HABERİ PAYLAŞIN

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesi; ön lisans öğrencilerinin ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazanması amaçlanmaktadır. 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ise üniversite öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve geliştirmeye yönelik araştırma projelerine destek sağlamaktadır.

Üniversitemiz öğrencileri tarafından hazırlanan proje önerileri doğrultusunda, 2023/2 çağrı döneminde 2209-A Programı’na yapılan 11 başvurunun 10’u desteklenmiş olup 2209-B Programı’na yapılan 6 başvurunun ise tamamı desteklenmeye hak kazanmıştır.

İlgili çağrı dönemi kapsamında yüksek başarı oranı ile desteklenen tüm öğrencilerimizi kutlar, projelerinde öğrencilerimize yol gösterecek olan akademik danışmanlarımıza teşekkür ederiz.

Destek Programı Proje Adı Öğrenci Adı Soyadı Öğrenci Bölümü Akademik Danışman
2209-B Montaj Takım Üretim Alanının Planlama Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Kapasite Belirlenmesi İçin Bir Yaklaşım Geliştirilmesi Ayşe Melisa ÖZDEMİR Endüstri Mühendisliği Nilgün FESCİOĞLU ÜNVER
2209-B Eklemeli İmalat İle İHA Üretimi İçin Malzeme ve Tasarım Geliştirilmesi Burak MERTER Endüstri Mühendisliği Recep Muhammet GÖRGÜLÜARSLAN
2209-B Tel Beslemeli Doğrudan Enerji Biriktirme Yöntemiyle Üretilecek Büyük Boyutlu Parçalarda Takım Yolunun Üretim Simülasyonunun Yapılması, Kalıntı Gerilme ve Çarpılmaların Optimize Edilmesi Ali Bedirhan DURSUN Makine Mühendisliği Recep Muhammet GÖRGÜLÜARSLAN
2209-B Delikli Plakaların Mekanik Özelliklerinin Temsilci Hacim Elemanı Kullanılarak Hesaplanması Can KİZİROĞLU Makine Mühendisliği Recep Muhammet GÖRGÜLÜARSLAN
2209-B Latis Yapılı Sandviç Panelin Eklemeli İmalata Göre Tasarımı ve Optimizasyonu Orçum ULUPINAR Makine Mühendisliği Recep Muhammet GÖRGÜLÜARSLAN
2209-B Kimyasal Buhar Biriktirme İle Büyütülen Grafenin Polimerik Malzeme Üzerine Transferi ve Elektromanyetik Performansın İncelenmesi İlayda ONAT Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Zeynep TUTUMLU
2209-A Fonem Restorasyon Etkisinin Türkçede İncelenmesi Ceren YÜCEL Psikoloji Didem KADIHASANOĞLU
2209-A Sınırlı Kaynaklara Sahip Küçük Cihazlarda Yapay Zekâ Modellerini Etkili Bir Şekilde Kullanma Becerilerini Geliştirmek ve Modelleri Bu Cihazlarda Depolama ve Çalıştırma Süreçlerini Araştırmak Oruç ÇAKIR Bilgisayar Mühendisliği Toygar AKGÜN
2209-A Diz Bölgesinden Alınan Vibroartrografik Sinyaller ve Sıcaklık Verileri İle Makine Öğrenmesi Kullanılarak Osteoartritin Non-İnvaziv ve Gerçek Zamanlı Tespiti Kübra ÇOLAK Biyomedikal Mühendisliği Osman EROĞUL
2209-A Moleküler Docking Yöntemi İle Seh Proteini İçin İnhibitör Keşfi Metin KILIÇ Biyomedikal Mühendisliği Hüseyin Burak ÇALIŞKAN
2209-A Metal Oksit Nanoyapıların Foto-Süperkapasitör Uygulamalarında Kullanımı Melis AKDOĞAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Nurdan DEMİRCİ SANKIR
2209-A Origami İlhamlı Katlanabilir Sığınak Tasarımı Batuhan GÖKALP Makine Mühendisliği Erdem ACAR
2209-A Psoriasis (Sedef) Hastalarında Deri ve Bağırsak Mikrobiyotası Profili Emirhan PALA Tıp Hikmet Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
2209-A Radial Anjiyografide İşlem Öncesi ve İşlem Sonrası Heparin Uygulanmasının Radial Arter Oklüzyonu Bakımından Karşılaştırılması Irmak GÜVENÇ Tıp Aksüyek Savaş ÇELEBİ
2209-A Yapay Zekâ Destekli Psikiyatri Uygulamalarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi Ece DEVECİ Tıp Perihan Elif EKMEKCİ
2209-A Tıp Etiğinde İkilemlere Yeni Bir Yaklaşım ve Bu Yaklaşımın Ahlaki Vaka Çözümlenmesi Yöntemi İle Karşılaştırılması Berk ATALAY Tıp Perihan Elif EKMEKCİ