HABERİ PAYLAŞIN

Erhan Baturay Onural - Barcelona Supercomputing Center(BSC)

2018 Güz döneminde 2. ortak eğitimimi İspanya’da bulunan Barcelona Supercomputing Center(BSC) şirketinde gerçekleştirdim. Yüksek performanslı hesaplama konuları üzerinde yoğun olarak çalışılan bu şirkette, kendim açısından bilgisayar mimarisi alanında çok güncel araştırmalarda yer alma ve bu araştırmalara katkı sağlama fırsatı buldum.

Ortak eğitimim süresince makine öğrenimi ve derin yapay sinir ağları uygulamaları için FPGA tabanlı donanım hızlandırıcıları ile çalıştım. Çalışmalarım genel olarak bu hızlandırıcıların tasarımı ve enerji tüketimleri üzerinde yoğunlaştı.

Devam eden süreçte, şirkette çalışan bir doktora öğrencisi ve firma amirim ile çalışmalarımızı bir makalede toplama kararı aldık. Ortak eğitim sürecinin bitiminden sonra da bu makale kapsamında araştırmalarıma devam ettim. İlerleyen dönemde bu araştırmayı tamamlamak için tekrar İspanya’ya gitmeyi planlıyorum.

Son derece profesyonel bir şekilde, zor konular üzerinde çalışılan böylesine bir kurumda, direkt olarak işime adapte olup katkı sağlayabilmek beni en çok tatmin eden durumlardan biri oldu. Birlikte çalıştığım, benden çok daha tecrübeli insanlarla gerek iletişim gerek beraber çalışma konusunda hiçbir zorluk çekmedim, hatta çoğu zaman onlarla aynı verimde çalıştım. Okulumun beni henüz lisans öğrencisiyken çıkartabildiği bu seviye ve gelecekte sunabileceği daha nice potansiyeller konusunda çok memnun ve mutluyum.

 

Fatma Nisa Bostancı - ETH Zürich

Üçüncü ortak eğitimimi 2018 Güz döneminde ETH Zürich’teki Safari Araştırma Grubunda tamamladım. Safari, Prof. Dr. Onur Mutlu direktörlüğünde bilgisayar mimarisi alanında çalışmalar yürüten, farklı ülkelerden ve üniversitelerden gelen birçok öğrencinin çalıştığı bir araştırma grubu.

Burada üzerinde çalıştığım asıl proje, araştırmalarda kullanılmak üzere Intel Pin tabanlı bellek traceleri üreten bir araç yazmaktı. Birçok simülasyon aracı bellek tracelerini yürüterek simülasyon yapmaktadır. Bu simülasyonların süresi çıkarılan tracelerin uzunluğu ve detay seviyesine göre değişmektedir. Programların karakteristik özelliklerini en iyi yansıtan bölümlerin belirlenmesi ve bu bölümlere yönelik tracelerin oluşturulması fikrinden yola çıkarak simülasyon süresini azaltacak bir araç yazdım. Bu aracın bir diğer özelliği yapılacak simülasyonlara göre sistem özelliklerinin değiştirilebilmesiydi. Aynı zamanda trace tiplerinin değiştirilmesine olanak sağlayarak farklı düzeyde bilginin tracelerde yansıtılması üzerinde çalıştım. Bu çalışmaların sonunda yine aynı grupta geliştirilen Ramulator DRAM simülatöründe eklenen yeni trace tiplerinin yürütülebilmesi için gerekli eklemeleri yaptım. Ortak eğitimimde üzerinde çalıştığım bir diğer konu yeni geliştirilen bellek teknolojilerinin Ramulator üzerinde simüle edilebilmesine yönelik modeller oluşturmaktı. Bu sayede yeni geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi sahibi olarak bu teknolojilerin şu an kullandıklarımız ile benzerliklerini ve farklarını daha iyi araştırabildim. Bunun dışında ortak eğitim sürecim boyunca gruptaki diğer araçtırmacıların araştırmalarında yer alma şansı yakaladım. Bunlardan biri yazılımdan donanıma semantik bilgileri aktararak donanımı değiştirme fikrinden yola çıkan Expressive Memory mekanizmasının gerçeklenmesiydi. Bu gibi projelerde yer alarak farklı araştırmacılarla beraber çalıştım, fikir alışverişinde bulundum ve güncel konularda yürütülen çalışmalar hakkında daha çok şey öğrendim.

ETH Zürich’te geçirdiğim bu dönemde büyük bir araştırma grubunun nasıl çalıştığını görme fırsatım oldu. Bunun yanında farklı konularda çalışmaları tanımak ve bu çalışmalarla ilgili bilgi edinirken günümüzde yeni geliştirilen teknolojileri öğrenmek için güzel bir fırsattı. Çalışma temposunun yüksek olduğu ve aynı anda birçok projenin konuşulduğu, tartışıldığı, fikir alışverişlerinin olduğu bu güzel ortamın bana çok büyük katkısı olduğunu, hem bilgisayar mimarisi alanında yeni çalışmalardan haberdar olduğumu hem de çalışma stilleri farklı olan birçok araştırmacı ile beraber çalışma imkanı edindiğimi ve onlardan da çok şey öğrendiğimi düşünüyorum.

 

Rıza Işık - Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM)

2018 Güz döneminde, ikinci ortak eğitim dönemimi STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.)’ de Büyük Veri departmanında gerçekleştirdim. Ortak eğitimim süresince üzerinde çalıştığım proje birçok alanla ilgili olduğu için farklı alanlarda daha önce hiç edinmediğim tecrübeler edindim.

Siber güvenlik alanında zafiyetlerin varlığının makine öğrenmesi algoritmaları yardımıyla tespit edildiği bir projede çalıştım. Çalıştığım projede, iki haftalık sprint toplantıları, 10-15 dakikalık günlük toplantılar (Scrum) şeklinde çalıştığımız Agile Yazılım Geliştirme modelini ilk kez tecrübe ettim. Projede programlama dili olarak Python ve Django, PostgreSQL, PgAdmin4, CRON, Object Relational Mapping (ORM), Git/Bitbucket, JIRA, Confluence, MongoDB, Scikit-learn gibi birçok araç ve teknolojiyi aktif bir şekilde kullandım. Stajım boyunca birçok farklı görev tamamladım. Bunlardan biri internet üzerinden çekilecek yeni verileri veri tabanına eklemekti. Eklenecek yeni veriler için yeni tablolar oluşturmalıydım. Bu yeni tabloların tasarımını yaptım, tablolar arasında gerekli ilişkileri kurdum ve tetikleyici fonksiyonları yazdım. Daha sonra günlük gelen her yeni veriyi otomatik bir şekilde veri tabanına yükleyecek script yazdım. Bir diğer önemli görev ise projede kullanılan ve başarımı %65-70 civarında olan bir sınıflandırma probleminin başarımını arttırmaktı. Ben ve diğer stajyer arkadaşlarım çeşitli makine ve derin öğrenmesi algoritmaları (SVM, Logistic Regression, Decision Tree, RNN gibi) kullanarak %90 ve üzeri bir başarım sağladık. Şu an projede bizim geliştirdiğimiz bu model kullanılıyor. Yaptığım görevler ve çözdüğüm hatalara ek olarak, proje için birçok makale okuma fırsatı da yakaladım.

Stajyer olarak birçok sorumluluk almama ve bir sürü yeni tecrübe edinmeme yardımcı olan ekip liderime ve ekip çalışanlarına teşekkür ederim. Bulunmuş olduğum bu çalışma ortamını tüm ortak eğitime gidecek arkadaşlarıma tavsiye ediyorum.