HABERİ PAYLAŞIN

Emre BALABAN | HAVELSAN A.Ş.

2023-2024 Güz Döneminde son ortak eğitimimi HAVELSAN A.Ş. şirketinde gerçekleştirdim. 14 hafta süren ortak eğitim süresince TDLYM projesinin bir parçası oldum. Ortak Eğitim süresince amirimin ve üstlerimin bana verdiği görevleri yaparken savunma sanayisinde projelerin nasıl yürütüldüğünü yakından gözlemledim.

Ortak eğitimim süresince JasperReports kullanarak rapor hazırladım. Bu raporları hazırlarken MongoDB, PostgreSQL gibi veri tabanları kullandım ve bu veri tabanlarından gelecek verileri formatlamak için REST servisi yazdım. Çalıştığım Projeler için otomasyon yazılımları yazdım ve bir videodan ekran kaydı alıp indirme gibi küçük kod eklentileri yaptım. Daha sonra ortak eğitimim boyunca çalışacağım Jira ve IBM Doors Entegrasyonu projesine başladım. Bu proje adım adım IBM Doors'tan gelen verileri işliyor, aktarım yapılacak Jira projesi seçiliyor, projedeki gereksinimler ile IBM Doors'tan gelen verileri karşılaştırılıp bir tabloda gösteriyor, en son da bu tabloda seçili gereksinim değişiklikleri seçilen jira projesine aktarıyordu.

Ortak eğitim boyunca rapor hazırladım, birçok otomasyon aracını kullandım ve proje geliştirmenin bir parçası oldum. Son ortak eğitim dönemimim sonucunda iş yeri ortamına tamamen alışmış olup bu tecrübemi ileride işe girdiğimde kullanmayı amaçlamaktayım. Uzman çalışanların deneyimlerinden faydalanmak kendimi geliştirmem ve geleceğe yönelik planlarım açısından oldukça önemliydi. Bu imkânı sağlayan okuluma, HAVELSAN’a, ortak eğitim amirime ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Hüseyin Orhun DEMİR | SEBİT EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 

2023-2024 Güz döneminde, üçüncü ortak eğitimimi yapmak üzere 18 Eylül 2023 ile 22 Aralık 2023 tarihleri arasında SEBİT EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. firmasının back-end yazılım geliştirme ekibinde görev aldım. Bu ortak eğitim sürecinde işe başladığım günden itibaren, projelerin başlangıcından sonuna kadar olan süreçleri adım adım öğrenme şansı buldum. Firmada çeşitli takımlarda back-end geliştirici olarak rol aldım. Bu takımların her hafta planlı yapılan toplantılarına dahil edildim. Proje planlamasından başlayarak, kod geliştirme ve uygulama yayın süreçlerine kadar olan her aşamada yer alarak, sistemlerin istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak adına çeşitli sorumluluklar üstlendim.

Bu ortak eğitim deneyimimde Cassandra gibi sektörde büyük firmalarca tercih edilen NoSql veri tabanları üzerinde tecrübe ve bilgi edindim. Bunun yanı sıra Elastic Search ve Spring Boot kullanarak video altyazılarında kelime araması gerçekleştiren web uygulaması geliştirdim. Geliştirme aşamasında çalışırken kafka gibi asenkron iletişimi sağlayan teknolojileri de deneyimlemiş oldum.

SEBİT firması bünyesinde geçirdiğim ortak eğitim süreci, özellikle back-end geliştirme, veri tabanı optimizasyonu, servis iyileştirmeleri ve web uygulamaları gibi alanlarda önemli tecrübe sağlamıştır. Back-end geliştirme konusundaki geçmiş deneyimim ve okulda öğrendiğim teorik bilgiler, firmanın mevcut sistemlerini anlama ve geliştirme süreçlerine entegre olma fırsatı sağlamıştır. Uygulamaların arkasındaki işlemleri daha iyi yönetme becerisi kazanarak, verimli ve güvenilir back-end sistemlerin nasıl oluşturulacağı hususunda bilgilerimi genişlettiğime inanmaktayım. Ayrıca ortak eğitimim henüz bitmemişken çeşitli iş teklifleri aldım. Şu anda başka bir firmada tam zamanlı back-end geliştirici olarak çalışmaktayım. Çalışma sürecim boyunca, değerli ekip arkadaşlarımın her zaman yardımcı olduğunu ve profesyonel bir iş ortamı sağladığını belirtmek isterim. Bu deneyim, ilerideki kariyerimde benim için büyük bir avantaj olacağına inandığım birikimlerle dolu olmuştur.

Süleyman Alperen GÜLER | HAVELSAN Komuta Kontrol Savunma Teknolojileri Test Mühendisliği 

2023-2024-Güz Dönemi Ortak Eğitimimi HAVELSAN Komuta Kontrol Savunma Teknolojileri Test Mühendisliği takımında yaptım. Ortak eğitimim boyunca Kaşif Projesinin Test Otomasyon ve Manuel Test Faaliyetlerinin bir parçası oldum. KAŞİF, HAVELSAN’ın savunma ve bilişim projeleri için Coğrafi Bilgi Sistemi ürünüdür. Savunma Sanayisinde büyük çaplı bir projede büyük çaplı projelerin nasıl yürütüldüğünün yakından gözlemleyerek birçok test aracı geliştirdim.

Ortak Eğitimde bulunduğum süre boyunca Node.js, TypeScript, Mocha, Chai, Mochawesome, Axios gibi araçlarda uzmanlık kazandım. Bu araçları kullanarak, aktif olarak kullanılan Arayüz (API) Test Otomasyonu ve Askeri Semboloji Test Otomasyonu projelerinin üretilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulundum. Daha sonra Arayüz (API) Test Otomasyonu için Kaşif uygulaması için bir araç geliştirdim. Geliştirdiğim araç uygulamanın bir parçası olarak çalışarak Test Otomasyonundan gelen istekleri uygulamaya yönlendirilmesinde ve uygulamadan gelen cevapların da test otomasyonuna yönlendirilmesinde kullanıldı. Askeri Semboloji Test Otomasyonu için uygulamada gösterilen askeri sembollerin doğruluğunu kontrol eden test otomasyonu geliştirdim. Test verilerini üretmek için Askeri Semboloji Standartları üzerinde geniş çaplı araştırma yaptım. Semboller karşılaştırmak için görüntü işleme yöntemlerini kullandım. Geliştirdiğim otomasyon on binlerce sembolü birkaç dakika içerisinde test etmemize olanak sağladı. Test otomasyonlarını tamamladıktan sonra Jenkins gibi CI/CD araçlarıyla entegrasyonunu sağladık. Bu süre boyunca her gün düzenlenen “scrum” toplantılarına ve birkaç haftada bir yapılan “sprint” toplantılarına katılarak proje yönetimi ve planlama konularında deneyim kazandım.

Sonuç olarak yaptığım manuel testlerde ise geliştirilen test otomasyonların test sürecini hızlandırdığını ve kalitesini artırdığını gözlemledim. Proje yönetimi, yazılım geliştirilmesi, görüntü işleme ve test alanlarında elde ettiğim deneyimlerin kariyerimde yol gösterici olacağına inanıyorum. Bana bu imkânı sağlayan ve ortak eğitim sürem boyunca yardımcı olan okuluma, HAVELSAN’a, ortak eğitim amirime ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.