DUYURUYU PAYLAŞIN

Tıp, eczacılık, ilaç çalışmaları yapan biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya bölümleriyle ilgili bilim dalları için önemli bir veri tabanı olan IBM Micromedex DRUGDEX 3 ay süreyle deneme erişimine açılmıştır. Tam referanslı, dozaj bilgisini de içeren tarafsız bir içeriğe sahiptir. Farmakokinetik detaylar, uyarılar, etkileşimler, karşılaştırmalı ilaç etkileri, endikasyon içi, endikasyon dışı ve klinik uygulamalar ile kapsamlı ilaç kaynağıdır. Uluslararası ilaçları, FDA onaylı ve reçetesiz preparatları kapsar.

IBM Micromedex DRUGDEX Module