HABERİ PAYLAŞIN

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tuba Durmuş'un "3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında yürütücü olarak TÜBİTAK'a yaptığı proje başvurusu kabul edilmiştir. "İslam Medeniyetinde (Arap, Fars, Türk) Şair Biyografileri Geleneğinin Oluşumu Ve Üslup Açısından Karşılaştırmalı Analizi" başlığını taşıyan proje ile İslam medeniyetinin en özgün alanlarından biri olan biyografi geleneğinin, şair biyografileri ile sınırlandırılarak doğuşundan klasik çerçevede son örneklerinin görüldüğü 1950’li yıllara gelinceye kadar bir bütün olarak disiplinler arası (Arap, Fars, Türk) bir çerçevede ele alınması, benzeşen ve ayrılan yönleri, önemli kilometre taşı yazar ve eserlerin bu bağlamda değerlendirilmesi ve karşılaştırmalı bir üslup analizi amaçlanmaktadır. Üniversitemiz yanında Hacettepe, Ankara Sosyal Bilimler, Ankara Hacı Bayram Veli, Ankara ve Atatürk Üniversitelerinden alanında uzman araştırıcılar projede görev alacaktır.