HABERİ PAYLAŞIN

2020-2021 Güz Dönemi Bölümümüz Dikey Stüdyoları tarafından çalışılan projeler, oluşturulan dijital platformda sanal sergiye dönüştürüldü. Sergi kapsamında stüdyolar ve çalışılan projelerle ilgili detaylı bilgi verildi. Ayrıca projeleri üç boyutlu izleme imkanı tanıyan karekodlar eklenerek, sergi deneyimi sanal ortama da taşındı.

 

Dikey Stüdyo I, Öğr.Gör.Dr. Esin DEDEOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Güliz TAŞDEMİR, Öğr.Gör. Onur KUTLUOĞLU yürütücülüğünde Office Hubs projesini gerçekleştirdi. Stüdyo kapsamında öğrencilerden seçecekleri bir iletişim markasının ofis mekanları için güncel ve modern bir tasarım geliştirmeleri istendi.

Dikey Stüdyo II, Doç.Dr. Umut ŞUMNU, Öğr.Gör.Dr. Özgür YAKIN, Öğr.Gör. Eren YÜNÜR yürütücülüğünde Otoportre Olarak Mekan projesini gerçekleştirdi. Stüdyo kapsamında öğrencilerden seçecekleri bir sanatçı için ''yaşama-üretme-paylaşma'' mekanı tasarlamaları istendi.

Dikey Stüdyo III,  Dr.Öğr.Üyesi Meryem YALÇIN, Dr.Öğr.Üyesi Betül BİLGE ÖZDAMAR, Öğr.Gör. Göksel KALAFAT yürütücülüğünde İnteraktif Müze | Tematik Deneyim projesini gerçekleştirdi. Stüdyo kapsamında öğrencilerden seçecekleri bir konsept veya konu ile ilgili interaktif ve yenilikçi bir müze tasarlamaları istendi.

Sergiyi gezmek için; https://etuictsergi.wixsite.com/tobbictsanalsergi