HABERİ PAYLAŞIN

'Bilgisayarla Görü ile Tarihi Yeniden Okumak' projeleriyle disiplinler arası bir çalışmaya imza atan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimiz Doç. Dr. M. Fatih Demirci, Yrd. Doç. Dr. Murat Özbayoğlu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selim Ferruh Adalı geçmişi aydınlatan çok önemli bilimsel bir çalışmaya imza attı .

The Nabonidus Chronicle (Obverse), British Museum

Eski çağ tarihçileri, geçmişe ışık tutan arkeolojik tabletlerdeki yazıları okuyarak eski medeniyetler hakkında bilgiler toplamayı amaçlardı. Ancak, tabletlerde zamanla meydana gelen aşınmalardan dolayı tabletler üzerindeki sembolleri okumak ve buna göre tarihsel olayları görüş birliği içinde yorumlamak her zaman mümkün olmazdı. Bu tür bir durum, Büyük Cyrus’un MÖ 547 yılında fethettiği bir yerin anlaşılması sırasında söz konusu olmuş ve fethedilen yerin deforme olması sonucunda tarihçiler görüş ayrılığı içine düşmüş, buna bağlı olarak da tarih farklı yorumlanmıştır. Bu projede amaç, tarihsel olayların sonucuna göre tabletleri yorumlamak yerine, bilgisayarla görü tekniklerini uygulayarak sadece tablette bulunan işaretleri kullanıp sembol tanıma problemini çözmektir. Gerçekleştirilen tanıma sonucunda Büyük Cyrus’un belirtilen zamanda fethettiği yere farklı ancak objektif bir yorum getirilmiştir.

Çalışmayla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.