Hazırlık Eğitimi

Düzey Belirleme Sınavı

Bu sınava TOBB ETÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler girer. Eski kayıtlı öğrenciler doğrudan TOEFL-ITP yeterlik sınavına girerler. Sınavın bölümleri:

 • Dilbilgisi ve Sözcük Dağarcığı (60 soru/50 dakika)
 • Okuma-Kavrama (40 soru/40 dakika)
 • Dinleme-Kavrama (25 soru/30 dakika)

Yeterlik Sınavı - TOEFL ITP

Bu sınava sınavın birinci aşamasında tüm bölümlerden başarılı olan öğrenciler ikinci aşamada TOEFL-ITP yeterlik sınavına girer. Sınavın bölümleri:

 • Dinleme-Kavrama (50 soru/40 dakika)
 • Dilbilgisi ve Sözcük Dağarcığı (40 soru/25 dakika)
 • Okuma-Kavrama (50 soru/55 dakika)

Yeterlik sınavında (TOEFL-ITP) 500 ve üstü puan alıp başarılı olan öğrenciler (İng. Dil. ve Ed.: 550) lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Kurlar

TOEFL - ITP'de 500 altı puan alan öğrenciler belirtilen düzeylerde İngilizce Hazırlık eğitimlerine başlarlar.
AF Kuru (Temel): Düzey Belirleme sınavından 0-49 puan alanlar

A Kuru (Başlangıç): Düzey Belirleme sınavından 50-64 aralığında veya bu sınavdan 65 ve üzeri puan alıp yeterlik sınavında 399 ve altında puan alanlar

B Kuru (Orta-Alt): Düzey belirleme sınavından 65 ve üstü puan alıp TOEFL- ITP sınavından 400-449 aralığında puan alanlar

C Kuru (Orta) Düzey belirleme sınavından 65 ve üstü puan alıp TOEFL- ITP sınavından 450-499 arası puan alanlar

D Kuru (Orta-Üst) Düzey belirleme sınavından 65 ve üstü puan alıp yeterlik sınavından 500-549 arası puan alan İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri

Eski kayıtlı tekrar eden öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programında hangi kura dâhil olacakları en son başarıyla tamamladıkları kur göz önünde bulundurularak belirlenir. Bunun dışında, İngilizce yeterlik sınav sonuçları öğrencilerin kurunun belirlenmesinde öğrencilerin lehine olacak şekilde aşağıdaki gibi değerlendirilir;

A) Yeterlik sınavına girmeyen veya bu sınavda 399 ve altında puan alan öğrenciler A-Başlangıç kuruna,
B) Yeterlik sınavında 400-449 aralığında puan alan öğrenciler B kuruna, 
C) Yeterlik sınavında 450-499 aralığında puan alan öğrenciler C kuruna yerleştirilir.
D) Yeterlik sınavında 500-549 aralığında puan alan İDE öğrencileri D kuruna yerleştirilir.

Hazırlık Sınıfı

İngilizce Hazırlık programlarında devam zorunluluğu % 90’dır sadece heyet raporu sunulduğu takdirde % 80 olarak uygulanır. Devamsızlık her periyot için ayrı ayrı hesaplanır.

İngilizce Hazırlık programı bitiminde program sonu Yeterlik Sınavına (TOEFL-ITP) girebilmek için devam ve yıl içi başarı puanı şartının karşılanması gerekmektedir.

% 100 Türkçe eğitim yapan bölüm öğrencileri isteğe bağlı olarak Hazırlık programına devam edebilirler.

Bireysel Çalışma Merkezi

Bireysel Çalışma Merkezleri ders saatleri sonrasında öğrencilerimizin görevli öğretim elemanları eşliğinde ders çalışabilecekleri, içerisinde pek çok işlenilen konu ve kitaplara uyumlu gereçlerin bulunduğu çalışma odalarımızdır.

Merkezlerimiz bölüm binamızda, 2. Kat 212 ve 3. Kat 313 no'lu odalarda Pazartesi- Perşembe açık Cuma günü ve hafta sonu kapalıdır.

Okuma Odası

Burası öğrencilerin ders sonrası dinlenebilecekleri, kitap, dergi, film, gazete gibi kaynakların bulunduğu merkezimizdir. Bu rahat atmosferde öğrencilerimiz ders çalışmaktan arta kalan zamanlarında arkadaşlarıyla bir araya gelerek film izleyebilir, dil öğrenimine yardımcı oyunlar oynayabilir ve kitap, dergi gibi kaynakları okuyabilirler.
Okuma Odasında şunlara erişebilirsiniz;
* Kitaplar-romanlar
* Dergiler ve gazeteler
* CD ve DVD'ler

Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi

CALL ders saatleri içinde ve dışında öğrencilerimiz tarafından kullanılması zorunlu, eğitim programımızla uyumlu ve okutulan ders kitaplarına paralel olarak ilerleyen internet üzerinden erişilen programlardır. Bu programlar aracılığıyla öğrencilerimiz ders içi işlenilen kitap ve ünitelerin ekstra egzersiz ve materyallerine erişebilmektedirler.

Program Dışı Etkinlikler

Program dışı etkinliklerde amaç dili sınıf ortamından çıkararak sosyal bir varlık olarak algılanmasını sağlayabilmek ve öğrencilerin dil kullanımını anadili İngilizce olan konuşmacılarla teşvik edip geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, haftada en az iki gün olmak üzere şu aktiviteler sürdürülmektedir;

 • Film Kulübü
 • Oyun Kulübü (masaüstü oyunları, kart oyunları)
 • Spor Kulübü (masa tenisi, dart, Amerikan futbolu, badminton)
 • Kitap Kulübü
 • Drama Kulübü
 • Konuşma Kulübü
 • Karaoke Yarışmaları