DUYURUYU PAYLAŞIN

Legal Yayıncılık veritabanları 31.12.2018 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır. Online Kütüphane, yaklaşık 700 adet dergi, 400 adet kitap, 3000 adet makale içermektedir. Yayınevi, Yargı ve Danıştay kararları ile içtihat ve diğer mevzuatı ise Legalbank veritabanında sunmaktadır.

 

Legal Online Kütüphanesi

Legalbank