Genel Bilgiler

TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünün diğer mühendislik bölümlerinin (Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisiği ile Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği) müfredatlarında yer alan BİL 141 Bilgisayar Programlama I  ve BİL 142 Bilgisayar Programlama II derslerinde dersin koordinatörüne ek olarak dersin idaresinde görev alacak tam zamanlı idari personel alınacaktır.

 

İş Tanımı/Nitelikler

Görev Tanımı

- Derse destek sağlayacak asistanların belirlenme sürecinin yönetilmesi. Dönem başından itibaren dersin asistanlarının takibinin yapılması; konu eksiklerinin giderilmesinin ve derslerde öğrencilere maksimum verimle yardımcı olabilmelerinin sağlanması;

- Dersin öğretim elemanıyla birlikte derslere katılım, ders içi alıştırmalar esnasında sınıfta bulunarak öğrencilerin sorularının cevaplanması. Asistanlar tarafından değerlendirilen alıştırmaların not girişlerinin kontrolü ve gerekli güncelleme/düzeltmelerin yapılması;

- Kod yazma etkinliklerine katılım ve etkinlik sürecinde öğrencilerin sorularının cevaplanması;

- Kısa sınav sorularının ve cevap anahtarının hazırlanması, duyurusu. Asistanlar tarafından yapılan değerlendirmelerin not sistemine doğru şekilde girişinin kontrolü;

- Uygulamalı derslerin koordinasyonu, ders sorularının hazırlanması; derslere katılım ve dersin işlenişinin idaresi; uygulamalı ders sonunda öğrencilerin gönderdiği kodların değerlendirmesi ve notların sisteme girişi;

- Ödevlerin değerlendirilmesi;

- Python & Arduino tanıtım dersine katılım ve dersin koordinasyonu;

- Ara ve dönem sonu sınavlarının hazırlık çalışmaları, sınavlara katılım, sınav sonrası değerlendirme sürecine destek verilmesi;

- Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine yönelik Bilgisayar Programlamaya Isınma Etkinliklerinin yer, zaman ve asistan ihtiyacının planlanması; etkinliğin sunumu; etkinlik esnasında soruların cevaplanması. 

Adaylarda aranan özellikler

- Bilgisayar mühendisliği ya da ilgili bir alanda yüksek lisans derecesine sahip olmak

- C, C++ programlama dillerine hakim olmak

- Tercihen geçmiş öğretim deneyiminin olması

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR