Instructors : Ryoko ASANO

Dersin Kodu / Şubesi :   JAP 001 (Japonca 1)

Textbook: Dekiru Nihongo Shokyu Honsatsu, ALC  1998

Course Content:

Bu derste amaç dil, hiragana ve katakana alfabeleri ile öğretilir.Verilen tüm konular dört dil becerisi ile pekiştirilir. Buna göre; Okuma becerisinde, Japon alfabesi ile yazılmış paragraflar okunarak anlamı kavranır ve paragraf ile ilgili çalışmalarla pekiştirilir. Yazma becerisinde, Japon alfabesi kullanılarak çeşitli konularda paragraf yazma çalışması yapılır. Farklı alfabe okuyabilme/yazabilme mutluluğu sağlanacak. Dinleme becerisinde, verilen konulara bağlı olarak dinletilen bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapılır. Konuşma becerisinde, çalışılan gramer konularına göre basit ve günlük kullanılabilen diyalog çalışması yapılır. Japonya’yı gezerken basit bir alışverişte Japonca kullanılır ve zevk alır. O seviyede olacak.
Her açıdan doğru yerde doğru ve uygun Japoncayı kullanma öğrenilir.

Course Objectives:

 • Hiragana alfabesini kullanarak kelime-cümle yazma ve okuma, katakana alfabesi ile kelime yazma ve okuma çalışması.
 • Kendisini tanıtma ve karşısındaki ile ilgili bilgi edinme.
 • Yaşını anlatma/sorma.
 • Çevresindeki nesneleri kavrama, aitlik bildiren ifadeler kurma.
 • Çevresindeki yerleri kavrama.
 • Zaman ifade etme.
 • Basit bir alışveriş yapabilme.
 • Lokantada sipariş etme.
 • Günlük rutinleri zaman ve fiil kullanarak anlatabilme
 • Kendi planını anlatabilme.

References:

Minnano Nihongo 1, Surienettowaku 1998
Minnano Nihongo  Choukaı Tasuku 25, Surienettowaku 2003
Minnano Nihongo Shokyude Yomeru Topikku 25, Surienettowaku 2000

 

Assessment Criteria

 

Quantity

Percentage

Quiz,homework,speaking

1

10

Midterm Exams

1

40

Final Exam

1

50

Attendance

%80 (15 saat)


Dersin Kodu/ Şubesi :   JAP 002 (Japonca 2)

Textbook: Dekiru Nihongo Shokyu Honsatsu, ALC  1998

Course Content:

Jap 001 dersinin devamı olarak, amaç dil, hiragana ve katakana alfabeleri ile öğretilir. Verilen tüm konular dört dil becerisi ile pekiştirilir. Buna göre; Okuma becerisinde, Japon alfabesi ile basit ve yalın olarak yazılmış paragrafları okuma ve anlamını kavrama hızı geliştirilir, paragraf ile ilgili çalışmalarla pekiştirilir. Yazma becerisinde, Japon alfabesi kullanılarak gramer konuları doğrultusunda basit kelime ve cümlelerle paragraf ve diyalog yazma çalışması yapılır. Dinleme becerisinde, verilen konulara bağlı olarak basit ve yavaş dinletilen bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapılır. Konuşma becerisinde, çalışılan gramer konularına göre basit ve günlük kullanılabilen diyalog çalışması yapılır. Kendi duygularını basit bir şekilde anlatabilme mutluluğu sağlanacak.
Her açıdan doğru yerde doğru ve uygun Japoncayı kullanma öğrenilir.

Course Objectives:

 • Geçmişte ne yaptığını anlatabilme/sorabilme.
 • Sıfatlar
 • Yediklerin ve içtiklerin tadını anlatabilme.
 • Kendi duygusunu anlatabilme.
 • İsteğini anlatabilme.
 • Var/yok ifadeleri.
 • Birini bir şeye çağırmak. Teklif etme.
 • Randevulaşma.
 • Bir şey rica etme.
 • Kibar bir şekilde talimat verme.

References:

Minnano Nihongo 1, Surienettowaku 1998
Minnano Nihongo  Choukaı Tasuku 25, Surienettowaku 2003
Minnano Nihongo Shokyude Yomeru Topikku 25, Surienettowaku 2000

 

Assessment Criteria

 

Quantity

Percentage

Quiz,homework,speaking

1

10

Midterm Exams

1

40

Final Exam

1

50

Attendance

%80 (15 saat)


Dersin Kodu / Şubesi :   JAP 003 (Japonca 3)

Textbook: Dekiru Nihongo Shokyu Honsatsu, ALC  1998

Course Content:

Jap 002 dersinin devamı olarak, amaç dil, hiragana ve katakana alfabeleri ile öğretilir. Verilen tüm konular dört dil becerisi ile pekiştirilir. Buna göre; Okuma becerisinde, Japon alfabesi ile yazılmış paragrafları okuma ve anlamını kavrama hızı geliştirilir, paragraf ile ilgili çalışmalarla pekiştirilir. Gramer konularını içeren paragrafları okuma kavrama çalışması yapılır. Yazma becerisinde, Japon alfabesi kullanılarak gramer konuları doğrultusunda örneğin yasak, rica ve kural içeren cümleler yazılır. Dinleme becerisinde, verilen konulara bağlı olarak yavaş ve basit cümlelerle dinletilen bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapılır. Konuşma becerisinde, çalışılan gramer konularına göre basit ve günlük kullanılabilen kelime ve deyişler kullanarak diyalog çalışması  yapılır. Biraz daha olgun cümleler kurabilme öğrenilir. Kendini biraz daha olgun bir şekilde anlatabilme mutluluğu sağlanacak.
Her açıdan doğru yerde doğru ve uygun Japoncayı kullanma öğrenilir.

Course Objectives:

 • Japoncada vermek/almak kavramı.
 • Yetenek anlatma.
 • Türkçedeki -ıp/ip/up/üp ekleri (te-formu)
 • Bir işin tamamlayıp tamamlamamasını anlatabilme.
 • İzin isteme/verme.
 • Bir şey yapmamasını rica etme.
 • Kibar bir şekilde uyarma.
 • Yapabilme/yapamama.
 • İmkan olup olmamasını anlatabilme.
 • Günlük alışkanlığı anlatabilme.

References:

Minnano Nihongo 1, Surienettowaku 1998
Minnano Nihongo  Choukaı Tasuku 25, Surienettowaku 2003
Minnano Nihongo Shokyude Yomeru Topikku 25, Surienettowaku 2000

 

Assessment Criteria

 

Quantity

Percentage

Quiz,homework,speaking

1

10

Midterm Exams

1

40

Final Exam

1

50

Attendance

%80 (15 saat)


Dersin Kodu / Şubesi :   JAP 004 (Japonca 4)

Textbook: Dekiru Nihongo Shokyu Honsatsu, ALC  1998

Course Content:

JAP 003 dersinin devamı olarak, amaç dil, hiragana ve katakana alfabeleri ile öğretilir. Verilen tüm konular dört dil becerisi ile pekiştirilir. Buna göre; Okuma becerisinde, Japonca alfabesi ile yazılmış paragrafları okuma ve anlamını kavrama hızı geliştirilir, paragraf ile ilgili çalışmalarla pekiştirilir. Gramer konularını içeren paragrafları okuma kavrama çalışması yapılır. Yazma becerisinde, Japon alfabesi kullanılarak gramer konuları doğrultusunda örneğin yetenekleri ve deneyimleri hakkında basit cümleler yazılır. Dinleme becerisinde, verilen konulara bağlı olarak yavaş ve basit cümlelerle dinletilen bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapılır. Konuşma becerisinde, çalışılan gramer konularına göre basit ve günlük kullanılabilen kelime ve deyişler kullanarak diyalog çalışması  yapılır. Durum, düşünce olmak üzere, kendini biraz daha kapsamlı ve açıklayıcı bir şekilde anlatabilir.
Her açıdan doğru yerde doğru ve uygun Japoncayı kullanma öğrenilir.

Course Objectives:

 • Sağlık durumunu anlatma/sorma.
 • Hastanede muayane olabilme.
 • Tavsiyede bulunma.
 • Tecrübe anlatma.
 • Kurallar anlatma. (Yasak, zorunluluk ile ilgili ifadeler.)
 • Kendi fikrini (düşüncesini) anlatma.
 • Tahmini anlatma.
 • Birinden duyduklarını anlatma.
 • Bir şey (makine gibi) kullanma yöntemini anlatma.

References:

Minnano Nihongo 1, Surienettowaku 1998
Minnano Nihongo  Choukaı Tasuku 25, Surienettowaku 2003
Minnano Nihongo Shokyude Yomeru Topikku 25, Surienettowaku 2000

 

Assessment Criteria

 

Quantity

Percentage

Quiz,homework,speaking

1

10

Midterm Exams

1

40

Final Exam

1

50

Attendance

%80 (15 saat)