HABERİ PAYLAŞIN

Hüseyin Atakan Güçsav - Arçelik A.Ş.

 

2019-2020 Ortak Eğitim Dönemini Eskişehir Arçelik Buzdolabı ve Komprasör İşletmesi Yazılım Biriminde tamamladım. Ortak eğitim programında, üretim hatlarından çıkıp test aşamasına giren buzdolaplarından veri alınmasını sağlayan UDAQ sisteminin kablosuz bir şekilde işlevsel hale getirilmesi üzerine çalıştım.

Proje kapsamında çok sayıda buzdolabından aynı anda veri alınıp işlenebilmesi için C# ile programlanmış bir "tcp server" kullandım. Okunan verilerin saklanabilmesi için veri tabanı tasarımları yaptım ve veri yazma işlemini devamlı hale getirebilmek için yine C# ile yazılmış bir kütüphane oluşturdum. Bu kütüphane yardımıyla düzenli olarak okunan ham veriler, buzdolaplarının ait olduğu modellere göre çözümlenerek veri tabanına aktarılabiliyor. Çözümlenip kaydedilen verilerin analiz edilebilmeleri için yine C# ile MVC (Model-View-Controller) mimarisi kullanarak bir internet sayfası oluşturdum. Bu internet sayfası ile veri tabanında kayıtlı veriler, tablolar ve grafikler halinde incelenebilecek duruma geldi. Bunlara ek olarak buzdolaplarının ait olduğu modelleri veri tabanına aktarabilmek için masaüstü uygulamaları geliştirdim. Saha testine geçmeden önce, mühendisler tarafından geliştirilmiş olan simülasyonları kullanarak projenin doğruluğunu kontrol ettik ve çeşitli sebeplerden dolayı oluşan hataların düzeltmelerini yaptık. Projenin simülasyonlarda doğruluğundan emin olduktan sonra, son aşamada, saha testine geçip test hatları üzerinde sistemin denemesini yaptık.

Bunların dışında, kurumsal şirketlerin işleyişlerini, birimler arasındaki iletişimin nasıl gerçekleştiğini ve sıfırdan kapsamlı bir projenin nasıl geliştirildiğini yaşayarak öğrenme fırsatım oldu. Ortak eğitim programı süresince ve hatta sonrasında, bütün çalışanlar bana bir stajyer olarak değil arkadaşları olarak davrandılar. Ortak eğitimim boyunca benim için çabalayan ve bu deneyimi yaşamamı sağlayan bütüm Arçelik çalışanlarına ve okuluma teşekkür ederim.

 

Murat Konuralp Şenoğlu - Deloitte 

 

İlk ortak eğitimimi 2018-2019 Yaz Döneminde Deloitte (Deloitte Danışmanlık A.Ş.) şirketinde Danışmanlık biriminde gerçekleştirdim.

Ortak eğitimim süresince Java programlama dilini kullanarak Android ve Masaüstü programlar ve modüller üzerinde çalıştım. Şirket bünyesinde kullanılmak üzere XML dosyalarının Schematron ve XML Schema tarafından doğrulanmasını sağlayan bir masaüstü program geliştirdim. Bir elektrik firması tarafından sahada kullanılacak olan Android uygulamanın geliştirilmesine katkıda bulundum. Bu projede Bluetooth teknolojisini kullanarak sahadaki Cors cihazından koordinat ve diğer bilgilerin alınıp dönüştürülmesiyle ilgili modülü ve aradaki farkı kıyaslama amaçlı Android cihazdan anlık hassas koordinat bilgisini kaydeden prototip uygulamayı gerçekledim, veritabanı ve veritabanı senkronizasyon modülüne katkıda bulundum, Graphical User Interface (GUI) tarafında haritalar gibi elementleri kullanarak ekranları tasarladım ayrıca dinamik olarak ekran içerik ve tasarım değişimi sağlayan ve veritabanında tutan prototip programlar tasarladım.

Ortak eğitimim sonucunda pratikliğin ve amaca yönelik en iyi çözümler arasından seçim yapmanın önemini öğrendim, geliştirme araçları olan Maven, Gradle, Jitpack, Nuget, Git gibi teknolojileri kullandım ve öğrendim, toplantılara katılarak ve ekibin bir parçası olarak yazılım projelerinin ve süreçlerinin nasıl yönetildiğini gözlemledim, ekip olarak çalışmanın ne kadar önemli ve güçlü bir etken olduğunu fark ettim, yazdığım programların entegre edilmesi ve kullanılması bu alanı neden seçtiğimi tekrar hatırlamamı sağladı ve beni motive etti.

Amirim, ekibim ve çalışma arkadaşlarım bana rehberlik ederek işle ilgili olsun olmasın sorularımı yanıtsız bırakmadı, sorumluluklar edinmemi sağladı ve bir aile hissiyatı sağladı. Birçok farklı alandan başarılı insanları barındıran bu uluslararası şirketi ve özellikle ortak eğitimimi tamamlamış olduğum birimi arkadaşlarıma öneririm.

 

Furkan Yılmaz - GT-ARC, Berlin Teknik Üniversitesi

 

İkinci ortak eğitimimi, 2018-2019 Yaz Döneminde Berlin Teknik Üniversitesi’ne bağlı GT-ARC adlı araştırma merkezinde gerçekleştirdim. Ortak eğitimim süresince araştırma odaklı çalışma ve implementasyon yapma imkânı elde ettim.

Burada, IoT cihazlarının birbirleri ile iletişimine imkân veren Service Directory’lere cache yerleştirme için optimizasyon algoritmalarının geliştirilmesi üzerine çalıştım. Bu kapsamda benzer problemlere ait literatür çalışmaları ve yakınsama algoritmaları hakkında araştırmalar yaptım. Sonrasında probleme uygun algoritma implementasyonunu C++ ile gerçekleştirdim ve NS3 adlı network simülasyon aracını kullanarak kendi oluşturduğum scale-free network üzerinde simülasyon gerçekleştirdim. Brute force yöntemine kıyasla çok daha makul çalışma süreleri ve rastgele yerleştirme yöntemine kıyasla optimale yakın sonuçlar elde ettim.

Buna ek olarak doktora öğrencilerinin çalışmalarına yardımcı olma fırsatı da edindim. Bu süreç boyunca C++, NS3, Python ve Java üzerine deneyim kazanırken, derslerden öğrendiğim teorik bilgileri de uygulamaya dökme imkânım oldu.

Yabancı bir ülkede çalışmam ve profesyonel anlamda İngilizce kullanmam, farklı disiplinler öğrenmemi sağladı. Bu noktada yurt dışı ortak eğitimlerin çok verimli olduğunu ve her bilgisayar mühendisliği öğrencisinin yapması gerektiğini düşünüyorum.