Ders Sorumluları : Elif Kalemci (ekalemci@etu.edu.tr)
Ofis : 423
Telefon : 292-41-81

Dersin Kodu / Şubesi :   ITA 001 (İtalyanca 1)

Ders Kitabı :    Espresso 1, (Üniteler 1-5) Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo

Ek Kaynaklar:  Verbissimo (Alma Edizioni)-Una Grammatica italiana per tutti (Edilingua)- Via Della Grammatica (Edilingua)

Dersin Amacı :            Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır.
- Selamlaşma, isim, ikamet öğrenmeye yönelik sorular sorma ve yanıtlama. 
- Meslek, milliyet ve ülke adları.
- Şahıs zamirleri
- Kendini tanıtma ve başkalarını tanımaya yönelik sorular sorma ve yanıtlama, yaş sorma ve söyleme
- Rakamlar (1-100)
-Telefon numarası, adres sorma, söyleme
- Sıfatlar, isim sıfat uyumları
- Şimdiki zamanı en basit şekliyle kullanabilme(-are, -ere, -ire bitimli düzenli fiiller)
- Belirsiz tanımlıklar
-Meslekler, ne iş yaptığını sorma ve söyleme
- Zevkler, hobiler, boş zaman değerlendirmeleriyle ilgili ifadeler
- Restoranda yemek siparişi verme, kabul etme ve reddetme ifadeleri
- Belirli tanımlıklar
- Zamirlerin en basit şekilde kullanımı
- Saat sorma ve söyleme ifadeleri
- Otelde rezervasyon yaptırma, ücret, oda ve eşyalarla ilgili bilgi alma
- di, a, da, in, su edatları ve kullanımları

İletişimsel amaçlar :
1. İtalyanca dersi etkileşimli bir derstir, bu nedenle öğrencilerin derslere düzenli katılımı aşağıdaki becerilerin gelişmesini sağlamak içindir;
1.1 Sözlü anlatım
1.1.1 Fikir ve duyguları ifade etmek (herhangi bir konu hakkında)
1.1.2 Diyalog (soru sormak, cevap vermek, kendi görüş açısından fikirlerini savunmak)
1.1.3 Önceden bilinen, duyulan veya okunan herhangi bir konu hakkında konuşmak.
1.2 Yazılı anlatım
1.2.1 Çeşitli konular  hakkındaki fikirleri kompozisyon aracılıyla ifade etme.
1.2.2 Çeşitli konular hakkındaki fikirleri küçük parçalar yazarak ifade etme.
2. Sınıfta yapılan alıştırmalar ve evde yapılması için verilen ödevler (sözlü, yazılı, okuma) ara sınav ve dönem sonu sınavlarında başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı  son derece önemlidir, çünkü;
2.1 Verilen alıştırmalar ve ödevler, ağırlıklı olarak o dönemin veya eski dönemlerin dilbilgisi, kelime dağarcığı, fiil çekimi örnekleri içerir. Dönem boyunca öğrenilen dilbilgisi yapıları, kelimeler ve fiil çekimleri  gelecek dönemlerdeki konuların öğreniminde temel nitelik taşırlar bu nedenle son derece önemlidirler. (her kur bir önceki aşamanın devamıdır)
2.2 Aşağıdaki kurallar öğrencilerin sözlü ve yazılı becerilerinin gelişmesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır.
a. Dilbilgisi kurallarını (zamanında) anlamak ve doğru olarak kullanmak.
b. Okuma parçalarını okumak ve anlamak
c. Öğretim görevlisini ve dinleme parçalarını dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmek
d. Belirli konular hakkında konuşmak


Dersin Kodu / Şubesi :   ITA 002 (İtalyanca 2)

Ders Kitabı :    Espresso 1, (Üniteler 6-10) Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo

Ek Kaynaklar:  Verbissimo (Alma Edizioni)-Una Grammatica italiana per tutti (Edilingua)- Via Della Grammatica (Edilingua)-I Pronomi italiani (Alma Edizione)

Dersin Amacı :            Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır.
- Bir yer ile ilgili bilgi alma, yer yön tarif etme, konuya uygun soru zamiri kullanımı
- Geçmiş zaman kullanımı
- Geçmiş zamanda bir olay yada durumdan bahsetme
-Geçmiş zamanda bir tatilden bahsetme
-Düzenli fiillerle geçmiş zaman kullanımları, essere ve avere yardımcı fiillerinin kullanım kuralları
- Yiyecek alışverişi yapma, fiyat sorma, isteklerini belirtme.
-Zamirler (lo,la,li,le,ne)
-Yeme alışkanlıklarından bahsetme
-Yemek tarifi verme
-Dönüşlü fiiller, dönüşlü fiillerle bir gününü anlatma, rutin alışkanlıklarından bahsetme.
-Kıyafetler, kıyafet alışverişi yaparken kullanılan ifadeler
-Renkler
-Karşılaştırma dereceleri, kıyafetler ve fiyatlar arasında karşılaştırmalar yapma.

İletişimsel amaçlar :
1. İtalyanca dersi etkileşimli bir derstir, bu nedenle öğrencilerin derslere düzenli katılımı aşağıdaki becerilerin gelişmesini sağlamak içindir;
1.1 Sözlü anlatım
1.1.1 Fikir ve duyguları ifade etmek (herhangi bir konu hakkında)
1.1.2 Diyalog (soru sormak, cevap vermek, kendi görüş açısından fikirlerini savunmak)
1.1.3 Önceden bilinen, duyulan veya okunan herhangi bir konu hakkında konuşmak.
1.2 Yazılı anlatım
1.2.1 Çeşitli konular  hakkındaki fikirleri kompozisyon aracılıyla ifade etme.
1.2.2 Çeşitli konular hakkındaki fikirleri küçük parçalar yazarak ifade etme.
2. Sınıfta yapılan alıştırmalar ve evde yapılması için verilen ödevler (sözlü, yazılı, okuma) ara sınav ve dönem sonu sınavlarında başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı  son derece önemlidir, çünkü;
2.1 Verilen alıştırmalar ve ödevler, ağırlıklı olarak o dönemin veya eski dönemlerin dilbilgisi, kelime dağarcığı, fiil çekimi örnekleri içerir. Dönem boyunca öğrenilen dilbilgisi yapıları, kelimeler ve fiil çekimleri  gelecek dönemlerdeki konuların öğreniminde temel nitelik taşırlar bu nedenle son derece önemlidirler. (her kur bir önceki aşamanın devamıdır)
2.2 Aşağıdaki kurallar öğrencilerin sözlü ve yazılı becerilerinin gelişmesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır.
a. Dilbilgisi kurallarını (zamanında) anlamak ve doğru olarak kullanmak.
b. Okuma parçalarını okumak ve anlamak
c. Öğretim görevlisini ve dinleme parçalarını dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmek
d. Belirli konular hakkında konuşmak


Dersin Kodu / Şubesi :   ITA 003 (İtalyanca 3)

Ders Kitabı :                       Espresso 2, (Üniteler 1-5) Luciana Ziglio- Giovanna Rizzo (Libro dello studente ed esercizi)

Ek Kaynaklar:  Verbissimo (Alma Edizioni)-Una Grammatica italiana per tutti (Edilingua)- Via Della Grammatica (Edilingua)

Dersin Amacı :  Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır.
-Aile üyelerinden bahsetme.
-Mülkiyet sıfatları ve bunların aile bireyleri ile kullanım kuralları
-Karşılaştırma dereceleri (eşitlik, üstünlük ve azlık derecesi)
-Dönüşlü fiillerin geçmiş zamanda kullanımları, haftasonu etkinlikleri hakkında konuşma
-Hava durumundan bahsetme.
-Davet etme, daveti kabul etme ve reddetme, mazeret uydurma.
-Imperfetto,geçmiş zamanın hikayesi kullanımı
-Geçmişi, doğru zaman kipi, bağlaçlar kullanarak hikayelendirme.
-Geçmişteki alışkanlıklardan bahsetme.
-Bir kişiyle geçmişi hakkında konuşma, hayat hikayeleri anlatma.
-İstek kipinin (condizionale) kullanımı
-Zamirlerin geçmiş zaman kipiyle uyumu; davranış ve görgü kuralları.
-Fiziksel özelliklerden bahsetme, fiziksel tasvirinin yapılması.
-Kişiler arasında karşılaştırmalar yapma.

İletişimsel amaçlar :
1. İtalyanca dersi etkileşimli bir derstir, bu nedenle öğrencilerin derslere düzenli katılımı aşağıdaki becerilerin gelişmesini sağlamak içindir;
1.1 Sözlü anlatım
1.1.1 Fikir ve duyguları ifade etmek (herhangi bir konu hakkında)
1.1.2 Diyalog (soru sormak, cevap vermek, kendi görüş açısından fikirlerini savunmak)
1.1.3 Önceden bilinen, duyulan veya okunan herhangi bir konu hakkında konuşmak.
1.2 Yazılı anlatım
1.2.1 Çeşitli konular  hakkındaki fikirleri kompozisyon aracılıyla ifade etme.
1.2.2 Çeşitli konular hakkındaki fikirleri küçük parçalar yazarak ifade etme.
2. Sınıfta yapılan alıştırmalar ve evde yapılması için verilen ödevler (sözlü, yazılı, dinleme, okuma) ara sınav ve dönem sonu sınavlarında başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı  son derece önemlidir, çünkü;
2.1 Verilen alıştırmalar ve ödevler, ağırlıklı olarak o dönemin veya eski dönemlerin dilbilgisi, kelime dağarcığı , fiil çekimi örnekleri içerir. Dönem boyunca öğrenilen dilbilgisi yapıları, kelimeler ve fiil çekimleri  gelecek dönemlerdeki konuların öğreniminde temel nitelik taşırlar bu yüzden son derece önemlidirler. (her kur bir önceki aşamanın devamıdır)
2.2 Aşağıdaki kurallar öğrencilerin sözlü ve yazılı becerilerinin gelişmesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır.
a. Dilbilgisi kurallarını (zamanında) anlamak ve doğru olarak kullanmak.
b. Okuma parçalarını okumak ve anlamak
c. Öğretim görevlisini ve dinleme parçalarını dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmek
d. Belirli konular hakkında konuşmak
e. Sınavlarda verilen süreyi doğru kullanmak


Dersin Kodu / Şubesi :   ITA 004 (İtalyanca 4)

Ders Kitabı :                       Espresso 2, (Üniteler 6-10) Maria Bali- Giovanna Rizzo (Libro dello studente ed esercizi)

Ek Kaynaklar:  Verbissimo (Alma Edizioni)-Una Grammatica italiana per tutti (Edilingua)- Via Della Grammatica (Edilingua)

Dersin Amacı :  Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır.
- Emir kipi kullanımı
- Bir durum karşısında tavsiyede bulunma, yapılması gerekenleri söyleme, kişisel düşünceleri ifade etme
- Emir kipi ve zamirlerin kullanımı, olumlu ve olumsuz emir cümleleri
- Yiyecek içeceklerden bahsetme, alışveriş yapmak.
- Duyguları, düşünceleri ifade etme.
- Tavsiyeler vermek ve sonuçlar, çözümler üretmek.
- Hastalıklardan ve fiziksel durumumuzdan bahsetme.
- Gelecek zaman, gelecekle ilgili plan ve projelerden bahsetme
- Gelecek zaman ve düzensiz fiil çekimleri; hava durumu ve varsayım cümleleri (periodo ipotetico)
- Özgeçmiş yazma.
- Ev eşyaları, evin döşenmesi hakkında fikir beyan etmek.
- Congiuntivo kipinin kullanımı
- Karşıtlık ve sebep gösteren bağlaçlar.
- Okuduğu bir makalenin, bir yazının içeriğinden bahsetme
- Bir olasılıktan, bir istek ve arzudan bahsetme
- Zarflar ve kullanımları
-Tercihleri sıralama
- Bir öneriye olumlu-olumsuz şekilde karşılık verme, varsayımlarda bulunma
-Stare per+ infinito kullanımı
- Dovere-potere-volere fiillerinin geçmiş zamanda kullanımı

İletişimsel amaçlar :
1. İtalyanca dersi etkileşimli bir derstir, bu nedenle öğrencilerin derslere düzenli katılımı aşağıdaki becerilerin gelişmesini sağlamak içindir;
1.1 Sözlü anlatım
1.1.1 Fikir ve duyguları ifade etmek (herhangi bir konu hakkında)
1.1.2 Diyalog (soru sormak, cevap vermek, kendi görüş açısından fikirlerini savunmak)
1.1.3 Önceden bilinen, duyulan veya okunan herhangi bir konu hakkında konuşmak.
1.2 Yazılı anlatım
1.2.1 Çeşitli konular  hakkındaki fikirleri kompozisyon aracılıyla ifade etme.
1.2.2 Çeşitli konular hakkındaki fikirleri küçük parçalar yazarak ifade etme.
2. Sınıfta yapılan alıştırmalar ve evde yapılması için verilen ödevler (sözlü, yazılı, dinleme, okuma) ara sınav ve dönem sonu sınavlarında başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı  son derece önemlidir, çünkü;
2.1 Verilen alıştırmalar ve ödevler, ağırlıklı olarak o dönemin veya eski dönemlerin dilbilgisi, kelime dağarcığı , fiil çekimi örnekleri içerir. Dönem boyunca öğrenilen dilbilgisi yapıları, kelimeler ve fiil çekimleri  gelecek dönemlerdeki konuların öğreniminde temel nitelik taşırlar bu yüzden son derece önemlidirler. (her kur bir önceki aşamanın devamıdır)
2.2 Aşağıdaki kurallar öğrencilerin sözlü ve yazılı becerilerinin gelişmesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır.
a. Dilbilgisi kurallarını (zamanında) anlamak ve doğru olarak kullanmak.
b. Okuma parçalarını okumak ve anlamak
c. Öğretim görevlisini ve dinleme parçalarını dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmek
d. Belirli konular hakkında konuşmak
e. Sınavlarda verilen süreyi doğru kullanmak