HABERİ PAYLAŞIN

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Uygulaması ile ilgili bilgiler için tıklayınız.

Başvuru formuna eklenecek belgeler:

 1. Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi. (Taban puana göre yatay geçiş başvurusunda bulunanların belgesinde “daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığına” dair açıklama notu bulunmalıdır.)
 2. Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak resmî not çizelgesi (kapalı zarfta ve mühürlü).
 3. Kayıtlı bulunduğu üniversitedeki bölümüne ait müfredat programı ve ders içeriklerini gösterir onaylı belge.
 4. ÖSYS Sonuç Belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesinin internet çıktısı.
 5.  Disiplin durumunu belirten onaylı belge (disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 6. İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesinde belirtilen İngilizce Dil Seviye Tespit Belgesi  (Türkçe programlara geçiş için istenmez)
 7. Liseyi yurt dışında bitirmiş ise, lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecek Lise Diploma Denklik Belgesi
 8. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçiş başvurularında kayıtlı bulunulan kurumun YÖK tarafından tanındığına dair belge ve Pasaport fotokopisi (KKTC hariç yurtdışından başvuru yapacak öğrenciler için)
 9. Başvurulan her program için ayrı ayrı olmak üzere başvuru ücreti olarak Garanti Bankası Emek Şubesi (Şube Kodu:778) 6298460 numaralı hesaba 70 TL yatırıldığına dair banka dekontu. (Başvuru ücreti iade edilmez)
 10. TSK ile Polis Akademisi ve bağlı Yükseköğretim Kurumlarından yapılan başvurularda, ilişik kesilme nedenlerinin belgelenmesi.
 11. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönmesi halinde başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı.

Birden fazla bölüme yatay geçiş için tek bir form düzenlenmeli ve tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her bölüm için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.