HABERİ PAYLAŞIN

Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanı Prof. Dr. Tuba Durmuş’un son kitap çalışması okuruyla buluştu. Osmanlı kültür tarihi ve klasik Türk edebiyatı üzerine çalışmalar yürüten Tuba Durmuş’un Şair ve Sultan: Osmanlı’da Edebî Himaye isimli eseri, Muhît Kitap’tan çıktı.

Osmanlı edebiyatında himaye geleneği üzerine odaklanan çalışma, hami sultan ile şair ilişkilerini inceliyor. Yazarın daha önce Tutsan Elini Ben Fakîrin: Osmanlı Edebiyatında Hamilik Geleneği adıyla yayımlanan bir kitabı bulunmaktaydı. Devlet-sanat ilişkisinin himaye geleneği bağlamında ele alındığı bu kitap II. Selim Döneminin sonuna kadar olan bir zamanı kapsamaktaydı. Durmuş, Şair ve Sultan: Osmanlı’da Edebî Himaye adlı yeni çalışmasında Osmanlı devletinin başlangıcından son döneme kadar olan süreci içine almaktadır. Osmanlı edebiyatı bağlamında hamilik sisteminin nasıl işlediği ve sanatçıların bu sistem içerisinde eserlerini nasıl ürettikleri, çalışmanın temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır.