DUYURUYU PAYLAŞIN

(YÖK’ün Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve TOBB ETÜ Senatosunun 04.08.2015 Tarih ve S-2015-12  sayılı kararı çerçevesinde belirlenmiştir.)

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

26 - 28 Nisan: Yatay Geçiş Başvuruları

03 Mayıs: Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

04 Mayıs: Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı

05 Mayıs: Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları

BAŞVURU ÜCRETİ: Yatay geçiş başvurusu için alınacak ücret 100 TL olup Garanti Bankası Emek Şubesi nezdindeki 6298460 nolu Üniversitemiz hesabına yatırılması gerekir. Başvuru ücreti hiçbir koşulda iade edilmez.

TANIM:

Akademik Başarı: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitede yatay geçiş yapmak istenen dönem öncesindeki tüm müfredat derslerinin kredi itibarıyla yüzde 85’ini almış ve başarmış ve tamamlanan derslere ait Genel Not Ortalamasının (GNO) 4 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden 84,40 olması.

ÜNİVERSİTE İÇİNDEN YATAY GEÇİŞ

Akademik Başarı Puanına Göre Yatay Geçiş

Başvuru yapılan program eşdeğer diploma programı olmalıdır.

En erken ikinci sınıfın birinci dönemine, en geç üçüncü sınıfın birinci dönemine yatay geçiş yapılabilir.

Yetenek sınavı ile öğrenci almış olan programlara yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Başvuru Dönemi:

Akademik başarı kriterine göre başvurular Güz döneminde alınır. Güz döneminden kalan boş kontenjan Bahar Döneminde, yine boş kontenjan kalırsa Yaz dönemlerinde ilan edilerek başvuru alınabilir.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Üniversite İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

BÖLÜM

Üniversite İçi Kontenjan

İkinci sınıf

Üçüncü sınıf 1. Dönem

TOPLAM

İngiliz Dili ve Edebiyatı

2

1

3

Matematik (*)

0

0

0

Psikoloji

0

0

0

Tarih

2

2

4

Türk Dili ve Edebiyatı

2

2

4

Endüstri Ürünleri Tasarımı

3

1

4

Görsel İletişim Tasarımı

3

1

4

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

3

2

5

Mimarlık

4

3

7

Sanat ve Tasarım Yönetimi 

0

0

0

Hukuk

0

0

0

İktisat

9

3

12

İşletme

9

3

12

Uluslararası İlişkiler

10

10

20

Uluslararası Girişimcilik

5

5

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

9

9

18

Bilgisayar Mühendisliği

3

1

4

Biyomedikal Mühendisliği

3

3

6

Elektrik Elektronik Mühendisliği

2

1

3

Endüstri Mühendisliği

2

1

3

Makine Mühendisliği

1

1

2

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

2

0

2

Tıp

0

0

0

Toplam

74

49

123

Üniversite Toplam