TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Ankara Fransız Kültür Merkezi arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda iki kurum arasında kurumsal deneyimlerin paylaşılması, ortaklaşa projelerin geliştirilmesi planlandı.

http://www.ifturquie.org/ankara/institut-francais/institut-francais-ankara/


Ders Sorumluları ALİ ALPARSLAN - DİDEM AYAĞ
Eposta alia@etu.edu.trdayag@etu.edu.tr 

Dersin Kodu / Şubesi : FRA 001 (Fransızca 1)

Ders Kitabı :                      Festival 1 Sylvie Poisson-Quinton / Michèle Mahéo-Le Coadic / Anne  Vergne-Sirieys – Clé İnternational

Dersin Amacı:Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, 
öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. 
Giriş :Kendini tanıtma ,başkalarını tanıma – tanıtma , soru sorma , selamlaşma , harfler.
1- Selamlaşma, isim, meslek, milliyet, ikametgah öğrenmeye yönelik sorular sorma ve yanıtlama.
2-Diyalog başlatma,  kendini tanıtma ve başkalarını tanımaya yönelik sorular sorma ve yanıtlama.
3- Sayılar (1 – 100)
4- Yaşadığı yer hakkında bilgi verme ve çeşitli betimlemeler.
5- Yer (yön tarifleri ) nerede oturup, nerede çalıştığını söyleyebilme, saatler , günler
6- Pazar dan meyve, sebze...alabilmek
7- Yaşam alanlarının tanımlanması, biri hakkında bilgi edinme ve o kişiyi tasvir etmek.
8- Lokantada mönüyü inceleme , yemek siparişi verme , fiyat sorma , hesap ödeme.
9- Kişisel betimlemeler (vücudumuz,karakter özellikleri), aileden bahsetme ve alışkanlıklar.

İletişimsel amaçlar :
1.Fransızca dersi etkileşimli bir derstir, bu nedenle öğrencilerin derslere düzenli katılımı (devamsızlık yapmamaları)  aşağıdaki becerilerin gelişmesini sağlamak için önemlidir. 
1.1.   Sözlü anlatım
1.1.1Fikir ve duyguları ifade etmek (herhangi bir konu hakkında)
1.1.2Diyalog (soru sormak, cevap vermek, kendi görüş açısından fikirlerini savunmak)
1.1.3Önceden bilinen, duyulan veya okunan herhangi bir konu hakkında konuşmak. 
        1.2..Yazılı anlatım
1.2.1Çeşitli konular  hakkındaki fikirleri kompozisyon aracılıyla ifade etme.
1.2.2Çeşitli konular hakkındaki fikirleri küçük parçalar yazarak ifade etme.

2.Sınıfta yapılan alıştırmalar ve evde yapılması için verilen ödevler (sözlü, yazılı, dinleme, okuma) ara sınav ve dönem sonu sınavlarında başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı  son derece önemlidir, çünkü;
2.1Verilen alıştırmalar ve ödevler, ağırlıklı olarak o dönemin veya eski dönemlerin dilbilgisi, kelime dağarcığı , fiil çekimi örnekleri içerir. Dönem boyunca öğrenilen dilbilgisi yapıları, kelimeler ve fiil çekimleri  gelecek dönemlerdeki konuların öğreniminde temel nitelik taşırlar bu yüzden son derece önemlidirler. (her kur bir önceki aşamanın devamıdır)
2.2Aşağıdaki kurallar öğrencilerin sözlü ve yazılı becerilerinin gelişmesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır.
a-. Dilbilgisi kurallarını (zamanında) anlamak ve doğru olarak kullanmak.
b-. Okuma parçalarını okumak ve anlamak
c-.Öğretim görevlisini ve dinleme parçalarını dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmek
d-.Belirli konular hakkında konuşmak
e-.Sınavlarda verilen süreyi doğru kullanmak


Dersin Kodu / Şubesi : FRA 002 (Fransızca 2)

Ders Kitabı :                       Festival 1 Sylvie Poisson-Quinton / Michèle Mahéo-Le Coadic / Anne Vergne-Sirieys – Clé İnternational

Dersin Amacı : Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla,
öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır.
1- Alışveriş yapabilme, giysiler (beden ve ayak numaraları) , renkler ,materyaller, desenler,eşyaları
betimleme.
2- Davet etme , reddetme ve mazeret göterme ,telefonla randevulaşma
3- Gelecek ile ilgili projelerden bahsetme , arzu ve istek belirtme .Seyahat, ulaşım araçları, kalınacak yerler  
hakkında bilgi verme.
4-Hava durumundan, iklim koşullarınadn bahsetme,
5- Geşmişteki alışkanlıklar hakkında konuşma , geçmişi doğru zaman kipi, bağlaçlar kullanarak
hikayelendirme.
6- Hayat hikayelerinden, kişisel ilişkiler, aşk hikayeleri ve tatil anılarından , kişilerden bahsetme
7- Şehir hayatından bahsetmek ( olumlu – olumsuz yönleri)
İletişimsel amaçlar :
1. Fransızca dersi etkileşimli bir derstir, bu nedenle öğrencilerin derslere düzenli katılımı (devamsızlık yapmamaları)  aşağıdaki becerilerin gelişmesini sağlamak için önemlidir.
1.1.   Sözlü anlatım
1.1.1 Fikir ve duyguları ifade etmek (herhangi bir konu hakkında)
1.1.2 Diyalog (soru sormak, cevap vermek, kendi görüş açısından fikirlerini savunmak)
1.1.3 Önceden bilinen, duyulan veya okunan herhangi bir konu hakkında konuşmak.
1.2.. Yazılı anlatım
1.2.1 Çeşitli konular  hakkındaki fikirleri kompozisyon aracılıyla ifade etme.
1.2.2 Çeşitli konular hakkındaki fikirleri küçük parçalar yazarak ifade etme.

2. Sınıfta yapılan alıştırmalar ve evde yapılması için verilen ödevler (sözlü, yazılı, dinleme, okuma) ara sınav ve dönem sonu sınavlarında başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı  son derece önemlidir, çünkü;
2.1 Verilen alıştırmalar ve ödevler, ağırlıklı olarak o dönemin veya eski dönemlerin dilbilgisi, kelime dağarcığı , fiil çekimi örnekleri içerir. Dönem boyunca öğrenilen dilbilgisi yapıları, kelimeler ve fiil çekimleri  gelecek dönemlerdeki konuların öğreniminde temel nitelik taşırlar bu yüzden son derece önemlidirler. (her kur bir önceki aşamanın devamıdır)
2.2 Aşağıdaki kurallar öğrencilerin sözlü ve yazılı becerilerinin gelişmesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır.
a-. Dilbilgisi kurallarını (zamanında) anlamak ve doğru olarak kullanmak.
b-. Okuma parçalarını okumak ve anlamak
c-. Öğretim görevlisini ve dinleme parçalarını dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmek
d-. Belirli konular hakkında konuşmak
e-. Sınavlarda verilen süreyi doğru kullanmak


Dersin Kodu / Şubesi : FRA 003 (Fransızca 3)

Ders Kitabı :                       Festival 2 Sylvie Poisson-Quinton / Michèle Mahéo-Le Coadic / Anne Vergne-Sirieys – Clé İnternational

Dersin Amacı : Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla,
öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır.
1- Paris şehrini tanıma, oryantasyon, yol sorma, tarif etme, bir seyahati anlatma, kart yazma.
2- Bit pazarından alışveriş yapmak, eşyaları betimleme, pazarlık yapmak
3- Verilecek bir davette yenilecek yemekler hakkında tavsiyede bulunmak, çözümler üretmek.
4- Yemek tarifleri verme, sevilen , sevilmeyen yiyecek ve  içeceklerden söz etme, mutfak işleri.
5- Universite’de ilk gün, dersler , hocalar, arkadaşlar ,yaşam ortamları hakkında fikir belirtmek.
6- Bir kişinin karakter özelliklerini anlatma, otobiyografiyi incelemek ve anlatmak
7- Büyük şehirlerdeki yaşam koşulları, toplu taşım araçları, sorunlar, görüş belirtmek
8- Bir konu hakkında fikir belirtme ,fikir sorma, yorum yapma, tatuaj, piercing modası
İletişimsel amaçlar :
1. Fransızca dersi etkileşimli bir derstir, bu nedenle öğrencilerin derslere düzenli katılımı (devamsızlık yapmamaları)  aşağıdaki becerilerin gelişmesini sağlamak için önemlidir.
1.1.   Sözlü anlatım
1.1.1 Fikir ve duyguları ifade etmek (herhangi bir konu hakkında)
1.1.2 Diyalog (soru sormak, cevap vermek, kendi görüş açısından fikirlerini savunmak)
1.1.3 Önceden bilinen, duyulan veya okunan herhangi bir konu hakkında konuşmak.
1.2.. Yazılı anlatım
1.2.1 Çeşitli konular  hakkındaki fikirleri kompozisyon aracılıyla ifade etme.
1.2.2 Çeşitli konular hakkındaki fikirleri küçük parçalar yazarak ifade etme.

2. Sınıfta yapılan alıştırmalar ve evde yapılması için verilen ödevler (sözlü, yazılı, dinleme, okuma) ara sınav ve dönem sonu sınavlarında başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı  son derece önemlidir, çünkü;
2.1 Verilen alıştırmalar ve ödevler, ağırlıklı olarak o dönemin veya eski dönemlerin dilbilgisi, kelime dağarcığı , fiil çekimi örnekleri içerir. Dönem boyunca öğrenilen dilbilgisi yapıları, kelimeler ve fiil çekimleri  gelecek dönemlerdeki konuların öğreniminde temel nitelik taşırlar bu yüzden son derece önemlidirler. (her kur bir önceki aşamanın devamıdır)
2.2 Aşağıdaki kurallar öğrencilerin sözlü ve yazılı becerilerinin gelişmesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır.
a-. Dilbilgisi kurallarını (zamanında) anlamak ve doğru olarak kullanmak.
b-. Okuma parçalarını okumak ve anlamak
c-. Öğretim görevlisini ve dinleme parçalarını dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmek
d-. Belirli konular hakkında konuşmak
e-. Sınavlarda verilen süreyi doğru kullanmak


Dersin Kodu / Şubesi : FRA 004 (Fransızca 4)

Ders Kitabı :                       Festival 2 Sylvie Poisson-Quinton / Michèle Mahéo-Le Coadic / Anne Vergne-Sirieys – Clé İnternational

Dersin Amacı : Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla,
öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır.                
1- Olaylar hakkında konuşma, yorumlarda bulunma , hadiseleri başka kişilere aktarma
2- Bayram ve gelenekler, kutlamalar, hediyeler,Fransa ve Türkiye bayramloarının karşılaştırılması
3- İş dünyası ile ilgili gelişmelerden bahsetme, meslek ve idealleri hakkında konuşma, iş ilanlarını ve
CV anlama, isteklerin kibar ifadesi
4- Kültürel, sportif, turistik, tiçari...aktivetelerin canlı yayında anlatımı, tasviri, aktarılması
5- Boş zaman aktiviteleri, hobiler, ilgi alanları, farklı düşüncelrin ifadesi, olumlu-olumsuz görüşler
6- Yazılı ve görsel medyanın dünü-bugünü, günlük yaşamdaki önemi, etkileri,şikayetler...
7-  Hikayeler, duygular, resmi yazışmaları okumak, yazılı cevap vermek                                                                                                   
İletişimsel amaçlar :
1. Fransızca dersi etkileşimli bir derstir, bu nedenle öğrencilerin derslere düzenli katılımı (devamsızlık yapmamaları)  aşağıdaki becerilerin gelişmesini sağlamak için önemlidir.
1.1.   Sözlü anlatım
1.1.1 Fikir ve duyguları ifade etmek (herhangi bir konu hakkında)
1.1.2 Diyalog (soru sormak, cevap vermek, kendi görüş açısından fikirlerini savunmak)
1.1.3 Önceden bilinen, duyulan veya okunan herhangi bir konu hakkında konuşmak.
1.2.. Yazılı anlatım
1.2.1 Çeşitli konular  hakkındaki fikirleri kompozisyon aracılıyla ifade etme.
1.2.2 Çeşitli konular hakkındaki fikirleri küçük parçalar yazarak ifade etme.

2. Sınıfta yapılan alıştırmalar ve evde yapılması için verilen ödevler (sözlü, yazılı, dinleme, okuma) ara sınav ve dönem sonu sınavlarında başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı  son derece önemlidir, çünkü;
2.1 Verilen alıştırmalar ve ödevler, ağırlıklı olarak o dönemin veya eski dönemlerin dilbilgisi, kelime dağarcığı , fiil çekimi örnekleri içerir. Dönem boyunca öğrenilen dilbilgisi yapıları, kelimeler ve fiil çekimleri  gelecek dönemlerdeki konuların öğreniminde temel nitelik taşırlar bu yüzden son derece önemlidirler. (her kur bir önceki aşamanın devamıdır)
2.2 Aşağıdaki kurallar öğrencilerin sözlü ve yazılı becerilerinin gelişmesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır.
a-. Dilbilgisi kurallarını (zamanında) anlamak ve doğru olarak kullanmak.
b-. Okuma parçalarını okumak ve anlamak
c-. Öğretim görevlisini ve dinleme parçalarını dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmek
d-. Belirli konular hakkında konuşmak
e-. Sınavlarda verilen süreyi doğru kullanmak