HABERİ PAYLAŞIN

Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Birsen Can Demirdöğen’in üyesi olduğu COST çalışma grubunun kaleme aldığı “NRF2 sinyal yolağının biyolojik belirteçleri: Mevcut durum ve gelecekteki zorluklar” başlıklı derleme, alanının en prestijli dergilerinden Redox Biology (IF=11) dergisinde yayımlandı.

TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Can Demirdöğen çalışmayı şöyle özetledi:

Antioksidan ve hücresel koruyucu transkripsiyon faktörü NRF2, memeli hücrelerinde birkaç yüz genin ekspresyonunu düzenler ve oksidatif stres ve inflamasyonla ilişkili birçok hastalıkta umut verici bir terapötik hedeftir.

NRF2, hücresel antioksidan tepkinin ana düzenleyicisi olmasının yanı sıra, ksenobiyotik metabolizması, NADPH üretimi, lipid metabolizması, proteazomal bozulma/otofaji ve mitokondriyal biyogenezde yer alan genlerin ekspresyonunu da koordine eder.

Bu nedenle, bazal ve indüklenebilir NRF2 sinyalinin izlenmesi, translasyonel çalışmalarda mekanistik anlayış için hayati öneme sahiptir. NRF2 seviyelerinin doğrudan ölçümüyle ilgili belirlenen bazı sakıncalar nedeniyle, NRF2 aktivitesinin modülasyonu genellikle bir veya daha fazlasının hedef genin ve/veya ilgili protein ürününün ifadesindeki değişikliklerin ölçülmesiyle belirlenir. Bununla birlikte, bu genlerin/proteinlerin hangi kümesinin NRF2 aktivitesini farklı hücre tipleri ve türlerde en iyi temsil ettiği konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır.

Bu çalışmada bu belirteçlerin klinik olarak erişilebilir biyolojik sıvılardaki uygunluğu değerlendirilmiş ve NRF2 biyobelirteçlerinin geliştirilmesi ve insanlarda kullanımında gelecekte karşılaşılabilecek zorlukların altı çizilmiştir.