HABERİ PAYLAŞIN

İktisat Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doçent Dr. Güneş A. Aşık'ın Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisine etkileri üzerine kaleme aldığı değerlendirme yazısı Harvard Business Review'da dijital makale olarak yayımlandı. Yazıda mültecilerin büyüme, ihracat, istihdam, işsizlik ve tüketim harcamaları üzerindeki etkileri değerlendirildi ve göç krizinin negatif etkilerinin sınırlandırılması için uzun dönemli politikalara duyulan ihtiyaç tartışıldı.

Yazıya göz atmak için lütfen tıklayın.

Güneş A. Aşık, 2006'da Harvard Üniversitesi Kennedy School'dan Uluslararası Kalkınma dalında yüksek lisans ve 2015'te London School of Economics'ten İktisat alanında doktora derecesi aldı. 2016'dan bu yana TOBB ETÜ'de öğretim üyesi olarak çalışan Güneş A. Aşık'ın başlıca çalışma alanları kalkınma, çalışma ekonomisi, uzun dönemli bölgesel gelişmişlik farkları, kadınların iş gücüne katılımı ve kadın istihdamı.