Yabancı Diller Bölümü’nde; Hazırlık, İngilizce bölüm dersleri ve ikinci yabancı dil dersleri olmak üzere üç program yürütülmektedir.

Hazırlık programında öğrencilerimizin, metinleri ve bilgi kaynaklarını analiz etme yeteneklerini geliştirmeleri, bunun yanı sıra kendi öğrenme tarzlarının ve tercihlerinin ayırdına varmaları ve de eleştirel düşünme becerisi kazanmaları gerekmektedir. Programı tamamladıklarında akıcı bir dille İngilizce konuşabilmeleri, gerek günlük gerekse akademik yaşamda İngilizce’yi anlayabilmeleri, duyduklarını ve okuduklarını analiz edebilmeleri ve İngilizce olarak iletişim içine girebilmeleri beklenmektedir.

Öğrenciler 5 düzeyde gruplandırılmaktadırlar: AF (temel), A (alt), B (alt-orta); C (orta) ve D (Ikinci yıl tekrar eden öğrenciler için alt-orta).  AF, A, B ve D düzeyleri programlarının süresi bir yıl, C düzeyinin ise bir dönemdir. C ve D düzeyi öğrencileri Aralık ayında Yeterlik Sınavına girerler. Başarılı  olamazlarsa birinci yıl öğrencileri B, ikinci yıl tekrar öğrencileri D düzeyi programlarına katılırlar.

Lisans öğrencilerine verilen Bölüm İngilizce Dersleri İNG001 İNG002 İNG003 ve İNG004 kodlu dersler olarak toplam dört dersten oluşmaktadır. Bu derslerden İNG001 ve İNG002 TOEFL IBT becerilerini temel alan bir program içermektedir. İNG 001 dersi İNG002 dersi için önkoşuldur ve İNG002 dersi sonunda öğrenciler gerçek TOEFL IBT sınavına alınırlar. İNG 002 dersi İNG003 ve İNG004 dersi için önkoşuldur. İNG003 kodlu ders İngilizce Akademik Yazma Becerileri dersidir. İNG004 kodlu ders İngilizce Sunum Becerilerini kapsar. İNG004 Kodlu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Bölüm İngilizce Dersleri Programlarını başarı ile tamamlamış olurlar.

İkinci yabancı dil üçüncü sınıf lisans öğrencileri için  zorunludur.  Almanca, Rusça, Fransızca, Japonca, Arapça, Çince, İtalyanca ve İspanyolca dilleri arasında bir seçim yapılabilir. Program iki yıllıktır. Böylece, TOBB ETÜ öğrencileri yalnızca İngilizce’yi yetkin biçimde kullanan  ve akıcı konuşan  kişiler olarak mezun olmaz; aynı zamanda diğer bir dilin de temel düzeyde kullanıcısı konumuna gelmiş olurlar.

24 Mart 2018 TOEFL ITP Not Yükseltme Sınavı
SICAK HABER
İkinci Yabancı Dil Yönerge Değişikliği
TOBB ETÜ SEM Bünyesinde 4 Mart 2018 Pazar Günü Saat 10.00’da Telc Zertifikat Start Deutsch A2 Almanca Sınavı Yapılacaktır
Değişikliğe İlişkin Açıklama: İkinci Yabancı Dil Muafiyet Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine

Haber ve Duyurular