DUYURUYU PAYLAŞIN

Wikilala, matbaanın icadından sonra basılmış Osmanlıca metinler (2 Milyona yakın gazete, dergi, kitap ve belge) içerisinde Latin harfleriyle "arama" yapılmasına olanak sağlayan bir dijital kütüphanedir. İçeriğinde 15 Ulusal ve 74 Yerel Osmanlıca gazetede olmak üzere toplamda 1 milyona yakın gazete, 500 bine yakın dergi, 4658 kitap, Şinasi’nin Mukaddime adlı ilk makalesinden başlayıp 1930’lara kadar yazılmış olan bütün Osmanlıca gazete ve dergi makaleleri yer almaktadır.