BAŞVURU TARİHLERİ

Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Staj Hareketliliği Programı için yılda 3 kez olmak üzere Dış İlişkiler Müdürlüğünce elektronik postalarınıza gönderilen ilanlardaki başvuru süreçleri takip edilir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Lisans öğrencileri için asgari 2.20 ortalama ve TOEFL belgesi;
 • Lisansüstü öğrenciler için asgari 2.50 ortalama ve TOEFL belgesi.

BAŞVURU BELGELERİ

 1. Başvuru Formu
 2. Staj Anlaşması (Learning Agreement)
 3. Kabul Mektubu
 4. TOEFL Belgesi

Her derecede de (lisans, lisansüstü ve doktora) her bir öğrenci hareketliliklerden toplamda 2-12 ay süreyle hareketliliklerden faydalanabilir.

SEÇİM KRİTERLERİ

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında Yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyeti için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 1’er puan azaltma uygulanır.

2020 sözleşme dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 • Akademik başarı düzeyi : %50
 • Dil seviyesi : %50

Toplam 100 puan üzerinden

 • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +1 puan
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -1 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -1 puan

Puan sıralamasına göre hibe hak eden öğrenciler ilan edilir.

DEĞERLENDİRME SONRASI HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKEN BELGELER

 1. Gidilecek Ülkede Geçerli Sağlık Sigortası
 2. Euro Hesabı (Garanti Bankası Mustafa Kemal Şubesi)
 3. Pasaportun Kimlik Kısmının ve Vize sayfasının Fotokopisi
 4. Hibe Sözleşmesi (Örnek) (Üniversitemiz Tarafından Hazırlanacak)
 5. OLS Gidiş

HAREKETLİLİK SONRASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

 1. Learning Agreement ( Islak İmzalı-Orijinal)
 2. Katılım Sertifikası (Örnek)
 3. İş Yeri Amir Raporu
 4. Ortak Eğitim Raporu
 5. OLS Dönüş
 6. Katılımcı Anketi
 7. Hareketliliğe Dair Fotoğraf