordinatörlüğü