Sevgili Öğrencilerimiz;

  • Üniversitemiz Öğrenci Konseyi, ilgili yönerge çerçevesinde iki yılda bir belirlenmektedir.
  • 2014–2015 ve 2015–2016 Eğitim-Öğretim yıllarında görev yapacak Öğrenci Konseyi Seçimleri web sayfası üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.
  • Elektronik posta şifrelerinizi kullanarak oy kullanmanız gerekmektedir.
  • Aday öğrenciler seçim takviminde belirlenen süre içinde Rektörlüğe hitaben yazılmış bir dilekçe ile Evrak Arşiv Birimine (B 30 nolu oda) başvurduktan sonra adaylıklarını ilan ederler.
  • Seçim Takvimi aşağıda sunulmuştur.

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ

TARİH AÇIKLAMA
29 Eylül 2014 Seçim Takviminin Duyurulması (E-mail, İlan Panoları)
30 Eylül – 02 Ekim 2014 Bölüm Temsilciliği Adaylık Başvurularının Yapılması (*)
08 Ekim 2014 Adaylığa Uygunluk Kontrolleri ve Adayların İlanı
09 Ekim 2014 Adaylara İlişkin İtiraz Dilekçelerinin Değerlendirilmesi
10 Ekim 2014 Bölüm Temsilciliği Aday Listesinin Kesin İlanı
13 –19 Ekim 2014 Adayların Kendilerini Tanıtmaları
20 – 21 Ekim 2014 Bölüm Temsilciliği Seçimleri Birinci Turu (Tam Gün)
23 – 24 Ekim 2014 Birinci Turda Sonuç Alınmazsa Seçimlerin İkinci Turu (Tam Gün)
30 Ekim 2014 İkinci Turda Sonuç Alınmazsa Seçimlerin Üçüncü Turu (Tam Gün)
31 Ekim 2014 Sonuçların İlanı


(*)Adaylık Şartları :

- İlgi Fakülte ve Enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

- Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2.00 olması,

- Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

- Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren bir suç işlememiş olması,

- İlgili Fakülte ve Enstitüdeki normal eğitim süresini aşmamış olması, 

- Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, 

- Çift anadal yapan öğrencilerin bu dallardan istedikleri bir tanesinde genel not ortalaması koşulunu sağlamak şartıyla aday olabilirler,

- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri kayıtlı olduğu bölüm/programlar için oy kullanabilirler ancak aday olamazlar.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR