HABERİ PAYLAŞIN

Avrupa Birliği ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları (Eurochambers) öncülüğünde TOBB, TOBB ETÜ ve TEPAV işbirliğiyle yürütülen EULEP (Avrupa Öğrenme Deneyimi Platformu) Projesi kapsamında, şirketlerin Sosyal İnovasyon alanındaki farkındalık düzeyini ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çevrimiçi Odak Grup toplantısı düzenlendi.

İşletmelerde yapay zekâ, sanal gerçeklik ve sosyal inovasyon gibi yenilikçilik odaklı konularda durum tespiti yapmak ve ihtiyaçlara yönelik yeni ve özel olarak hazırlanmış eğitim modülleri geliştirmek, şirketler, mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (EDIH) arasında bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üçgenleri kurmak ve Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretimi bölgesel ekonomik kalkınma stratejilerine dâhil ederek yönetişimi güçlendirmek için 8 ülkeden 20 kuruluşun katılımıyla Avrupa Öğrenme Deneyimi Platformu oluşturmak amacıyla Avrupa Birliği ve Eurochambers öncülüğünde TOBB, TOBB ETÜ ve TEPAV işbirliğiyle yürütülen EULEP (Avrupa Öğrenme Deneyimi Platformu) Projesi kapsamında Odak Grup toplantısı düzenlendi.

Proje kapsamında şirketlerin ve çalışanlarının yapay zekâ ve sanal gerçeklik alanlarındaki eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla 28 Kasım-17 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanan çevrimiçi anket çalışmasının devamında şirketlerin sosyal inovasyon alanındaki farkındalık düzeyini ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çevrimiçi olarak 14 Mart tarihinde düzenlenen toplantı, TOBB Brüksel Temsilciliği AB İşleri ve Uluslararası Projeler Koordinatörü Seval İskender, TOBB ETÜ Uluslararası Girişimcilik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burcu Fazlıoğlu, TOBB ETÜ Uluslararası Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Güldem Ökem, TEPAV Sürdürülebilir Politikalar Programı Direktörü Sibel Güven, Merve Dündar, Mehmet Yeğin, Şara Agun Yalçın ve 8 şirketin katılımıyla gerçekleşti.

Odak grup toplantısında şirketlerin sosyal inovasyondan ne anladığı, varsa sosyal inovasyon stratejilerinin ne olduğu, sosyal inovasyon projeleri uygulama konusunda karşılaştığı engeller, teknik, yaratıcı ve sosyal problemleri çözme girişimleri ve bunlara yönelik eğitim ihtiyaçları gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.