DUYURUYU PAYLAŞIN

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Yatay Geçiş Uygulaması

(YÖK’ün Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve TOBB ETÜ Senatosunun 04.08.2015 Tarih ve S-2015-12  sayılı kararı çerçevesinde belirlenmiştir.)       

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

19-20 Nisan 2018: Yatay Geçiş Başvuruları

BAŞVURU ÜCRETİ: Yatay geçiş başvurusu için alınacak ücret 100 TL olup Garanti Bankası Mustafa Kemal Mah. Şubesi (1332) nezdindeki 6298460 nolu Üniversitemiz hesabına ya da Garanti Bankası Mustafa Kemal Mah. Şb. (1332) TR28 0006 2001 3320 2984 60 numaralı hesaba yatırılması gerekir. Başvuru ücreti hiçbir koşulda iade edilmez.

TANIM:

Akademik Başarı: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitede yatay geçiş yapmak istenen dönem öncesindeki tüm müfredat derslerinin kredi itibarıyla yüzde 85’ini almış ve başarmış ve tamamlanan derslere ait Genel Not Ortalamasının (GNO) 4 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden 84,40 olması.

ÜNİVERSİTE İÇİNDEN YATAY GEÇİŞ

Akademik Başarı Puanına Göre Yatay Geçiş

Başvuru yapılan program eşdeğer diploma programı olmalıdır.

a)     En erken ikinci sınıfın birinci dönemine, en geç üçüncü sınıfın birinci dönemine yatay geçiş yapılabilir. b)     Yetenek sınavı ile öğrenci almış olan programlara yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Başvuru Dönemi:

Akademik başarı kriterine göre başvurular Güz döneminde alınır. Güz döneminden kalan boş kontenjan Bahar Döneminde, yine boş kontenjan kalırsa Yaz dönemlerinde ilan edilerek başvuru alınabilir.

Yatay geçiş başvuru forumunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Üniversite İçi Yatay Geçiş Kontenjanları
BÖLÜM Üniversite İçi Kontenjan
İkinci sınıf Üçüncü sınıf 1. Dönem 15% TOPLAM
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2 1 4,5 3
Matematik (*) 0 0 0 0
Psikoloji 0 0 6 0
Tarih 2 2 2,25 2
Türk Dili ve Edebiyatı 2 2 2,25 2
Endüstriyel Tasarım 3 1 4,5 4
Görsel İletişim Tasarımı 3 1 5,25 4
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı 3 2 7,5 5
Mimarlık 4 3 7,5 7
Sanat ve Tasarım (*) 0 0 0 0
Hukuk 0 0 14,25 0
İktisat 9 3 9 9
İşletme 9 3 9 9
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 6 10 9 9
Uluslararası Girişimcilik 5 5 5,25 5
Bilgisayar Mühendisliği 3 1 12 4
Biyomedikal Mühendisliği 3 3 6 6
Elektrik Elektronik Mühendisliği 2 1 12 3
Endüstri Mühendisliği 3 1 12 4
Makine Mühendisliği 1 1 12 2
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 2 0 5,25 2
Tıp 0 0 6 0
Toplam       80