HABERİ PAYLAŞIN

Merve Kınıklıoğlu: University of Leipzig, Almanya

“Leipzig Üniversitesi BioCog Lab, EEG, gözbebeği boyutu ölçümü, davranışsal ölçümler gibi farklı yöntemlerle görsel ve işitsel dikkat, çalışan hafıza, algı gibi süreçlerin altında yatan mekanizmaların araştırıldığı bir bilişsel nörobilim labı. Biz, “visual mismatch negativity (vMNN)” fenomenini kullanarak görsel obje oluşumunda dikkatin rolünü davranışsal ölçümler ve EEG ile araştırıyoruz. Benim başlıca görevlerim deney materyallerinin hazırlanması, uyarıcıların optimizasyonu ve davranışsal verilerin analizini içeriyor. Ayrıca yeni başlayacak bir projenin pilot çalışmasının deneylerini yürütüyorum. Ağustos’a kadar pilot çalışmayı bitirip yeni deneylere başlamayı hedefliyoruz.”

Afife Konyalı: Max-Planck Institute for Mathematics in the Science, Leipzig / Almanya

“Ortak eğitimde Avrupa Birliği tarafından desteklenen ODYCCEUS (Opinion Dynamics and Cultural Conflict in European Space) projesinde stajyer öğrenci olarak çalışıyorum. Proje temel olarak kutuplaşmaya ve fikir çatışmalarına neden olan dinamikleri keşfetmek ve mümkünse çatışmaları önceden tahmin edebilecek ve belki de önleyebilecek müdahaleleri yapabilecek bir dijital uygulama geliştirmek üzerinde duruyor. Farklı disiplinlerden (sosyoloji, matematik, bilgisayar bilimleri, ekonomi) akademisyenlerin çalıştığı bir proje olduğu için çeşitli alt-çalışma alanlarına ayrılıyor. Ben psikoloji ve matematik öğrencisi olarak, bir konuya/objeye yönelik tutumların insan zihninde nasıl temsil edildiği ve bunun matematiksel olarak nasıl modellenebileceği üzerine çalışıyorum. Buna ek olarak, projenin katkıda bulunduğum bölümünde, daha sonra geliştirilecek uygulama ve modellerin temelini oluşturan teorilerin deneysel olarak sağlam olması amacıyla, politik bir konuda tutumları etkileyen ve kutuplaşmaya/çatışmalara neden olan sosyal/bireysel faktörlerin neler olduğunu anlamaya yönelik bir deney tasarlıyoruz.”

Burcu Avcı: Universitat de Barcelona / İspanya

“Bahar Ortak Eğitiminde Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı ile Barcelona Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yer alan Brainlab Nörobilim Araştırma Grubu’nda (Brainlab Neuroscience Research Group) Ocak-Nisan 2017 tarihlerinde 3 aylık bir staj yaptım. Farklı ülkelerden ve farklı alanlarda kişilerin yer aldığı bu çalışma grubu ile EEG çalışmalarını gözlemleme ve bu çalışmalara katılma imkânı buldum. Carles Escera, Ph.D., Jordi Costa- Faidella, Ph.D. ve Marta Ortega-Llebaria, Ph.D. ile linguistik uyaranlar içeren bir EEG projesinde görev aldım. Lab toplantıları, verilen seminerlere ve atölyelere katılarak EEG ve nöropsikoloji ile ilgili farklı araştırma konuları ile ilgili daha çok bilgi edinme şansım oldu.”

Havva Nur Çelik – Sevinç Ayşe Kaya: Kappio Kindergarten, Hollanda

“2015-2016 akademik yılı Yaz döneminde Kappio çocuk bakımevinde stajımızı yaptık. Pedagoglar ile birlikte çalışmalar yürüttüğümüz stajda çocuk gözlemi yaptık ve özel gereksinimi olan çocuklar ile çalışma ve görüşme becerilerimizi geliştirme fırsatı yakaladık. Kappio’nun çocuk katılımı hakkındaki pedagojik yönetmeliğinin yazımına katkıda bulunduk. Psikologlar ile birlikte toplantılara katılarak kültürel farklılıklar hakkında öğrenme fırsatı bulduk.”