HABERİ PAYLAŞIN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rohat Melik önderliğindeki araştırma grubu, elektro-iyonik modülasyon (EIM) olarak adlandırdıkları özgün bir nöromodülasyon metodu geliştirdi. EIM sinirsel hastalıkların tedavisinde uygulanan yaklaşımları değiştirecek potansiyele sahip bir yöntemdir. 

 

Aksiyon potansiyelinin iyon konsantrasyonunun değişiminden kaynaklandığını keşfederek 1963 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan Alan Hodgkin ve Andrew Huxley’in bu buluşu, teknoloji noksanlığından ötürü günlük hayatta uygulanamadı. Bu buluşun günlük hayata aktarılmasını sağlayacak olan EIM, sinirsel hastalıkların tedavisinde çığır açacak potansiyele sahiptir.

Felç ve Parkinson hastalığı tedavisinde; sinirsel rejenerasyon sağlayan stimülasyon cihazlarında; migren, kronik ağrı, epilepsi ve diğer sinirsel hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek olan EIM; sinir sisteminin başka bölümlerinde, örneğin beyinde, kullanılması halinde hareket, algılama ve davranış üzerinde bütüncül bir kontrol sağlayabilecek. Yöntem, sinirsel hastalıkların tedavisinde kullanılan mevcut nöromodülasyon yöntemlerinin yerini alma potansiyeline sahip.

iScience dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında, EIM metodunu kullanarak sinir etrafındaki iyon konsantrasyonunu canlı ortamda gerçek zamanlı kontrol edebilen Dr. Melik ve grubu; canlıların hareket, algılama ve davranışlarını belirleyen temel parametre olan sinirsel membran potansiyeli üzerinde elektriksel metoda kıyasla daha yüksek seviyede kontrol sağladı.

Sinirsel membran potansiyelindeki uygun olmayan değişimler sinirsel hastalıklara neden oluyor. Teorik olarak, sinirsel membran potansiyelinin canlı ortamda kontrol edilebilir olması, algılama ve hareketi de kontrol edilebilir hale getirerek sinirsel hastalıkların tedavisini mümkün kılıyor. Şimdiye kadar sinirsel membran potansiyeli değişimini canlı ortamda gerçek zamanlı, yüksek kontrollü ve gerçek hayatta uygulanabilecek şekilde gerçekleştirebilen bir teknik yokken; EIM bütün bu özellikleri sağlayarak nöromodülasyon çalışmalarında yeni uygulama alanları yaratacaktır. EIM gerçek hayat uygulamaları için en üstün nöromodülasyon metodudur.

iScience dergisinde yayınlanan çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.