DUYURUYU PAYLAŞIN

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş kontenjanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru Koşulları:

  1. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin sadece eşdeğer programlarına yatay geçiş yapılabilir.
  2. Bu kategoride yatay geçiş yapmak isteyenlerin akademik başarı kriteri ile birlikte Üniversitenin “Yurt dışından öğrenci kabulüne dair” yönergesinde belirtilen asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait puan şartlarını sağlamaları gerekir.
  3. Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

Yatay geçiş başvuruları ilgili form doldurularak web sayfasında ilan edilen belgeler eklenmek suretiyle yataygecis@etu.edu.tr adresine e-posta yolu ile yapılır.

ÖNEMLİ NOT: Başvuru formuna eklenecek tüm belgeler taratılarak e-posta mesajına eklenecektir. Başvurularında eksik belgesi(leri) tespit edilen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

1.Başvuru formunun doldurulması

2.Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi (Taban puana göre yatay geçiş başvurusunda bulunanların belgesinde “daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığına” dair açıklama notu bulunmalıdır.)

3.Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak resmî not çizelgesi.

4.Kayıtlı bulunduğu üniversitedeki bölümüne ait müfredat programı ve ders içeriklerini gösterir onaylı belge.

5.ÖSYS Sonuç Belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesinin internet çıktısı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki puanlara ilişkin kurallar, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ilkelere göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

-İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırası koşulu şartını sağlamaları gerekir.

-Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

- Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da yukarıda belirtilen şartları sağlaması gerekir.

6.Disiplin durumunu belirten onaylı belge (disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)

7.İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergenin 6. maddesinde belirtilen İngilizce Dil Seviye Tespit Belgesi (Türkçe programlara geçiş için istenmez)

8.Başvurulan her program için ayrı ayrı olmak üzere başvuru ücreti yatırılması ve banka dekontu

Garanti Bankası Mustafa Kemal Mah. Şubesi (Şube Kodu:1332); 6298460 numaralı hesaba 200 TL yatırıldığına dair banka dekontu. (Başvuru ücreti iade edilmez)

 

Yurt Dışı ile Bağlantılı Ek Belgeler

1.Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçiş başvurularında kayıtlı bulunulan kurumun YÖK tarafından tanındığına dair belge ve Pasaport fotokopisi (KKTC hariç yurtdışından başvuru yapacak öğrenciler için)

2.Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönmesi halinde başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı

3.Liseyi yurt dışında bitirmiş ise, lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecek Lise Diploma Denklik Belgesi

Birden fazla bölüme yatay geçiş için her bölüm için ayrı form düzenlenmek gerekmektedir.

 

2021-2022 Akademik Yılı Yatay Geçiş ile İlgili Önemli Tarihler

26 Temmuz – 13 Ağustos 2021

Yatay Geçiş Başvurularının Yapılması

16 – 19 Ağustos 2021

Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

20 Ağustos 2021

Yatay Geçiş İçin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların İlanı

23 Ağustos 2021

Yatay Geçiş Başvurusu Yapan Adaylar İçin İngilizce Yeterlik Sınavı (TOEFL-ITP)

31 Ağustos – 05 Eylül 2021

Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Yatay Geçiş Öğrencilerinin Kayıtları

13 Eylül 2021

Yatay Geçiş Başvurusu Yapan Adaylar İçin İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

Yurt dışından yatay geçiş için sadece Güz döneminde başvuru alınır.

 

Koşullu Kabul Alan Öğrenciler

Azami süre olan iki yılı dolduran ve geldiği üniversitede Hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler öğretim dili en az % 30 İngilizce olan programlara başvurmaları halinde tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacaklardır, ancak başvurulan üniversitenin istediği yabancı dil yeterlilik belgesini sunmaları veya yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları halinde kayıtlarının yapılması mümkün olacaktır.

Yabancı dil hazırlık sınıfında iki yıllık azami süreyi doldurmamış olan öğrenciler kalan süreleri boyunca hazırlık sınıfı eğitim alabilecekler. Ancak hazırlık sınıfı azami süresi olan iki yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin ilişikleri kesileceklerdir veya bu öğrenciler Türkçe eğitim veren programlara geçiş yapabileceklerdir.

 

Sonuçların İlanı

Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin internet sayfasında Öğrenci İşleri Haber/Duyurular kısmında duyurulur.