DUYURUYU PAYLAŞIN

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için üniversite içinden yatay geçiş kontenjanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Üniversite İçi Yatay Geçiş Başvuruları (2020/21 Bahar Dönemi): 13-14 Ocak 2021

Taban Puanına Göre Yatay Geçiş

 1. Başvuru yapılan program aynı veya farklı puan türünde olabilir.
 2. En erken birinci sınıfın birinci dönemine, yatay geçiş yapılabilir.

 

Akademik Başarı Puanına Göre Yatay Geçiş

 1. En erken ikinci sınıfın birinci dönemine, en geç üçüncü sınıfın birinci dönemine yatay geçiş yapılabilir.
 2. Yetenek sınavı ile öğrenci almış olan programlara yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 
 3. Başvuru yapılan program eşdeğer diploma programı olmalıdır. 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler 

Yatay geçiş başvuruları ilgili form doldurularak web sayfasında ilan edilen belgeler eklenmek suretiyle yataygecis@etu.edu.tr adresine e-posta yolu ile yapılır.

ÖNEMLİ NOT: Başvuru formuna eklenecek tüm belgeler taratılarak e-posta mesajına eklenecektir. Başvurularında eksik belgesi(leri) tespit edilen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 1. Başvuru formunun doldurulması.
 2. Öğrenci Belgesi ÖİM tarafından eklenecektir.
 3. Not dökümü ÖİM tarafından eklenecektir.
 4. ÖSYS Sonuç Belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesinin internet çıktısı.
 5. TOEFL belgesi kendisinde olan öğrencilerimiz belgeyi taratıp e-posta mesajına ekleyeceklerdir. TOBB ETÜ’de TOEFL’a girenler için ÖİM Yabancı Diller Bölümünden temin edecektir. (Türkçe programlara geçiş için istenmez) .
 6. Başvurulan her program için ayrı ayrı olmak üzere yatırılan başvuru ücretine/ücretlerine ait banka dekontu Garanti Bankası Mustafa Kemal Mah. Şubesi (Şube Kodu:1332) 6298460 numaralı hesaba 200 TL yatırıldığına dair banka dekontu (Başvuru ücreti iade edilmez).

 

Akademik başarı kriterine göre başvurular Güz döneminde alınır. Güz döneminden kalan boş kontenjan Bahar Döneminde, yine boş kontenjan kalırsa Yaz dönemlerinde ilan edilerek başvuru alınabilir.

Taban puana göre başvurular Güz ve Bahar döneminde alınır. Kontenjanların kullanılmayan kısmı diğer dönemlere aktarılmaz.

 

Sonuçların İlanı

Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin internet sayfasında Öğrenci İşleri Haber/Duyurular kısmında duyurulur.