İkinci Yabancı Dil

İkinci yabancı dil dersleri 3. sınıftan itibaren başlar; her dönem bir tane olmak üzere toplamda dört kurdan oluşur. Öğrenci hangi dili öğrenmek istediğine birinci yıl sonunda karar verir. Seçilebilecek yabancı diller: Almanca, Arapça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Çince ve Rusçadır.

ALMANCA ARAPÇA ÇİNCE FRANSIZCA
İSPANYOLCA İTALYANCA JAPONCA RUSÇA