HABERİ PAYLAŞIN

“Kamu İhale Sözleşmelerinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu” TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi, Kamu İhale Kurumu, Yüksek Fen Kurulu ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası işbirliği ile 29 Şubat 2024 tarihinde TOBB ETÜ’de gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Sempozyuma Yargıtay üyeleri de dahil olmak üzere hakimler, akademisyenler, avukatlar, kamu çalışanları, sendika üyeleri ve farklı hukuk fakültelerinin öğrencileri büyük ilgi göstermiştir.

Sempozyum, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Akabinde Yüksek Fen Kurulu Başkanı Ertan Yetim ve Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, açılış konuşmalarını yapmışlardır.

Sempozyumun ilk oturumu Yargıtay 6. Hukuk Dairesi üyesi Belkıs Karakaş’ın oturum başkanlığında yine kendisinin üyesi olduğu 6. Hukuk Dairesinin ve diğer Yargıtay dairelerinin Kamu İhale Sözleşmelerindeki uygulamalarına ilişkin konuşmalarıyla başlamıştır. Birinci oturumda TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca “Kamu İhale Sözleşmelerinde Tarafların Eşitliği”, Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Sirmen “Tarafların Eşitliği Bağlamında Genel İşlem Koşulları”, TOBB ETÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Betül Özlük “Kamu İhale Sözleşmelerinin Değişen Koşullara Uyarlanması” ve TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Sezginer “Genel Şartnamede Düzenlenen Bir Hükmün İdari Yargıda İptalinin Kamu İhale Sözleşmelerine Etkileri” başlıklı tebliğlerini sunmuşlardır. Birinci oturum yoğun bir soru cevap maratonu ile sona ermiştir. 

İlk oturuma ilişkin soru-cevap kısmı ve yemek arasından sonra gerçekleştirilen ikinci oturumun başkanlığını TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca üstlenmiştir. Prof. Dr. Çiğdem Kırca başkanlığında ikinci oturum İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Deha Emral’ın kısa bir sunuş konuşmasıyla başlamıştır. İkinci oturumda Yüksek Fen Kurulu Üyeleri Atilla Ünal, Celal Yazıcı ve Muhammet Ali Yıldızbakan, Kamu İhale Kurumu İnceleme Dairesi Başkanı Orhan Seçkin ve Kamu İhale Kurumu Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Erdem Bafra “Yapım İşi Sözleşmelerinde Uygulama Sorunları” başlığı altında konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamda iş programı ve süre uzatımı, rayiçler, piyasa fiyatları ve fiyat farkları, yeni fiyat uygulaması, genel giderler, All Risk sigortası ve teminat mektupları ve nihayet iş eksilişi ve artışı konularında konuşmalar yapılmıştır.

Sempozyum salondaki diğer idare temsilcilerinin görüş ve önerilerinin sunulması ve akabinde soru cevap kısmı ile sonlandırılmıştır.