HABERİ PAYLAŞIN

TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akşit ve Softtech firması tarafından sunulan sanayi doktorası proje teklifi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Finans Eko-Sistemlerinin Sistemi (FESS) adlı projede nakit-para yönetimi, kredi uygulanması ve sermaye piyasası olmak üzere 3 temel finans alanında eko-sistemlerin sistem mimarisinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda, yeni tasarım yöntem ve kalıpları geliştirilecek, ürün hattı mühendisliği, modele-dayalı geliştirme ve alana özel diller kullanılarak finans eko-sistemlerinin sistemleri tanımlanacak. 

Hocamızı kutluyor, projesinde başarılar diliyoruz.

 

Finans Eko-Sistemlerinin Sistemi (FESS)

Yazılım teknolojileri günümüzün sanayi ürünlerinin çalışmasını mümkün kılan ve onlara katma değer sağlayan temel teknolojilerdir. Piyasada mevcut ürünler ya yazılım içermektedir ya da  yazılım tarafından kontrol edilen bir sistem tarafından imal edilmektedir. Günümüzdeki yazılım teknolojilerinin belki de en zorlandığı konu sürdürülebilen yazılım sistemlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesidir. Piyasadaki mevcut birçok yazılım sistemi, spesifik olarak tasarlanmalarından dolayı,  değişen çevreye ve evrimleşen piyasa isterilerine uyarlanmakta zorlanmaktadır.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar ve piyasaya başarılı olarak sürülen bazı ürünler, gelişmelerin eko-sistem tasarımı yönünde olduğunu göstermektedir. Ayrıca sistemlerin giderek büyümesi sonucu, bir tek sistem yerine sistemlerin sistemi mimari yapısının önem kazandığını görüyoruz. Bu tür mimariler spesifik çözümler yerine farklı çözümlerin içinde hayat bulduğu yazılım ortamını tanımlamaktadır.  Bu amaçla, evrimleşen, kendi kendini uyarlayan ve “proaktif” teknolojiler öne çıkmaktadır. Buradaki ikilem eko-sistemlerin jenerik yapılarına rağmen sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilmeleri için belli bir problem alanında geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu sistemler, ayrı ayrı gelişmiş olan birçok teknolojiyi amaçlanan problem alanında birleştirmelidir.

Eko-sistemlerinin sistemi mimari yapısı, henüz birçok problem alanında istenilen derecede uygulanmamıştır. Bu alanların en önde gelenleri arasında finans sistemleri  bulunmaktadır. Finans alanında bir eko-sisteminin başarılı bir şekilde geliştirilmesi için problem alanının jenerik yan problem alanlarına bölünmesi, bu yan alanlarda yine jenerik çözüm tekniklerinin değişken ve değişmez kavramlarının tespiti, bunları uyarlanabilen ve evrimleşebilen yazılım teknolojileri ile birleştirilerek yan alanlara özel eko-sistem mimarilerinin tanımlanması gerekmektedir. Maalesef bu tür çalışmalar finans sektöründe henüz yeterli değildir ve bu alanda yürütülecek araştırma çalışmaları ilgili firmalara uluslararası ortamda teknik üstünlük sağlayacaktır.

FESS projesi 3 temel finans alanında eko-sistemlerinin sistemi mimarisi geliştirmeyi amaçlamaktadır:

  1. Nakit-para yönetimi;
  2. Kredi uygulanması;
  3. Sermaye piyasası


Bu bağlamda, yeni tasarım yöntemleri ve kalıpları geliştirilecek, ürün hattı mühendisliği, modele-dayalı geliştirme, ve alana özel diller kullanılarak finans
eko-sistemlerinin sistemleri tanımlanacaktır.  Ayrıca bir eko-sistemi tasarım ve geliştirme ortamı hazırlanacaktır. Yapılan bu bilimsel katkıların uygunluğu ilgili firmanın işi ve üretimi  çerçevesinde denenecektir.