HABERİ PAYLAŞIN

Kasırga Mikroişlemciler Araştırma Laboratuvarı 2006 yılında TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü bünyesinde çalışmalarına başlamış, geçen 10 yılda birçok akademik ve sanayi işbirliği projesini tamamlamıştır. Endüstriyel alanda geliştirlen projeler büyük şirketlerle, akademik çalışmalar ise dünyanın önde gelen üniversiteleriyle birlikte, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin katılımıyla, Doç. Dr. Oğuz Ergin yönetiminde geliştirilmektedir.

TOBB ETÜ'lü lisans öğrencileri, öğrenimlerinin ilk yıllarında Kasırga Mikroişlemciler Araştırma Laboratuvarında çalışmaya başlamakta, akademik yayın çalışmalarına ve sanayi ile birlikte yürütülen işbirliği projelerine katılmaktadır. Kasırga'daki çalışmalara katılan birçok öğrencimiz akademik çalışmalarını yurt dışında sürdürmüş ya da ülkemizdeki araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan şirketlerde çalışmaya başlamıştır.

Kasırga Projeleri

DNA Dizilemesini Hızlandırma

DNA dizilemesi bir DNA molekülü içerisindeki nükleotitlerin dizilim sırasını bulma sürecinin adıdır. Bir DNA sıralamasında bulunan dört tür proteinin hangi sırayla dizildiği kişilerin görünümlerini ve sahip oldukları özelliklerini belirlediği gibi hastalıkların anlaşılması ve tedavisi için de önemlidir. Kişilerden alınan DNA'ların dizilimlerinin hızlı bir şekilde bulunması güncel bir araştırma konusudur. Yazılım mühendisleri daha hızlı DNA dizilimi algoritmaları konusunda araştırma yaparken genel amaçlı kullanılan işlemciler dışında özel DNA dizilemesini hızlandıran donanımlara gereksinim duymaktadır. Kasırga bünyesinde, DNA dizilemesi işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için donanım tasarımı çalışmaları, bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisliği öğrencilerimizin katılımıyla yürütülmektedir. Bilkent Üniversitesi ve ABD'deki Carnegie Melon University ile işbirliği içerisinde sürdürülen bu projede yeni geliştirilen DNA dizilimini bulma algoritmaları FPGA (Field Programmable Gate Array - Elektrik Alanla Programlanabilir Kapı Dizileri) adı verilen donanım yapıları kullanılarak hızlandırılmaktadır. Günümüz teknolojileriyle günler süren DNA dizilimi işleminin, tasarlanan hızlandırıcı donanımlar aracılığıyla, rutin bir tıbbi işlem haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Büyük Miktarda Veriyi Hızlı İşleme

Gelişen teknolojiyle birlikte elektronik ortamda saklanan veri miktarı gün geçtikçe katlanarak artmaktadır. Artan veri saklama ve verileri işleme gereksinimlerini karşılayabilmek için Amazon, Facebook, Microsoft, Google ve Apple gibi teknoloji şirketleri bu “büyük veri” adı verilen bilgileri saklayabilecek futbol sahaları ölçeklerinde büyük veri merkezleri kurmuştur. Bu merkezlerde verilerin güvenli şekilde saklanmasının yanında saklanan veriler üzerinde birçok veritabanı işlemi de gerçekleştirilmektedir. Çok yalın bir işleve sahipmiş gibi görünse de bu merkezler danyada üretilen enerjinin %2’si gibi çok yüksek bir bölümünü harcamaktadır.
Yüksek miktardaki verilerin saklanması ve işlenmesi sırasında harcanan enerji miktarının azaltılması ve yapılan işlemlerin hızlandırılması amacıyla Avrupa Birliği CHIST-ERA kapsamında birçok Avrupa araştırma kurumunun ve AMD şirketinin ortak olduğu DIVIDEND projesi yürütülmektedir. DIVIDEND projesi kapsamında yürütücü kuruluş University of Edinburgh ile işbirliği yapan Kasırga, harcanacak enerjiyi en aza indirecek Java temelli ve veritabanı işlemlerini destekleyen bir yazılım altyapısı geliştirmiştir. Oluşturulan bu yazılım altyapısı veritabanının saklanacağı ve işlemlerin üzerinde yapılacağı donanımların özelliklerinden (hızlandırıcılar, grafik işlemcileri ve mikroişlemciler gibi) haberdar olacak şekilde en verimli çalışma şeklinin ve sırasının dinamik olarak belirlenmesine olanak sağlayacak bir biçimde düzenlenmiştir. Proje kapsamında yapılacak işlerin verimliliği açısından en uygun donanım bileşeni belirlenecek ve çalıştırılacak yazılımın özelliklerine göre sunucunun grafik işlemcisi ya da merkezi işlem birimi arasında seçim yapılacaktır.

Elektronik Devrelerde Oluşan Geçici Hataların Belirlenmesi, Düzeltilmesi ya da Önlenmesi

Geçici hatlar, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkla ve elektronik bileşenlerin ısınması nedeniyle oluşan alfa parçacıklarının devre bileşenlerine çarpması ya da sistem geriliminin dalgalanması nedeniyle bilgisayarlarda saklanan bitlerin değişmesine verilen addır. Bilgisayarın donanıma kalıcı olarak zarar vermediği için 'Geçici Hata' olarak tanımlanan bu sorunu ortadan kaldırmak için laboratuvarımızda yazılım ve donanım üzerinde çalışan farklı yöntemlerin ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütülmektedir. Avrupa Birliği'nin ICT 1103 numaralı 'Çok Çekirdekli İşlemcilerde Hataların Önlenmesi' başlıklı COST Aksiyonun yönetim kurulunda yer alan Kasırga, bu aksiyon kapsamında İtalya ve İspanya'dan üniversitelerle birlikte akademik çalışmalar yürütmüştür. İşlemcilerin içinde üretilen ve tüketilen değerlerin özelliklerinin kullanılması yoluyla hataların belirlenmesi yada düzeltilmesi konusunda yapılan çalışmalar TÜBİTAK desteğiyle sürmektedir.

TOSUN, Yardımcı İşlemci Ünitesi:

Veri paralelliği aynı işlemin farklı veriler üzerinde gerçekleştirilmesine dayanır. Bilgisayar grafiği, sinyal işleme, görüntü/video işleme, bilimsel hesaplama, DNA dizileme gibi alanlarda veri paralelliği olan algoritmalar geliştirilmiştir. Bu tip algoritmaların çok çekirdekli sistemlerde çalıştırılması yüksek performans elde edilmesini sağlamaktadır.
Bu konuyu göz önünde bulundurarak endüstriyel olarak kullanılmak üzere laboratuvarımızca geliştirilen hızlandırıcı (GPU ve FPGA) destekli yüksek performanslı yardımcı işlemci ünitesi, “TOSUN”,  veri paralelliği içeren algoritmaları çalıştırmaya yönelik alternatif bir platform oluşturmaya çalışmaktadır. Bu proje kapsamında geliştirilen işlemcinin temel

YUMRUK, Kablosuz Duyarga Birimi:

Günümüzde halen dağlık arazilerin kontrolünü sağlamakta büyük zorluklar çekilmektedir. Askeri karakollar, elektrik ve doğalgaz boru hatları gibi önemli noktalarda sık sık insan kaynaklı güvenlik zaafı oluşmaktadır. Güvenlik açıklarını önlemek amacıyla gözetleme alanında yeni sistemler geliştirilmektedir. Yumruk fikrinin ortaya çıktığı nokta da burasıdır.
Yumruk, kızılötesi duyargaları yardımıyla hareket algılayan ve kablosuz ağ yardımıyla kablosuz haberleşebilen düşük enerji tüketimli bir hareket algılama cihazıdır. Temel amacı ise asker ve sivillerin terörden korunabilmesi için alınan önlemelere bir yenisini eklemek ve Yumruk ile korunan alanlara kötü amaçlı kişilerin girdiğini daha girmeden tespit etmektir.


Kasırga Mezunlarımız

Serhat Gesoğlu

Endüstri Mühendisliği Bölümü 2015 Mezunu
(Bilgisayar Mühendisliği Çift Anadal)
Kasırga'dan Sonra: University of Manchester (İngiltere)’da Doktora Öğrencisi

2010 yılında TOBB ETÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde Tam Burslu olarak öğrenimine başlayan Serhat Gesoğlu, 2013 yılında Bilgisayar mühendisliği çift anadal programına kabul edildi. 2014 yılında ilk ortak eğitimini Kasırga'da yaparken üniversitemizin web sitesinin tasarlanması çalışmalarına da katıldı. İkinci ortak eğitimini Barcelona Supercomputing Center ile yürütülen işbirliği projesi kapsamında tamamlayan Serhat Gesoğlu üçüncü ortak eğitimini Erasmus desteği ile University of Manchester'da yaptı. Mezun olmadan önceki son döneminde Kasırga'da yürütülen TÜBİTAK projesinde lisans bursiyeri olarak çalışan Serhat, mezuniyetinin ardından İngiltere'deki University of Manchester'da doktora programına kabul edilmiştir.

Muhammet Özgür

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans 2015 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: RST Savunma'da Sayısal Tasarım Mühendisi
Şu anda: Linera'da Sayısal Tasarım Mühendisi

ODTÜ Elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde üçüncü sınıf öğrencisiyken Kasırga'da staj yaparak çalışmalarına başlayan Muhammet Özgür, 2013 yılında yüksek lisans öğrencisi olarak TOBB ETÜ Bilgisayar mühendisliği bölümüne kabul edildi. Yüksek lisans çalışmaları sırasında mikroişlemcilerdeki devrelerin sızdırdığı akım nedeniyle ortaya çıkan güç tüketimini azaltma konuları üzerinde çalıştı ve bu konudaki sonuçları uluslararası bir konferansta bildiri olarak yayınlandı. FPGA tabanlı sayısal tasarım konularında uzmanlaşan Muhammet, TOBB ETÜ'deki sayısal tasarım derslerinin geliştirilmesine katkıda bulundu. Mezuniyetinden önce askeri elektronik konularında tasarım yapan RST'de işe başlayan Muhammet yüksek lisans tezi kapsamında radar dizilerinden gelen verileri FPGA tabanlı donanımlarla hızlandırma üzerinde hazırladı. Halen askeri elektronik tasarım konusunda faaliyet gösteren Linera şirketinde sayısal tasarım mühendisi olarak çalışmaktadır.

Abdullah Giray Yağlıkçı

Mühendisliği Yüksek Lisans 2014 Mezunu
Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2011 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: University of Notre Dame (ABD)’da Doktora Öğrencisi

2006 yılında TOBB ETÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümünde Tam Burslu olarak öğrenime başlayan Abdullah Giray Yağlıkçı, 2007 yılında ilk Kasırga işlemcisinin tasarımı çalışmalarına henüz birinci sınıf öğrencisiyken katıldı. Birçok Kasırga projesinde yer alan Giray, Yumruk İnsan Algılama sisteminin tasarım mühendisiydi. Mezuniyetinin ardından Kasırga'daki çalışmalarına devam etmek için Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programında öğrenimini sürdüren Giray, öğrencilerimizin en sevdiği ders asistanlarından biri oldu. Giray, TOBB ETÜ'den yüksek lisansını aldıktan sonra ABD'deki University of Notre Dame'da doktora programına kabul edilmiştir.

Mustafa Çavuş

Mühendisliği Yüksek Lisans 2015 Mezunu
Bilgisayar Mühendisliği 2012 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: University of Rhode Island (ABD)’da Doktora Öğrencisi

2007 yılında TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Ücretli olarak öğrenime başlayan Mustafa Çavuş, Kasırga'nın Silikon Vadisi şirketi Vivante ile ortak yürüttüğü OpenCL destekli görüntü işleme kütüphansi geliştirme projesinde, henüz üçüncü sınıf öğrencisiyken, etkin olarak çalıştı. Mezuniyetinin ardından TOBB ETÜ'de yüksek lisans çalışmalarına devam eden Mustafa, TÜBİTAK destekli "Hatalara Karşı Dayanıklı Mikroişlemci Tasarımı" başlıklı projede araştırma asistanlığı yaptı. Mustafa TOBB ETÜ'den yüksek lisansını aldıktan sonra ABD'deki University of Rhode Island'da doktora programına kabul edilmiştir.

Osman Seçkin Şimşek

Mühendisliği Yüksek Lisans 2014 Mezunu
Bilgisayar Mühendisliği 2011 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: University of Manchester (İngiltere)’da Doktora Öğrencisi

2007 yılında TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümüne Tam Burslu olarak kabul edilen Osman Seçkin Şimşek, Kasırga'ya 4. sınıfta bitirme projesiyle birlikte katıldı. Henüz mezun olmadan önce bilgisayar mimarisi konusunda uluslararası bir konferansta yayın yapan Seçkin, Kasıga'nın Silikon Vadisi şirketi Vivante ile ortak olarak yürttüğü OpenCL destekli görüntü işleme kütüphanesi geliştirme projesinde çalışmak için bilgisayar mühendisliği bölümünde yüksek lisans çalışmalarına başladı. Seçkin yüksek lisansı sırasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın SENTEZ programı kapsamında yürütülen proje kapsamında burs aldı. Yüksek lisansı sırasında yaklaşık 3 ay boyunca EPFL'de araştırma çalışmalarında bulundu. Mezuniyetine kısa zaman kala askeri yazılım geliştiren MILSOFT şirketinde işe başlayan Seçkin, yüksek lisanstan mezuniyetinin ardından İngiltere'deki University of Manchester'da doktora programına kabul edilmiştir.

Hakkı Doğaner Sümerkan

Mühendisliği Yüksek Lisans 2014 Mezunu
Bilgisayar Mühendisliği 2011 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: University of Notre Dame (ABD)’da Doktora Öğrencisi

2006 yılında TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümüne Ücretli olarak kabul edilen Hakkı Doğaner Sümerkan, bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programına kabul edildiği sırada Kasırga'ya katıldı. Silikon Vadisi şirketi Vivante ile Kasırga işbirliğiyle yürütülen projede Vivante'nin GPU derleyicilerindeki hataların bulunması için hata belirleme altyapısı oluşturdu. Daha sonra OpenCL destekli görüntü işleme kütüphanesi geliştirme projesinde çalışan Doğaner, 3 ay süreyle HiPEAC bursiyeri olarak Berlin Teknik Üniversitesi'nde araştırma çalışmalarında bulundu. Doğaner, yüksek lisans mezuniyetinin ardından ABD'deki University of Notre Dame'da doktora programına kabul edildi.

Mehmet Burak Aykenar

Mühendisliği Yüksek Lisans 2013 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: Roketsan'da Ar-Ge Mühendisi

ODTÜ Elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde üçüncü sınıf öğrencisiyken Kasırga'da staj yaparak çalışmalarına başlayan Burak Aykenar, 2013 yılında yüksek lisans öğrencisi olarak TOBB ETÜ Bilgisayar mühendisliği bölümüne kabul edildi. Bilgisayar mimarisi ve tümleşik devre tasarımı konularında yayınlar yaptıktan sonra mezun olmasından hemen önce, yurt dışına gitmekten vazgeçerek, Roketsan'da çalışmaya başlayan Burak, yüksek lisans tezini roketlerde kullanılan elektronik filtrelerin grafik işlemcileri kullanılarak nasıl daha hızlı tasarlanabileceği üzerine yapmıştır.

Begüm Birsen Eğilmez

Mühendisliği 2014 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: Northwestern University (ABD)’de Doktora Öğrencisi

2010 yılında TOBB ETÜ bilgisayar mühendisliği bölümüne %50 Burslu olarak kabul edilen Begüm Birsen Eğilmez, ilk ortak eğitimini TAI'de yaptı. Kasırga'ya katıldıktan sonraki ilk ortak eğitimini Erasmus desteğiyle Barcelona Supercomputing Center'da yapan Begüm, süperbilgisayarlardaki geçici hata oranları üzerinde araştırma çalışmalarında bulundu. Son ortak eğitimini ABD'deki Northwestern University'de, cep telefonlarındaki sıcaklık artışının kullanıcı memniyetine etkisini araştırarark yaptı. Son ortak eğitiminde yaptığı çalışmayı bitirme projesi sırasında sürdüren Begüm, henüz mezun olmadan uluslararası bir konferansta yayın yaptı. Mezuniyetinin ardından ABD'deki Northwestern University'de doktora programına kabul edilmiştir.

Görkem Aşılıoğlu

Mühendisliği Yüksek Lisans 2011 Mezunu
Bilgisayar Mühendisliği 2009 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: Michigan Technological University (ABD)’de Doktora Öğrencisi

2005 yılında TOBB ETÜ bilgisayar mühendisliği bölümünde Tam Burslu olarak öğrenimine başlayan Görkem Aşılıoğlu, bitirme projesi olarak sosyal medya içeren, üç boyutlu bir bilgisayar oyunu tasarladı. Yüksek lisans programına TÜBİTAK destekli bilgisayar mimarisi projesinde bursiyer olarak kabul edilen Görkem, kısa zamanda uluslararası bir konferansta çalışmalarını yayınladı. Mikroişlemciler ve bilgisayar mimarisi derslerinde ders asistanı olarak görev yaptıktan sonra mezuniyetinin ardından ABD'deki Michigan Technological University'de doktora programına kabul edilmiştir.

Yaman Çakmakçı

Mühendisliği Yüksek Lisans 2013 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: University of Manchester (İngiltere)’da Doktora Öğrencisi

Çankaya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu Yaman Çakmakçı Kasırga'ya TÜBİTAK Uzay'da RASAT uydusunun geliştiren takımın bir üyesiyken katıldı. TOBB ETÜ bilgisayar mühendisliği bölümünde Ücretli yüksek lisans programına kabul edilen Yaman, uydulardaki mikroişlemcilerin uzaydayken çekirdek sayısının artırılmasını sağlayan bir altyapı tasarladı. Parçacık çarpmasından kaynaklanan hataların derleyici, mikromimari ve işletim sistemi işbirliğiyle belirlenmesi ve düzeltilmesi üzerine tezini hazırlayan Yaman'ın bu çalışması uluslararası IEEE Computer Architecture Letters dergisinde yayınlandı. Yüksek lisans derecesini almasının hemen ardından İngiltere'deki University of Manchester'da doktora programına kabul edilmiştir.

Vehbi Eşref Bayraktar

Mühendisliği Yüksek Lisans 2011 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: Vivante Corcporation (ABD)’da Ar-Ge Mühendisi
Şu anda: University of California, Davis (ABD)'te Doktora Öğrencisi

Marmara Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünü birincilikle bitiren Vehbi Eşref Bayraktar, grafik işlemcisi tasarımı konusunda uzmanlaşmak amacıyla Kasırga'ya 2009 yılında yüksek lisans öğrencisi olarak katılmıştır. ABD'deki Vivante şirketiyle ortak olarak yürütülen gömülü sistemlerde kullanılacak düşük güç tüketimli GPU tasarımı projesine katılan Vehbi, grafik işlemcisinin hem donanımı hem de sürücü yazılımlarının tasarım ve geliştirmesinde çalıştı. Tezini mikroişlemci mimarisinde verimlilik artırma üzerine yapan Vehbi Silikon Vadisindeki Vivante şirketinden gelen teklifi kabul ederek yüksek lisans mezuniyetinin ardından Vivante'de ar-ge mühendisi oldu. Vivante'de iki yıla yakın çalışan Vehbi akademik çalışmalarına devam etmek amacıyla başvurduğu UC Davis'te doktora programına kabul edilmiştir.

Seçkin Anıl Ünlü

Mühendisliği Yüksek Lisans 2011 Mezunu
Bilgisayar Mühendisliği 2008 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: Northeastern University (ABD)'de Doktora Öğrencisi

2004 yılında TOBB ETÜ bilgisayar mühendisliği bölümünde Tam Burslu olarak öğrenimine başlayan Seçkin Anıl Ünlü, üniversitemizin ilk mezunlarındandır. Kasırga'nın ilk öğrencilerinden olan Anıl, üniversitemizde uygulanan Ön Kayıt sisteminin tasarımında ve uygulanmasında, henüz üçüncü sınıf öğrencisiyken, etkin olarak çalışmıştır. TÜBİTAK destekli ilk Kasırga projesinde mikroişlemcilerde güç tasarrufu sağlayan yöntemlerin araştırılmasına katkı sağlayan Anıl, yüksek lisans tezini bilgisayar ağlarında iletilen verilerin incelenmesi ve ağ üzerindeki saldırıların belirlenmesi üzerine, bölümümüzün öğretim üyesi Hüsrev Taha Sencar'ın danışmanlığında tamamlamıştır. Yüksek lisans mezuniyetinin ardından ABD'deki Northeastern University'de doktora programına kabul edilmiştir.

Muhammet Hamdi Yavuz

Mühendisliği Yüksek Lisans 2010 Mezunu
Kasırga'dan sonra: Infodif'de Ar-Ge Mühendisi
Şu anda: Sigun'da Benzetim Sistemleri Direktörü

Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olan Muhammet Hamdi Yavuz, asıl ilgi duyduğu bilgisayar mühendisliği konularında kendisini yetiştirmiş, henüz mezun olmadan Kasırga'ya Vivante grafik işlemcilerinin üzerine çalışacak bazı deneme programlarının yazılmasına yardımcı olmaya başlamıştır. Kimya mühendisliği bölümünden mezuniyetinin ardından TOBB ETÜ bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programına Tam Burslu olarak kabul edilen Muhammet, mikroişlemciler laboratuvarının öğrenciler tarafından en sevilen asistanı olmuştur. Yüksek lisans tezini, verilerin müzik notalarının kullanılması yoluyla şifrelenerek ses dosyalarının içerisine saklanması konusunda yapan Muhammet, bu çalışmasını Türkiye'nin yerel bilgi güvenliği konferansında sundu. Mezuniyetinin ardından görüntü işleme alanında çalışan Infodif şirketinde çalışmaya başlayan Muhammet, daha sonra askeri projeler yürüten Gate Elektronik'te kariyerini sürdürdü. Halen askeri projeler geliştiren Sigun şirketinde Benzetim Sistemleri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Kayaalp

Mühendisliği Yüksek Lisans 2010 Mezunu
Bilgisayar Mühendisliği 2008 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: Binghamton University (ABD)'de Doktora Öğrencisi
Şu Anda: IBM Watson Research Center (ABD)'da Doktora Sonrası Araştırmacı

2004 yılında TOBB ETÜ bilgisayar mühendisliği bölümünde Tam Burslu olarak öğrenimine başlayan Mehmet Kayaalp, Kasırga 1-2-3 işlemcilerini tasarlayan takımda yazılım geliştirici olarak çalıştı. Kasırga işlemcileri için çevirici ve derleyici programlarını yazan Mehmet daha sonra Vivante için tasarlanan grafik işlemcisinin sürücüsü ve kullanıcı arayüzünün tasarımı çalışmalarına katkıda bulundu. Mezuniyetinin ardından yüksek lisansa TOBB ETÜ bilgisayar mühendisliği bölümünde devam eden Mehmet, yüksek lisans çalışmaları sırasında mikroişlemcilerdeki geçici hataların belirlenmesi ve düzeltilmesi konularında çalıştığı gibi, yeni güç tasarrufu yöntemlerinin bulunması konusunda da araştırmalar yaptı. Yüksek lisans programından mezuniyetinin ardından ABD'deki Binghamton University'de doktora programına kabul edilen Mehmet, doktora derecesini aldıktan sonra ABD'de iki ayrı üniversiteden öğretim üyeliği teklifi aldı, ancak tercihini IBM'in New York'taki araştırma merkezinde doktora sonrası araştırmacı olmaktan yana kullandı. Halen IBM'de araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Emine Merve Kaya

Mühendisliği 2009 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: John Hopkins University (ABD)’de Doktora Öğrencisi

2005 yılında TOBB ETÜ bilgisayar mühendisliği bölümünde Tam Burslu olarak öğrenimine başlayan Emine Merve Kaya, henüz üçüncü sınıftayken Kasırga'ya katıldı. TOBB ETÜ'nün öğrenci işleri yazılımın geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunan Merve daha sonra bilgisayar mimarisi konularında yürütülen TÜBİTAK projesine yardımcı oldu. Henüz mezun olmadan mikroişlemci mimarisi konusunda uluslararası bir konferansta bildiri yayınlayan Merve bitirme projesi kapsamında sosyal medya içeren, üç boyutlu bir bilgisayar oyunu Görkem Aşılıoğlu ile birlikte tasarladı. Mezuniyetinin ardından ABD'deki John Hopkins University'de doktora programına kabul edilmiştir.

Zeynep Saka

Mühendisliği 2010 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: Bilkent Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Öğrencisi
Şu Anda: University of Waterloo (Kanada)'da Doktora Öğrencisi

2005 yılında TOBB ETÜ bilgisayar mühendisliği bölümünde Ücretli olarak öğrenimine başlayan Zeynep Saka, öğrenimi sırasında gösterdiği üstün başarı nedeniyle başarı bursu (ücret muafiyeti) kazandı ve dördüncü sınıfta Kasırga'ya katıldı. Bitirme projesi kapsamında grafik işlemcileri kullanarak görüntülerdeki hareketli nesnelerin belirlenmesi işlemlerini yüzlerce kat hızlandırdı. Mezuniyetinin ardından Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans programına kabul edilen Zeynep, veri işleme konularında çalışmalarda bulundu. Yüksek lisans mezuniyetinin ardından Kanada'da University of Waterloo'da doktora programına kabul edilmiştir.

Meltem Özsoy

Mühendisliği Yüksek Lisans 2009 Mezunu
Bilgisayar Mühendisliği 2008 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: Binghamton University (ABD)’de Doktora Öğrencisi
Şu Anda: Intel (ABD)'de Araştırma mühendisi

2004 yılında TOBB ETÜ bilgisayar mühendisliği bölümünde Tam Burslu olarak öğrenimine başlayan Meltem Özsoy, Kasırga'da bilgisayar mimarisi üzerindeki çalışmalarına henüz üçüncü sınıf öğrencisiyken başladı. Dördüncü sınıf mühendislik tasarım projesi kapsamında Kasırga 1-2-3 işlemcilerinin tasarımını yapan takımda yer alan Meltem, hemen ardından Vivante için yapılan grafik işlemcisinin benek hesaplayıcısı (rasterizer) donanımının tasarımına yardımcı oldu. Mezuniyetinin ardından TOBB ETÜ bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans programına TÜBİTAK destekli işlemcilerdeki güç tüketimini azaltmayı hedefleyen proje kapsamında araştırma asistanı olarak devam etti. Yüksek lisans derecesini yalnızca 1 yılda alan Meltem, mezuniyetinin ardından ABD'deki Binghamton University'de doktora programına kabul edildi. Mikroişlemcilerde bilgi güvenliği yöntemleri geliştirerek doktora derecesini aldıktan sonra Intel'in mikroişlemcilerde güvenlik önlemleri üzerinde çalışan araştırma laboratuvarında araştırma mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır.

İlknur Cansu Kaynak

Mühendisliği 2009 Mezunu (Üniversite Birincisi)
Kasırga'dan Sonra: EPFL (İsviçre)'de Doktora Öğrencisi
Şu Anda: Oracle Labs (İsviçre)'da Araştırma Mühendisi

2005 yılında TOBB ETÜ bilgisayar mühendisliği bölümünde Tam Burslu olarak öğrenimine başlayan İlknur Cansu Kaynak, üniversitenin en yüksek not ortalamasını yakalayıp 2009 yılında üniversite birincisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinden hemen önce dördüncü sınıfta bitirme tasarım projesi kapsamında mikroişlemcilerdeki güç tüketimini azaltma yöntemleri üzerinde çalışan Cansu, bu çalışmasını uluslararası bir dergide yayınladı. Mezuniyetinin ardından Avrupa'nın en iyi üniversitelerinden İsviçre'deki EPFL'de doktora programına kabul edilen Cansu, doktora çalışmaları sırasında işlemci önbelleklerinin daha verimli kullanılması ve başarımın artırılması üzerinde çalıştı. Başarılı doktora çalışmaları nedeniyle IBM'den başarı bursu kazanan Cansu, mezuniyetinin ardından Oracle'ın İsviçre - Zürih'teki araştırma laboratuvarında doktoralı araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır.

Şadi Çağatay Öztürk

Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2009 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: Robutel'de Kurucu ve Yönetici

2005 yılında TOBB ETÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümünde Tam Burslu olarak öğrenime başlayan Şadi Çağatay Öztürk, 2007 yılında Kasırga 1-2-3 işlemcilerinin tasarımı, OpenGL ES GPU tasarım ve benzeri çalışmalara henüz lisans öğrencisiyken katıldı. Mezuniyetinin ardından Kasırga'dan ayrılarak Robutel Ltd. adındaki elektronik ve yazılım alanına yönelik ArGe firmasını kurdu. Çeşitli katma değeri yüksek projelerden (30 farklı ülkede kullanılan ürünler) ve kalifiye bir ekip (12 mühendis) kurduktan sonra 2013 yılında endüstriyel yük taşıma robotu ArGe çıktılarını Sanko Holding'e sattı. Satış sonrasında şirketi yeniden yapılandırarak Robutel A.Ş. bünyesinde Genel Müdür olarak çalışmaları yürüttü ve ürünleri ticarileştirdi. 2015'in Ağustos ayında daha farklı konularda çalışmalar yapabilmek amacıyla şirketinden ayrıldı. Halen çeşitli uydu, nesnelerin interneti, robotik ve HPC projelerinde teknik danışman olarak faaliyet göstermektedir.

Yusuf Onur Koçberber

Mühendisliği Yüksek Lisans 2009 Mezunu
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Lisans 2008 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: EPFL (İsviçre)'de Doktora Öğrencisi
Şu Anda: Oracle Labs (İsviçre)'da Araştırma Mühendisi

2005 yılında TOBB ETÜ'ye yatay geçişle gelerek öğrenimine elektrik - elektronik mühensidliği bölümünde Ücretli olarak başlayan Yusuf Onur Koçberber, Kasırga'ya öğreniminin son yılında katıldı. Kasırga işlemcilerinin mimarisinin ortaya çıkarılması çalışmalarında etkin şekilde yer alan Onur, hemen ardından Vivante ile ortak şekilde yürütülen grafik işlemcisi tasarım projesine katkı sağladı. 2008 yılında bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programına kabul edilen Onur bu programı 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladı. Yüksek lisans çalışmaları sırasında mikroişlemcilerin güç tüketiminin azaltılmasını amaçlayan yeni yöntemler üzerinde çalıştığı gibi işlemcilerdeki hataların daha hızlı belirlenmesi için devre düzeyinde yeni tasarımlar gerçekleştirdi. Yüksek lisans çalışmalarından birçok konferans ve dergi yayınıyla mezun olan Onur İsviçre'deki EPFL'de doktora programına kabul edildi. Doktorası sırasında Google bursu kazandıktan sonra mezuniyetinin ardından Zürih'teki Oracle araştırma laboratuvarında Ar-Ge mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Gülay Yalçın

Mühendisliği Yüksek Lisans 2007 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: Barcelona Supercomputing Center (İspanya)'da Doktora Öğrencisi
Şu Anda: Abdullah Gül Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent Dr.

Hacettepe Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Gülay Yalçın 2006 yılında TOBB ETÜ'de yüksek lisans programına Tam Burslu olarak kabul edildi. Mikroişlemcilerde geçici hataların belirlenmesi için, mevcut donanım bileşenlerini kullanma konusunda çalışan Gülay'ın tezinin içeriği henüz mezun olmadan önce uluslararası IEEE Computer Architecture Letters dergisinde yayınlandı. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede yüksek lisansını tamamlayan Gülay, mezuniyetinin ardından İspanya'daki Katalunya Politeknik Üniversitesi'nde doktora programına kabul edildi. Doktorası sırasında Barcelona Supercomputing Center'da araştırmacı olarak çalışan Gülay, doktora derecesini aldıktan sonra bir süre aynı merkezde doktoralı araştırmacı olarak çalışmaya devam etti. 2015 yılında yurda dönen Gülay, Abdullah Gül Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Yusuf Sinan Hanay

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans 2007 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: University of Massachusetts, Amherst (ABD)'de Doktora Öğrencisi
Şu Anda: TED Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent Dr.

Sabancı Üniversitesi elektronik mühendisliği alanından mezun olan Yusuf Sinan Hanay, 2005 yılında TOBB ETÜ elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde yüksek lisans programına kabul edildi. 2006 yılından itiabern Kasırga'nın ilk kuruluş çalışmalarına katkıda bulundu. İşlemcilerde devre düzeyinde düşük güç tüketimi sağlayan yöntemler üzerine yaptığı tezi kapsamında değişik yayınlar yapan Sinan laboratuvarda tümleşik devre tasarım yazılımlarının kurulması ve kullanılır hale getirilmesini sağladı. Mezuniyetinin ardından ABD'deki University of Massachusetts, Amherst'de doktora programına kabul edilen Sinan, doktora derecesini almasının ardından Japonya'da NICT bünyesinde 4 yıl süreyle araştırmacı olarak çalışan Sinan, halen TED Üniversitesinde yardımcı doçent olarak akademik kariyerini sürdürmektedir.

Serdar Zafer Can

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans 2015 Mezunu
Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2012 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: University of Minnesota (ABD)'da Doktora Öğrencisi

 

 

 

 

Emrah İşlek

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans 2015 Mezunu
Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2012 Mezunu
Kasırga'dan Sonra: RST Savunma'da Sayısal Tasarım Mühendisi