HABERİ PAYLAŞIN

Biyomedikal Mühendisliği bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Fatih Büyükserin öncülüğünde nanobiyopolimerik filmlerin yara iyileşmesi üzerine etkilerini inceleyen araştırma, biyomalzeme alanının en prestijli dergilerinden Biomaterials Science dergisinde yayınlandı.

Epidermal büyüme faktörü (EGF), yara iyileşmesi dahil olmak üzere cilt dokusunun çeşitli düzenlemeleri için gereklidir; ancak yara ortamının fizikokimyasal koşulları nedeniyle sınırlı stabiliteye sahiptir. Yaradaki fonksiyonel EGF eksikliği kalıcı doku kusurlarına neden olabilmektedir, bu nedenle EGF salan bileşenleri içeren yara yama tasarımları yapılmaktadır. Sonuç olarak, bu tür sistemlerin odak noktası, yara dokusunda  melanogenezi, yani bozulan melanin sentezine ve yara dokusundaki renk kaybına yönelik bir katkı sunmaksızın genel yara iyileşme mekanizmasını geliştirmektir. Bu çalışma, nanogözenekli anodik alumina kalıplar kullanılarak elde edilen kitosan:jelatin sıralı nanoçubuklardan oluşan EGF katkılı filmlerin in vitro/in vivo yara iyileşmesine etkisini ve melanogenez potansiyelini araştırmaktadır.  EGF katkılı filmlerin yara iyileşmesindeki potansiyeli, yara koşullarını taklit etmek için fibroblast ve melanosit hücrelerinin bireysel ve kokültür çalışmalarıyla incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar kontrol grupları ile karşılaştırıldığında EGF katkılama ve nanotopografi kombinasyonunun hem sadece melanosit hücrelerinde hem de kokültür çalışmalarındaki melanojenik aktiviteyle ilgili genlerde, melanin içeriğinde ve EGFR ekspresyonlarında  sürekli olarak en yüksek düzeyde ifade sağladığı gözlemlenmiştir.  Eksizyonel yara modelinin proteomik, genomik ve histolojik analizi, nanoyapılı filmlerde EGF mevcutsa, bu substratların yara kapanması, kolajen kalınlığı ve melanin birikimi açısından performansının önemli ölçüde arttığını göstermiştir. Genel olarak, sonuçlar, EGF katkılı nano K:J filmlerin, yalnızca istenen iyileştirme özelliklerini sağlamakla kalmayan, aynı zamanda gelişmiş melanojenik çıktılara da neden olan yara yamaları olarak iyi adaylar olduğunu göstermektedir.

Yayınla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.