DUYURUYU PAYLAŞIN

 

Başvuru tarihleri: 05-16 Aralık 2022

Lütfen duyuruyu dikkatlice okuduktan sonra başvurunuzu yapınız.

 

Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

Taban Puanına Göre Yatay Geçiş

 1. Başvuru yapılan program aynı veya farklı puan türünde olabilir.
 2. Başarı şartı aranmaz.
 3. En erken hazırlık sınıfı ikinci dönemine yatay geçiş yapabilir.
 4. Taban puana göre yapılan yatay geçişlerde kontenjan, bahar döneminde her bölüm için ayrı olmak üzere ilgili yılın YKS kontenjanının %20’si kadardır.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

Online başvurudan sonra istenen evrakların yataygecis@etu.edu.tr adresine başvuru tarihlerinde gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz onaylanmayacaktır. Başvurularında eksik belge(ler) tespit edilen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 1. Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi (Yatay geçiş başvurusunda bulunanların belgesinde “daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığına” dair ibare bulunmalıdır.)
 2. Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak resmî not çizelgesi (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç)
 3. Kayıtlı bulunduğu üniversitedeki bölümüne ait müfredat programı ve ders içerikleri (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç)
 4. ÖSYS Puan kartı (ilgili sınava ilişkin puan ve başarı sırasını gösterir belge)
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesi
 6. Disiplin durumunu belirten onaylı belge (disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 7. İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergenin 6. maddesinde belirtilen İngilizce Dil Seviye Tespit Belgesi (Türkçe programlara geçiş için istenmez.)
 8. Kimlik fotokopisi
 9. Başvuru Ücreti Banka Dekontu (Başvurulan her program için ayrı başvuru ücreti ödenir. Başvuru ücreti 400 TL'dir. Açıklamada T.C. Kimlik numarası ve isim ile başvurulan programın ismi de yer almalıdır.) (Başvuru ücreti iade edilmez)
  Hesap Adı: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  -Garanti Bankası Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi (Şube kodu - 1332) IBAN No: TR28 0006 2001 3320 0006 2984 60

(- TSK ile Polis Akademisi ve bağlı Yükseköğretim Kurumlarından yapılan başvurularda, ilişik kesilme nedenlerinin belgelenmesi

- Liseyi yurt dışında bitirmiş ise lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecek Lise Diploma Denklik Belgesi)

Önemli Not: TOEFL ITP sınavı 19 Aralık Pazartesi yapılacaktır. %30 İngilizce bölümlere başvuru yapan adayların İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergenin 6. maddesinde belirtilen İngilizce Dil Seviye Tespit Belgelerinden birine sahip olmadıkları takdirde 55 € ücreti yatırarak sınava girmeleri gerekmektedir. Resmi olmayan başvuru sonuçları adayların sınava girebilmeleri için 16 Aralık tarihinde duyurulacaktır.

Yabancı Dil Hazırlık sınıfı Bahar dönemi başlangıç tarihi 26 Aralık’tır.

Sınav ve sınav ücreti ödemeleri ile ilgili bilgi için https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/yabanci-diller-bolumu adresindeki duyuruları takip edebilir, Yabancı Diller Bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.

 Birden fazla bölüme başvuru yapılacak ise her bölüm için ayrı form doldurulması gerekmektedir.

 

Sonuçların İlanı

Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları üniversitenin internet sayfasında Öğrenci İşleri Haber/Duyurular kısmında duyurulur.

2022-2023 Bahar Dönemi Taban Puana Göre Kurum Dışı Yatay Geçiş Burs Türüne Göre Kontenjan Dağılımı    
 Fakülte/Bölümler 2022 Kontenjanları %20 Kontenjan Tam Burslu %50 Ücretli Toplam 2021 Ücretli başarı sıralaması 2021 Tam Burslu başarı sıralaması
Mühendislik Fakültesi 436 87 5 45 37,2 87    
Bilgisayar Mühendisliği 80 16 1 8 7 16 38.099 2.059
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 80 16 1 8 7 16 51.776 3.784
Endüstri Mühendisliği 80 16 1 8 7 16 80.743 8.143
Makine Mühendisliği  80 16 1 8 7 16 81.533 8.337
Biyomedikal Mühendisliği 43 9 0 5 4 9 241.600 30.679
Yapay Zeka Mühendisliği 30 6 1 3 2 6 42.003 2.828
Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği 43 9 0 5 4 9 203.757 25.520
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 171 34 4 18 12 34    
İktisat 43 9 1 4 4 9 287.649 4.928
İşletme 56 11 1 6 4 11 274.870 2.819
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  56 11 1 6 4 11 311.790 6.903
Uluslararası Girişimcilik 16 3 1 2 0 3 489.068 2.860
Hukuk Fakültesi 109 22 1 11 10 22 91.050 599
Tıp Fakültesi 49 10 1 5 4 10 28.549 1.839
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 178 36 1 19 16 36    
Mimarlık 56 11 0 6 5 11 151.978 36.777
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 43 9 0 5 4 9 533.644 39.842
Görsel İletişim Tasarımı 43 9 1 4 4 9 399.673 1.534
Endüstriyel Tasarım 36 7 0 4 3 7   46.903
Fen Edebiyat Fakültesi 138 28 3 14 11 28    
Tarih  13 3 1 1 1 3 / 771
Türk Dili ve Edebiyatı 13 3 1 1 1 3 / 839
İngiliz Dili ve Edebiyatı 43 9 0 5 4 9 64.679 5.923
Psikoloji 69 14 1 7 6 14 267.869 6.152
TOPLAM 1081 162 15 112 89 216,2 / /