HABERİ PAYLAŞIN

Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyelerinden Dr. Necmettin Turinay’ın yayına hazırladığı Akifnâme ve İstiklâl Marşı’nın 100. Yılında Mehmet Akif Ersoy Şiir Külliyatı: Safahat isimli iki çalışma okurla buluştu.

Mehmet Akif Ersoy’un “Bülbül” şiirini ithaf ettiği, 1908’den beri çok yakın arkadaşı olan Hasan Basri Çantay’ın Mehmet Akif ile ilgili hatıralarını kaleme aldığı Akifnâme adlı eser, Necmettin Turinay’ın titiz çalışmasıyla 1966’dan sonra okurla yeniden buluştu.

İstiklâl Marşı’nın 100. Yılında Mehmet Akif Ersoy Şiir Külliyatı: Safahat adlı yayın ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2021’in “İstiklâl Marşı Yılı” vesilesiyle yayımlandı. Necmettin Turinay’ın daha önce TOBB Yayınlarından çıkan bir Safahat yayını bulunuyordu.

961 sayfadan oluşan bu yeni yayında, Turinay, 7 kitaptan oluşan Safahat’ı 10 bölümden müteşekkil olarak hazırlamış görünüyor. Burda son kitap olan Gölgeler iki bölüme ayırarak “Gölgeler 1: Mütareke ve Milli Mücadele Dönemi Şiirleri” ve “Gölgeler II: Mısır Dönemi Şiirleri” şeklinde tasnif edilmiş. Bunun yanında Mehmet Akif’in Safahat’a girmemiş gençlik dönemi şiirleri ayrı bir bölümü oluşturuyor. Bu bölümde iki yüz elli civarında yeni şiirle karşılaşıyoruz. Yine Mehmet Akif’in Safahat’a almadığı marş niteliğinde şiirler de ayrı bir bölüm olarak hazırlanmış. Her bir bölümün başında Turinay’ın Mehmet Akif ve sanatı hakkında kaleme aldığı, toplamda üç yüz sayfalık bir hacmi oluşturan, giriş niteliğinde yazılarla birlikte, İstiklâl Marşı şairinin sanatçılığı kapsamlı bir şekilde gözler önüne serilmiş oluyor.