HABERİ PAYLAŞIN

Yargıtay 11’nci Ceza Dairesinin görev alanında olan belgede sahtecilik ve vergi suçlarında güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, yargı kararlarının incelenmesi ve içtihat değişikliği gerektiren alanların mevcudiyetinin tespiti amacıyla Yargıtay Başkanlığı ve TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi iş birliği ile “Belgede Sahtecilik ve Vergi Suçları Sempozyumu”, 21 – 23 Ekim 2019 tarihleri arasında altı oturum hâlinde gerçekleştirildi.

 

21 Ekim 2019 tarihinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Program, Yargıtay ve TOBB ETÜ tanıtım filmlerinin izlenmesinin ardından TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca ve Yargıtay 11’nci Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin’in açılış konuşmaları ile devam etti. İlk gün öğleden önce gerçekleştirilen Birinci Oturum, Prof. Dr. İsmail KIRCA’nın başkanlığında başladı ve belgede sahtecilik suçlarında korunan hukuki menfaat, mağdurun tespiti, manevi unsur ve hukuka uygunluk nedenlerinin incelenmesi konularını içeren Prof. Dr. Doğan SOYASLAN ve Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN’in sunumlarının ardından soru ve cevap bölümleri ile tamamlandı.

21 Ekim 2019 tarihinde öğleden sonra gerçekleştirilen İkinci Oturum, Hasan Tahsin GÖKCAN’ın başkanlığında başladı ve belgede sahtecilik suçlarında zincirleme suç, fikri içtima, özgü suçlarda bağlılık konularını içeren Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ, Prof. Dr. Berrin AKBULUT ve Doç. Dr. Neslihan GÖKTÜRK’ün sunumlarının ardından soru ve cevap bölümleri ile tamamlandı.

22 Ekim 2019 tarihinde öğleden önce gerçekleştirilen Üçüncü Oturum, Prof. Dr. Çiğdem KIRCA’nın başkanlığında başladı ve belgede sahtecilik suçlarında elektronik belge kavramı, internet ortamındaki formların gerçeğe aykırı doldurulması, belgenin aldatıcılık özelliği, kanun yorumlama teknikleri konularını içeren Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ ve Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER’in sunumlarının ardından soru ve cevap bölümleri ile tamamlandı.

22 Ekim 2019 tarihinde öğleden sonra gerçekleştirilen Dördüncü Oturum, Prof. Dr. Nevzat TOROSLU’nun başkanlığında başladı ve belgede sahtecilik suçlarında uygulama sorunları konularını içeren Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM ve Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK’in sunumlarının ardından soru ve cevap bölümleri ile tamamlandı.

23 Ekim 2019 tarihinde öğleden önce gerçekleştirilen Beşinci Oturum, Prof. Dr. Hilmi ÜNSAL’ın başkanlığında başladı ve vergi suçlarında içtima sorunları konularını içeren Prof. Dr. Mehmet YÜCE ve Prof. Dr. Çetin ARSLAN’ın sunumlarının ardından soru ve cevap bölümleri ile tamamlandı.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR