Ders sorumlusu: Müberra Batuhan (mbatuhan@etu.edu.tr)

Dersin Kodu / Şubesi : CIN 001 (Çince1

Ders KitabıDeveloping chinese Elementary Listening Course Exercises and activities

Dersin Amacı:Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, 
öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. 

1- Selamlaşma, kendini tanıtma, ses sistemleri

2- Ülkeleri tanıma  

3- Sayılar (1-100) 

4- Nesneleri tanıma

5- Yer-yön tarifleri 

6- Günleri tanıma ,haftaları öğrenme

7- Site çevre tanıma  

8- Fiyat sorma meyve, sebze alışverişi

9- Kalıplar ile cümle kurma

10- Zamanlar, geçmiş zaman eki gelecek zaman ecek acak

11- Eylemin tamamlanması kalıplar kurma 

12- İçeri girebilirmiyim e- bilmek a -bilmek

İletişimsel amaçlar :

1. Çince dersi etkileşimli bir derstir, bu nedenle öğrencilerin derslere düzenli katılımı (devamsızlık yapmamaları)  aşağıdaki becerilerin gelişmesini sağlamak için önemlidir. 
         1.1.   Sözlü anlatım
1.1.1 Fikir ve duyguları ifade etmek (herhangi bir konu hakkında)
1.1.2 Diyalog (soru sormak, cevap vermek, kendi görüş açısından fikirlerini savunmak)
1.1.3 Önceden bilinen, duyulan veya okunan herhangi bir konu hakkında konuşmak. 
         1.2.   Yazılı anlatım
1.2.1 Çeşitli konular  hakkındaki fikirleri kompozisyon aracılıyla ifade etme.
1.2.2 Çeşitli konular hakkındaki fikirleri küçük parçalar yazarak ifade etme.

2. Sınıfta yapılan alıştırmalar ve evde yapılması için verilen ödevler (sözlü, yazılı, dinleme, okuma) ara sınav ve dönem sonu sınavlarında başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı  son derece önemlidir, çünkü;
         2.1   Verilen alıştırmalar ve ödevler, ağırlıklı olarak o dönemin veya eski dönemlerin dilbilgisi, kelime dağarcığı , fiil çekimi örnekleri içerir. Dönem boyunca öğrenilen dilbilgisi yapıları, kelimeler ve fiil çekimleri  gelecek dönemlerdeki konuların öğreniminde temel nitelik taşırlar bu yüzden son derece önemlidirler. (her kur bir önceki aşamanın devamıdır)
         2.2   Aşağıdaki kurallar öğrencilerin sözlü ve yazılı becerilerinin gelişmesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır.
a- Dilbilgisi kurallarını (zamanında) anlamak ve doğru olarak kullanmak.
b- Okuma parçalarını okumak ve anlamak
c- Öğretim görevlisini ve dinleme parçalarını dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmek
d- Belirli konular hakkında konuşmak
e- Sınavlarda verilen süreyi doğru kullanma

  

Dersin Kodu / Şubesi  : CIN 002 (Çince2)

Ders Kitabı : Developing chinese Elementary Listening Course Exercises and activities

Dersin Amacı : Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, 
öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. 

1- Bayramlar ve önemli günler,  bayram, teslim etmek

2- Fiiller  (geliştirmek, ilerlemek, umut etmek)

3- Kredi kartı, pasaport gibi nesneleri tanıma

4- Fast food restoranı çin yemek kültürünü tanıma

5- Renkler, fotoğraf çekmek

6- Açık-koyu renkleri tanıma

7- Hastalıklarla ilgili kalıplar, 3 hanzıları(karakterleri )görme

8- Buluşma karşılıklı görüşme sağlama

9- Göl, nehir,ada, isimleri. Karşılıklı iletişim kurma cümleleri

İletişimsel amaçlar :

1. Çince dersi etkileşimli bir derstir, bu nedenle öğrencilerin derslere düzenli katılımı (devamsızlık yapmamaları)  aşağıdaki becerilerin gelişmesini sağlamak için önemlidir. 
         1.1.   Sözlü anlatım
1.1.1 Fikir ve duyguları ifade etmek (herhangi bir konu hakkında)
1.1.2 Diyalog (soru sormak, cevap vermek, kendi görüş açısından fikirlerini savunmak)
1.1.3 Önceden bilinen, duyulan veya okunan herhangi bir konu hakkında konuşmak. 
         1.2.   Yazılı anlatım
1.2.1 Çeşitli konular  hakkındaki fikirleri kompozisyon aracılıyla ifade etme.
1.2.2 Çeşitli konular hakkındaki fikirleri küçük parçalar yazarak ifade etme.

2. Sınıfta yapılan alıştırmalar ve evde yapılması için verilen ödevler (sözlü, yazılı, dinleme, okuma) ara sınav ve dönem sonu sınavlarında başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı son derece önemlidir, çünkü;
         2.1   Verilen alıştırmalar ve ödevler, ağırlıklı olarak o dönemin veya eski dönemlerin dilbilgisi, kelime dağarcığı , fiil çekimi örnekleri içerir. Dönem boyunca öğrenilen dilbilgisi yapıları, kelimeler ve fiil çekimleri  gelecek dönemlerdeki konuların öğreniminde temel nitelik taşırlar bu yüzden son derece önemlidirler. (her kur bir önceki aşamanın devamıdır)
         2.2   Aşağıdaki kurallar öğrencilerin sözlü ve yazılı becerilerinin gelişmesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır.
a- Dilbilgisi kurallarını (zamanında) anlamak ve doğru olarak kullanmak.
b- Okuma parçalarını okumak ve anlamak
c- Öğretim görevlisini ve dinleme parçalarını dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmek
d- Belirli konular hakkında konuşmak
e- Sınavlarda verilen süreyi doğru kullanmak

 

Dersin Kodu / Şubesi : CIN 003 (Çince3)

Ders Kitabı : Developing chinese Elementary Listening Course Exercises and activities 

Dersin Amacı : Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, 
öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır.

1- Tatil kalıpları, geleneksel çin  sporlarını tanıma

2- Toplantı, buluşma cümleleri

3- Trafik  ile ilgili kalıplar

4- nin-üzerinden daha çok ,içinden- daha az( fiilin nitelendiği yada sonlandığı durumlar)  

6- Turist olarak Çin’de bulunmak,gezmek

 

Dersin Kodu / Şubesi : CIN 004(Çince 4)

Ders KitabıDeveloping chinese Elementary Listening Course Exercises and activities

Dersin Amacı:Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, 
öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. 

1- Geçmiş zamanda betimlemeler yapma

2- Gelecek geçmiş zaman tekrarı

3- Karşılıklı diyalog kurma

4- Olumlu olumsuz cümleler kurma

5- Çin tatilleri ve bayramları hakkında sohbet oluşturma

6- Şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman hakkında günlük yazma


İletişimsel amaçlar :
1.  Çince dersi etkileşimli bir derstir, bu nedenle öğrencilerin derslere düzenli katılımı (devamsızlık yapmamaları)  aşağıdaki becerilerin gelişmesini sağlamak için önemlidir. 
         1.1.   Sözlü anlatım
1.1.1 Fikir ve duyguları ifade etmek (herhangi bir konu hakkında)
1.1.2 Diyalog (soru sormak, cevap vermek, kendi görüş açısından fikirlerini savunmak)
1.1.3 Önceden bilinen, duyulan veya okunan herhangi bir konu hakkında konuşmak. 
         1.2.   Yazılı anlatım
1.2.1 Çeşitli konular  hakkındaki fikirleri kompozisyon aracılıyla ifade etme.
1.2.2 Çeşitli konular hakkındaki fikirleri küçük parçalar yazarak ifade etme.

2. Sınıfta yapılan alıştırmalar ve evde yapılması için verilen ödevler (sözlü, yazılı, dinleme, okuma) ara sınav ve dönem sonu sınavlarında başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı son derece önemlidir, çünkü;
         2.1   Verilen alıştırmalar ve ödevler, ağırlıklı olarak o dönemin veya eski dönemlerin dilbilgisi, kelime dağarcığı , fiil çekimi örnekleri içerir. Dönem boyunca öğrenilen dilbilgisi yapıları, kelimeler ve fiil çekimleri  gelecek dönemlerdeki konuların öğreniminde temel nitelik taşırlar bu yüzden son derece önemlidirler. (her kur bir önceki aşamanın devamıdır)
         2.2   Aşağıdaki kurallar öğrencilerin sözlü ve yazılı becerilerinin gelişmesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır.
a- Dilbilgisi kurallarını (zamanında) anlamak ve doğru olarak kullanmak.
b- Okuma parçalarını okumak ve anlamak
c- Öğretim görevlisini ve dinleme parçalarını dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmek
d- Belirli konular hakkında konuşmak
e- Sınavlarda verilen süreyi doğru kullanmak