HABERİ PAYLAŞIN

Yapay öğrenme / hesaplamalı zeka algoritmaları ile Finansal Tahmin / Borsa Stratejileri Geliştirme

 • Hisse Senedi Trend/Değer Tahmini
 • Opsiyon fiyatlama / volatilite tahmini
 • Yapay öğrenme ile Al-sat stratejileri geliştirilmesi
 • Opsiyon/hisse senedi strateji optimizasyonu
 • Uygun Portföy oluşturma/eniyileme
 • Teknik analiz parametre optimizasyonu

Yapay Zeka laboratuarında bu konuda çalışan yüksek lisans/doktora öğrencileri ve İşletme bölümünden bir öğretim üyesi ile bu çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu konularla ilgili bir TÜBİTAK projemiz bulumaktadır, ayrıca akademik yayınlar ve yüksek lisans tezleri yapmaktayız. Ayrıca finans endüstrisi de yaptığımız çalışmalarla ilgilenmektedir. Finans, borsa konularına ilgi duyan öğrencileri bekliyoruz.

Büyük Veri İşleme ve Analizi

Büyük veri kavramını son yıllarda adını çok sık duymaya başladık. Günümüzde Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Kablosuz Algılayıcı Ağlar teknolojilerinin büyük ilerleme sağlamasına paralel olarak değişik kaynaklardan gerçek zamanlı ve/veya toplu olarak gerçekleşen ve miktarı sürekli artış gösteren verilerin işlenip anlamlandırılması gerekmektedir. Bu konuda lisans / yüksek lisans / doktora seviyelerinde çalışmalar yapmaktayız. Bu konuyla ilgili 2 adet Sanayi Bakanlığı (SANTEZ) projelerini başarıyla tamamladık. Buna paralel olarak aşağıdaki konular da bu yelpazede ilgilendiğimiz araştırma konuları arasındadır:

 • Büyük Veri İşleme
 • Paralel Veri İşleme Algoritmaları
 • Büyük Veri Analizi
 • Derin Öğrenme Algoritmaları
 • Veri bilimi (Data Science)

Bu konulara ilgi duyan öğrencileri bekliyoruz.

Endüstri 4.0 çalışmaları

Son yıllarda Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti gibi konularda sağlanan ilerlemelere bağlı olarak Yeni bir Sanayi devrimi olarak da düşünülen Endüstri 4.0 kavramı da ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu konuda Elektrik Mühendisliği , Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerindeki öğretim üyeleri ve yüksek lisans / doktora öğrencileri ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda ön plana çıkan çalışmalar Temiz Üretim / esnek Üretim, Akıllı Üretim Sistemleri, Etmen Tabanlı Sistemler, Endüstriyel Simbiyoz, vb. olarak sıralanabilir. Bu konu, özellikle büyük veri ve algılayıcı ağlar konularında yapılan çalışmalarla entegre şekilde düşünüldüğünde, geleceğin üretim teknolojileri alanında önemli katkılar sağlayabilecek araştırmalara yön verme potansiyeline sahiptir.

Tarım, Madencilik, Orman, Çevre gibi alanlarda Hesaplamalı Zeka tabanlı Uygulama geliştirme

Hesaplamalı, Zeka, Yapay Öğrenme günümüzde pek çok farklı çalışma alanına destek sağlayacak potansiyele erişmiştir. Bu tip çalışmalara örnek teşkil edebilecek önceden yapmış olduğumuz bazı çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:

 • Tarımsal Ürün Verimliliği Sağlayan Yapay Öğrenme tabanlı bir Ürün Bilgi Sistemi (Şu anda bu konuda bir TÜBİTAK projesi mevcut.) 
 • Petrol boru hatlarında akış karakteristiklerinin yapay zeka ve görüntü işleme teknikleri ile tespiti ve buna bağlı olarak operasyonel verimlilik artışı sağlanması
 • Kömür gazlaştırma prosesinin bilgisayar modelleri ile eniyilemesi, buna bağlı uygun şartlarda kömür gazı üretiminin gerçekleşmesi
 • Orman yangınlarının zarar tespiti Görüntü İşleme ve yapay öğrenme teknikleri  ile sondaj köpüklerinin yapısal olarak analizi
 • Görüntü işleme teknikleri ile arkeolojik tabletler üzerindeki sembollerin iyileştirilmesi, anlamlandırılması (bu konu ile ilgili Bilgisayar Mühendisliğinden ve Arkeoloji bölümünden birer öğretim üyesi ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir.)
 • Kömür karakteristiklerinin hesaplamalı zeka teknikleri ile analizi, buna bağlı olarak kullanım ve enerji verimliliği çalışmaları gerçekleştirilmesi

Görüntü İşleme ve Analizi ile Arkeolojik Tablet Okuma

Binlerce yıl önce çivi yazısı ile yazılmış olan arkeolojik tabletlerin okunması sırasında uzman arkeologların bile anlamlandırmada hem fikir olmadığı çizimler bulunmaktadır. Bu çizimleri objektif bir şekilde otomatik görüntü işleme ve analizi teknikleri ile anlamlandırmak son yıllarda artan bir öneme sahip olmaktadır. Öğretim üyelerimiz Doç.Dr. M.Fatih Demirci ve Yrd.Doç.Dr. Murat Özbayoğlu konu ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

Bilgisayarla Görüde Nesne Tanıma

Bir nesneyi diğerlerinden ayırt eden öznitelikler neler olabilir? 2 yaşındaki eğitimsiz (!) bir çocuk kendi annesini bir çok insan içerisinden hızlı ve etkin bir şekilde nasıl tanımaktadır? Bir nesnenin ne kadarlık bir kısmını görmemiz o nesnenin ne olduğunu anlamamız için yeterlidir? Bu ve benzer sorular bilgisayarla görüde otomatik nesne tanıma alanında hala tam olarak cevap verilememiş ve üzerinde çalışılan konular arasında yer almaktadır. Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç.Dr. M.Fatih Demirci ilgili konuda araştırmalar yapmakta olup projeleri TÜBİTAK 1001, Kariyer ve 1002 kapsamında desteklenmiştir/desteklenmektedir.