HABERİ PAYLAŞIN

Temel olarak öğrencilerimizin psikolojik destek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2018-2019 Yaz Döneminde ‘TOBB ETÜ Psikolojik Destek Merkezi’nin (PDM) kuruluş çalışmalarına başlandı. TOBB ETÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Klinik Psikolog Dr. İlknur Dilekler çalışmaların planlanması ve yürütülmesi için görevlendirildi.

Klinik Psikolog Dr. İlknur Dilekler

Merkezin amacı nedir?

Kişinin gelişiminde önemli bir kavşak noktası olan üniversite yaşamına adım atan gençler yeni bir sosyal çevreye uyum, bağımsız yaşama, yeni sorumluluklar alma, akademik beceriler edinme, mesleki hedefler oluşturma, yeni ilişkiler kurma ve kendini ifade etme gibi değişimler yaşamaktadır. Bu değişimler kimi zaman bir takım zorlukları da beraberinde getirebilmektedir.

Üniversite yaşamı süresince öğrencilerin psikolojik işlevselliği ne kadar yüksek olursa okula o kadar iyi devam edebilmekte, beceri ve hedeflerinin farkına varabilmekte, bu hedefleri gerçekleştirebilmek için kaynaklarını uygun bir şekilde seferber edebilmekte ve üniversite sonrası hayata o kadar iyi hazırlanabilmektedir.

PDM’nin temel amacı öğrencilerimizin üniversite yaşamları süresince bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek, yaşayabilecekleri çeşitli psikolojik sorunlarla başa çıkabilmelerini kolaylaştırmaktır.

 TOBB ETÜ Psikolojik Destek Merkezi;

- öğrencilerin yaşayabileceği psiko-sosyal sorun alanlarına yönelik; hem öğrencilere hem de üniversite personeline eğitimler vermek, konuşmacılar davet etmek, bilgilendirici broşür ve yazılar hazırlamak, idari ve akademik birimlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık yapmak gibi koruyucu/önleyici çalışmaların yanı sıra;

- ihtiyaç duyan öğrencilere bireysel ve grup görüşmeleri yoluyla doğrudan psikolojik destek sunmak, daha ileri uzmanlık desteği alması gereken öğrenciler için üniversite içi/dışında uygun uzmanlara yönlendirmek gibi müdahale ve destek çalışmaları da yürütecek.

PDM’den nasıl faydalanılabilir?

Öğrencilerimiz;

- Gerçekleştirilecek seminer, eğitim gibi faaliyetlere katılarak ya da bireysel/grup görüşmeleri için başvuru yaparak;

- Grupla görüşmeler için açılacak gruplara (Örneğin: kişilerarası etkileşim, stresle baş etme) katılarak (bu konu ile ilgili yine yıl içinde duyurular yapılacaktır) PDM’den faydalanabilecek.

Merkez ayrıca, bölümler ya da öğrenci topluluklarıyla ortak seminer, çalıştay gibi etkinlikler yoluyla da yakın işbirliği içinde olacak.

Başvurular web sitesi üzerinden alınacak

Bireysel/grupla görüşmelere başvuru, üniversitenin web sayfası yoluyla yapılabilecek. Yakın zamanda kurulacak web sitesinde öğrenci, kullanıcı adı ve şifresiyle başvuru formunu doldurabilecek ve mümkün olan en kısa sürede kendisine randevu verilecek. Bireysel/grupla görüşmeler kabul edilmeye başlandığında üniversite genelinde duyurulacak.

Başvuruyu gerçekleştiren öğrencilerin başvuru bilgisi gizli tutulacak ve görüşmeler de gizlilik çerçevesinde, ücretsiz olarak yürütülecek.

PDM’ye hangi problemlerle başvurulabilir?

PDM’deki bireysel/grupla görüşmelere başvurmak için sadece ciddi psikolojik problemler yaşamanız gerekmez.

  • Kişisel, mesleki ve akademik gelişimlerini ilgilendiren konularda kendilerini tanıma, karar verme ve psiko-sosyal becerilerini geliştirme,
  • Kendi içsel kaynakları ya da sosyal çevrenin desteğiyle aşabileceği ilişkisel ya da akademik uyum sorunları gibi hafif düzeyde sorunlarla başa çıkma konularında destek alma,
  • Kendi kişisel kaynakları ve sosyal desteğin tek başına yetmediği, çeşitli yaşam olayları ya da stres yaratan durumlar karşısında verdikleri duygusal tepkileri (örneğin: isteksizlik, ilişkisel sorunlar, sınav kaygısı) gidermeye yönelik profesyonel bir yardım alma,
  • Uzun süreli ve günlük yaşamı önemli düzeyde etkileyen psikolojik problemlerin (örneğin: depresyon, panik, yeme sorunları) üstesinden gelebilme gibi amaçlarla tüm öğrencilerimiz PDM’ye başvurabilirler.

 PDM’den ilk etkinlik: ‘Psikolojik Sağlamlık’ Semineri

PDM’nin ilk etkinliği Dr. İlknur Dilekler tarafından 3 Temmuz 2019 tarihinde verilen “Psikolojik Sağlamlık” semineri oldu. Bu seminer hem merkezin koruyucu/önleyici çalışmalarının ilki, hem de Sağlık Bakanlığı’nın Dünya Ruh Sağlığı günü ile ilişkili Gençlik Ruh Sağlığı Eş Zamanlı Farkındalık Çalışmasının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

İlerleyen haftalarda da, akademik ve idari personele yönelik iki seminer çalışması planlanmakta.

Psikolojik Sağlamlık Semineri

‘Psikolojik Sağlamlık’ nedir?

Dünya Sağlık Örgütü, psikolojik sağlığı bireyin potansiyelini gerçekleştirebilmesini, günlük stres etmenleriyle baş edebilmesini, üretken olup içinde yaşadığı topluma katkıda bulunabilmesini sağlayan iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Duygusal, psikolojik ve sosyal iyilik halini belirleyen pek çok etmen bulunmaktadır. Üniversite yaşamı; hem hayatımızın önemli bir dönemi olması, hem de günlük yaşantımızın büyük bir bölümünü oluşturması nedeniyle psikolojik yapımızı şekillendirmekte önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, psikolojik sağlığımız da nasıl bir üniversite hayatı geçirdiğimizle yakından ilişkili olmaktadır. Bu seminer, üniversitemiz öğrencilerinin psikolojik sağlıkla ilişkili önemli kavramlar olan “duygu düzenleme” ile “travma ve psikolojik sağlamlık” konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Böylece, psikolojik sağlıklarıyla ilgili farkındalıklarının artması ve yaşayabilecekleri olası zorluklarla nasıl başa çıkabilecekleri ile ilgili temel bilgileri edinmeleri mümkün olacaktır.